X
Następny artykuł dla ciebie

Jak tłumaczenia specjalistyczne pomagają polskim firmom w podboju zagranicy?

Coraz więcej polskich firm rozszerza swoją działalność poza granice naszego kraju. Aby podbijać kolejne rynki nie wystarczy jednak jedynie zaoferować klientom dobre produkty i usługi, ale także zadbać o właściwą komunikację w języku odbiorców. Najlepszy sposób? Powierzenie tego zadania profesjonalnemu biuru tłumaczeń, oferującemu tłumaczenia specjalistyczne oraz inne, przydatne współczesnym przedsiębiorcom usługi.

Tłumaczenia specjalistyczne i ich najważniejsze rodzaje

Tłumaczenia specjalistyczne to nieoceniona pomoc w międzynarodowej komunikacji, bez której nie może się obyć żadne przedsiębiorstwo planujące działalność zagraniczną. Dzięki profesjonalnym przekładom firmy z całego świata mogą porozumiewać się w rodzimym języku z zagranicznymi odbiorcami i kontrahentami oraz perfekcyjnie dostosować profil swojej działalności do wymagań kulturowych i przepisów obowiązujących za granicą.

Tłumaczenia specjalistyczne to bardzo szeroka grupa przekładów, która obejmuje m. in. tłumaczenia ekonomiczne, prawnicze, techniczne czy medyczne. Realizację tych bardzo wymagających pod względem językowym i merytorycznym przekładów warto powierzyć profesjonalnemu biuru tłumaczeń, które zadba o wszystkie aspekty komunikacji językowej oraz przygotuje firmę od strony lingwistycznej do podboju międzynarodowych rynków zbytu.

Tłumaczenia ekonomiczne i techniczne dla firm aktywnych na arenie międzynarodowej

Szczególne znaczenie dla firm działających poza granicami Polski mają tłumaczenia ekonomiczne. Konieczność przetłumaczenia dokumentacji finansowych dotyczy np. firm publicznych notowanych na giełdzie, zobligowanych do cyklicznego publikowania raportów finansowych. Ta grupa przekładów obejmuje także tłumaczenia sprawozdań, dokumentów ubezpieczeniowych, bilansów, złożonych opinii bankowych, umów finansowych, prospektów emisyjnych itp. oraz ich dostosowanie do terminologii finansowej obowiązującej międzynarodowo.

Tłumaczenia ekonomiczne należą do grupy przekładów wysokospecjalistycznych, które wymagają od tłumacza posiadania szerokiej wiedzy z zakresu finansów, ekonomii oraz prawa. Znajomość tych dziedzin jest niezbędna do prawidłowej realizacji tłumaczeń takich dokumentów, jak np. umowy kredytowe, faktury, rachunki, polisy ubezpieczeniowe i wiele innych.

Ważną grupą przekładów specjalistycznych są także tłumaczenia techniczne, wykonywane najczęściej w branżach: przemysłu, produkcji, transportu, logistyki, techniki, budownictwa i architektury, energetyki, branży paliwowej, rolnictwa oraz telekomunikacji i IT. Prawidłowo zrealizowane tłumaczenie techniczne pomoże firmie we wprowadzeniu swoich produktów i usług na zagraniczne rynki zbytu.

Do najpopularniejszych materiałów, poddawanych tłumaczeniom technicznym, należą instrukcje obsługi maszyn, karty produktów, katalogi, specyfikacje techniczne i budowlane, dokumentacje przetargowe czy broszury informacyjne. Bardzo charakterystycznym elementem tłumaczeń technicznych jest obecność w nich elementów graficznych. Przetłumaczona dokumentacja techniczna musi być ponadto stworzona przy użyciu specjalnego oprogramowania oraz zapisana w odpowiednim formacie.

Lokalizacja i internacjonalizacja oferty

Profesjonalne biura oprócz tłumaczeń specjalistycznych oferują także inne, bardzo przydatne usługi dla firm o ambitniejszym profilu. W czasach, kiedy większość klientów wybiera produkty przez Internet, bardzo ważne jest chociażby posiadanie firmowej strony www w języku danego kraju. Według badań aż 75% respondentów deklaruje bowiem, że korzysta tylko z usług tych firm, które posiadają stronę w ich ojczystym języku.

Lokalizacja to usługa, która obejmuje nie tylko przetłumaczenie treści dostępnych na stronie przedsiębiorstwa, ale także dostosowanie jej języka, grafik oraz kodu źródłowego do specyficznych warunków lokalnego rynku.

Internecjonalizacja to z kolei wspólne projektowanie nowego produktu czy usługi przez firmę wraz z biurem tłumaczeń, aby wprowadzenie na różne rynki krajowe obyło się płynnie i bez przeszkód. Właściwie wybrany dostawca usług tłumaczeniowych (a trzeba wspomnieć, że mało agencji tłumaczeniowych zajmuje się tym procesem) podpowie np. jak zakodować program, aby przy tłumaczeniu np. na język chiński czy hiszpański nie wystąpiły trudności. Niuansów jest wiele stąd dobrze jest sięgnąć do odpowiedniego źródła.

Tłumacz i specjalista w jednym, czyli kompetencje tłumacza tekstów branżowych

Wszystkie tłumaczenia specjalistyczne wymagają od wykonującej je osoby posiadania szczególnych umiejętności. Oprócz bardzo dobrej znajomości konkretnej pary językowej, tłumacz tekstów specjalistycznych musi dodatkowo być wysoko wykwalifikowanym specjalistą w danej dziedzinie oraz doskonale orientować się w stale zmieniających się w niej trendach i przepisach.

W związku z tym, tłumaczenia specjalistyczne w Lingua Lab realizowane są wyłącznie przez najlepszych, profesjonalnych tłumaczy, posiadających wykształcenie z wielu różnorodnych dziedzin: prawnicze, ekonomiczne, techniczne, medyczne, z zakresu kultury i sztuki czy marketingu. Profesjonalne biuro tłumaczeń jest bowiem bardzo ważnym partnerem każdego międzynarodowego biznesu, mając za zadanie pomóc firmie w budowaniu pozytywnych i trwałych relacji z zagranicznymi odbiorcami.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy