Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-40-czerwiec-2006-Jak utrzymać kurs firmy

Nr 40, czerwiec 2006

Jak utrzymać kurs firmy

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Artykuł

Między standaryzacją a lokalnym dostosowaniem: rewolucja na rynkach konsumenckich
Przeciążone obwody: dlaczego zdolni menedżerowie osiągają słabe wyniki
Jak sprawić, aby strategia firmy przełożyła się na działania na pierwszej linii
Wygrywaj, robiąc mniej niż konkurenci!
Cztery błędy uniemożliwiające strategiczne wykorzystanie outsourcingu

Cztery błędy uniemożliwiające strategiczne wykorzystanie outsourcingu

Ewa Banachowicz , Łukasz Świerżewski 

Niewielu polskich menedżerów wie, w jaki sposób podjąć decyzję o skorzystaniu z outsourcingu, a zatem w trakcie jej przygotowywania popełniają liczne błędy. W rezultacie wiele firm nie bierze pod uwagę tego rozwiązania, choć byłoby ono dla nich korzystne, inne zaś nie osiągają w pełni zakładanych celów. Nie uwzględniając w swojej strategii outsourcingu procesów biznesowych i nie mając procedur umożliwiających sięganie po zewnętrzne zasoby, większość polskich firmy wciąż wykorzystuje outsourcing w ograniczonym stopniu, często w przypadkowy sposób, nawet wówczas, gdy kierownictwo zdaje sobie sprawę z zalet tego rozwiązania.

»

Komentarz

Rozmowa

Kraje rozwijające się jako źródło innowacji i nowych modeli biznesowych

Metody

Co, komu i kiedy sprzedawać

Klasyka HBR

Syndrom wypalenia

Studium przypadku

Być królem w kategorii premium czy zawalczyć o masowy rynek?

Relacja z pierwszej ręki

I ty możesz stać się globalnym graczem

Raport

Utracone szanse: bariery wykorzystania outsourcingu w Polsce

Utracone szanse: bariery wykorzystania outsourcingu w Polsce

Znajomość koncepcji i istoty outsourcingu wśród zarządzających polskimi firmami jest coraz bardziej powszechna. Mimo to polskie firmy wciąż w mniejszym stopniu korzystają z możliwości oferowanych przez to nowe narzędzie zarządzania niż firmy na najbardziej rozwiniętych rynkach. Przyczyną tej sytuacji są przede wszystkim typowe bariery w rozwoju outsourcingu ,takie jak: opór pracowników, strach przed utratą kontroli, stare nawyki, obawy o bezpieczeństwo. Z tymi barierami spotykają się zarządzający na wszystkich rynkach. Polscy menedżerowie nie mają doświadczenia w wydzielaniu procesów przeznaczonych do outsourcingu, a ponadto nie nauczyli się jeszcze radzić sobie z tymi przeszkodami w procesie podejmowania decyzji o outsourcingu procesów. Jakie zatem są najważniejsze błędy popełniane w czasie przygotowywania decyzji o outsourcingu i podczas wdrażania tego rozwiązania w polskich firmach? Jak wreszcie powinien ten proces wyglądać?

»