Magazyn

Google pod lupą?
Najnowsze wydanie

Nr 69, listopad 2008

Google pod lupą?

Lista artykułów

Nr 69, listopad 2008

Trendy

Sposób nie tylko na kryzys

PREMIUM

Kiedy nowy inwestor ogłosił plany rewitalizacji XIX‑wiecznej łódzkiej fabryki i jej zamiany na centrum kulturalno‑rozrywkowo‑handlowe, część mieszkańców miasta była oburzona. Wówczas zadeklarował, że projekt będzie współtworzył wraz z łodzianami. Uwzględnił ich wnioski w planach i pół roku przed otwarciem aż 87% mieszkańców wyraziło swoje poparcie dla „Manufaktury”.

Zarządzanie sieciami społecznymi w firmie

PREMIUM

Brokerzy pomysłów potrafią skrzesać iskrę innowacji między różnymi jednostkami firmy za pośrednictwem swoich rozległych sieci kontaktów społecznych. Jednak wdrożenie idei w życie – czyli zebranie zasobów i pozyskanie wsparcia interesariuszy – wymaga silnych relacji interpersonalnych.

Twórz strategię w odpowiedni sposób we właściwym czasie

PREMIUM

W projektowaniu strategii przydaje się dedukcja, metoda prób i błędów oraz rozumowanie przez analogię – z tym że powodzenie każdej z tych metod zależy od etapu rozwoju, na jakim znajduje się branża. Należy być otwartym na wybór najlepszej opcji w odpowiednim czasie i wystarczająco dojrzałym, aby podjąć mądrą decyzję.

Firma kosmetyczna jako operator telekomunikacyjny

PREMIUM

Avon Cosmetics Polska jest drugą po mBanku firmą, która obok swojej dotychczasowej działalności zaoferowała usługę wirtualnego operatora telefonii komórkowej (MVNO) swoim klientom, konsultantom i pracownikom. Prawie półtora roku doświadczeń pozwala firmie wskazać problemy przy wdrażaniu zadania do realizacji.

Integracja członków zróżnicowanego zespołu

PREMIUM

Wysoka zgodność interpersonalna (spójność samooceny poszczególnych członków zespołu z oceną ich współpracowników) poprawia wyniki zróżnicowanych zespołów. Aby ten cel osiągnąć, warto zastosować ocenę 360 stopni.

Artykuł

Pułapki doświadczenia

PREMIUM

Kiedy firmy powierzają kierowanie projektem doświadczonym menedżerom, nie spodziewają się niedotrzymanych terminów, przekroczonego budżetu czy oprogramowania najeżonego błędami. Tymczasem takie właśnie efekty otrzymali naukowcy, którzy przetestowali setki doświadczonych menedżerów projektów za pomocą gier komputerowych symulujących środowisko projektów rozwoju oprogramowania. Badanie dobitnie pokazuje, że w złożonym środowisku weterani nie potrafią uczyć się z dotychczasowych doświadczeń.

Tworzenie żywej marki

PREMIUM

Literatura i tak zwana wiedza powszechna sugerują, że najlepsza obsługa klienta stanowi wyłączną domenę kilku wybranych usługodawców, a sprzedawca detaliczny spoza tej elitarnej grupy może świadczyć usługi co najwyżej przeciętne. Ale nawet w firmach działających na rynku masowym można budować doskonałe relacje między klientami a pracownikami i czerpać z nich korzyści. Pod warunkiem, że personel zostanie przeszkolony tak, aby jego postawa odzwierciedlała główne wartości marki.

Drugi po Bogu. Demistyfikacja roli dyrektora operacyjnego

PREMIUM

Kto byłby najlepszym kandydatem na stanowisko dyrektora operacyjnego? Cóż, równie dobrze można by zapytać: kto byłby najlepszym kandydatem na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych? Wszystko zależy od tego, kim jest osoba ważniejsza w tym układzie, to znaczy od prezesa.

Jak kobiety gwiazdy budują swoje uniwersalne zdolności

PREMIUM

W maju 2004 roku, kiedy trwała zaciekła wojna o pozyskiwanie talentów, Groysberg jego współpracownicy z Harvard Business School napisali artykuł dla HBR, w którym ostrzegali menedżerów przed ryzykiem związanym z zatrudnianiem gwiazd, które wcześniej pracowały dla konkurencyjnych firm. Przeprowadzili wówczas badanie, które obejmowało ponad 1000 najlepszych analityków giełdowych. Wynikało z niego, że kiedy wybitny pracownik zmieniał miejsce pracy, to nie tylko pogarszały się jego wyniki, ale i wyniki jego zespołu, spadała też wartość rynkowa nowego pracodawcy.

Decyzje bez klapek na oczach

PREMIUM

Z powodu podejrzeń, że vioxx zwiększa ryzyko wystąpienia ataku serca bądź wylewu, Merck zdecydował się wycofać swój lek przeciwbólowy z rynku. Ale w samych Stanach Zjednoczonych wypisano już na niego ponad 100 milionów recept. Szacuje się, że vioxx mógł wywołać zawał serca bądź wylew nawet u 25 000 pacjentów. Dlaczego więc tylu lekarzy nadal przepisywało ten lek?

Mechanizm innowacji firmy Google: rozbiór na czynniki pierwsze

PREMIUM

Nawet wśród firm internetowych Google wyróżnia się jako przedsiębiorstwo wyraźnie nastawione na osiągnięcie sukcesu przez szybkie wprowadzanie licznych innowacji. Większość działań firmy wyrasta z infrastruktury informatycznej, ale w Google technologia i strategia są nierozłączne i przenikają się nawzajem. Autorzy uważają, że Google zasługuje na tytuł spadkobiercy takich gigantów jak General Electric i IBM, jako wzór praktyki zarządzania w erze internetu.

Jak zarządzać zmianami w firmie?

PREMIUM

Większość wdrażanych w firmach zmian nie osiąga nigdy założonych celów. Jednak przestrzeganie przedstawionych poniżej podstawowych zasad zwiększa szanse na sukces transformacji.

Różne oblicza transformacji

PREMIUM

Nowoczesne przedsiębiorstwo podlega ustawicznej transformacji. Zmiany, którym musi stawić czoła, mają dwojaki charakter. Związane są z kreowaniem innowacji, pojawianiem się nowych modeli i procesów biznesowych oraz ze stałym przekształcaniem się organizacji, wymuszonym przemianami na rynku.

Komentarz

Partnerstwo na lata

PREMIUM

Sojusze strategiczne pozwoliły wielu polskim firmom na umocnienie ich pozycji rynkowej lub umożliwiły grę w dotąd niedostępnej, wyższej rynkowej lidze. Uumiejętnie poprowadzone mogą ułatwić ucieczkę przed bezpośrednią konkurencją i stać się szansą na szybki wzrost.

Jesteśmy świetną firmą... - komentarz 2

PREMIUM

Jeśli wspólnicy kancelarii Kuty, Malinowski i Partnerzy nie zmienią zasad związanych z komunikacją, motywowaniem, nagradzaniem i rozwojem pracowników, to z ich firmy będą odchodzić kolejni prawnicy.

Jesteśmy świetną firmą... - komentarz 1

PREMIUM

Jednym z podstawowych zadań szefa każdej firmy, a szczególnie kancelarii prawnej, jest zatrudnienie i zatrzymanie w firmie utalentowanych współpracowników. Zaniechanie tych działań zemści się niezawodnie. Kancelaria nie tylko straci swoich najlepszych prawników, ale też klientów i w konsekwencji pozycję na rynku.

Jesteśmy świetną firmą... - komentarz 3

PREMIUM

„Wojna o talenty” obnażyła słabości wielu firm w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i w jakości przywództwa. Tak też stało się w kancelarii prawnej Kuty, Malinowski i Partnerzy.

Jak zapewnić trwałość zmian?

PREMIUM

Jednym z podstawowych błędów popełnianych przez prowadzących transformację jest skupienie się na usprawnieniach operacji, a więc np. na integracji łańcucha dostaw, na ulepszeniu komunikacji pomiędzy marketingiem a sprzedażą czy na optymalizacji procesu produkcji. To właśnie tam leżą źródła tzw. szybkich zwycięstw (quick wins). Trwałość zmian wprowadzanych w procesie transformacji można zapewnić tylko dzięki głębokiej ingerencji w kulturę organizacyjną i dopracowaniu „architektury zarządczej”, tj. struktur i relacji pomiędzy poszczególnymi osobami zaangażowanymi w proces decyzyjny.

Transformacja jako projekt

PREMIUM

Konieczność transformacji (bądź restrukturyzacji) organizacji wynika często z niemożliwości realizacji celów strategicznych przez organizację działającą w dotychczasowym modelu. Wyzwaniem, przed jakim stoi kierownictwo takiej firmy, jest przełożenie celów strategicznych na działania transformacyjne. Nieumiejętność przeprowadzenia tego działania często bywa przyczyną niepowodzenia transformacji, a co za tym idzie – również braku realizacji strategii.

Pięć zasad permanentnej transformacji

PREMIUM

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) to firma, która podlega ustawicznej transformacji, wynikającej z jednej strony z potrzeby stałego doskonalenia, a z drugiej – z konieczności dopasowania się do regulacji, które nakazują rozdział jednostek produkcji gazu od jego dystrybucji. Liczba tych zmian, a także fakt, że nie wszystkie z nich są uzasadnione interesem ekonomicznym przedsiębiorstwa, sprawia, że jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi stają kolejne zarządy PGNiG, jest mobilizacja wewnętrznych zasobów firmy do ich przeprowadzenia. Chcąc zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia procesu transformacji w tych realiach, powinny one spełnić pięć podstawowych warunków.

Elastyczny styl zarządzania kobiet

PREMIUM

Menedżerki w wielu sytuacjach są skuteczniejsze niż menedżerowie. Rola kobiet i ich pozycja w firmach działających na polskim rynku stopniowo się poprawia, ale w grupie top menedżerów stanowią nadal niewielki procent.

Praktyczne idee 2008

Umiejętność transformacji: klucz do sukcesu firmy w trudnych czasach

PREMIUM

Nowoczesna organizacja musi podlegać ustawicznym przeobrażeniom o coraz głębszym charakterze. Szczególnie dziś, w obliczu rosnącej niepewności na rynkach finansowych, jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie jest umiejętność szybkiego rozpoznawania symptomów kryzysu i odpowiedniego przedefiniowania strategii, a także zmiany struktur organizacyjnych firmy. Ustawiczna transformacja przedsiębiorstwa niesie ze sobą szereg wyzwań związanych m.in. z tworzeniem strategii zmian oraz ich komunikowaniem i wdrażaniem. W raporcie przedstawiamy dwa najważniejsze typy transformacji, którym podlegają dziś firmy, i skuteczne sposoby zarządzania procesem zmian.

Debata redakcyjna

Obsługa klienta - jak odróżnić się od konkurencji i zarobić na tym pieniądze

PREMIUM

Czy zapewnienie znakomitej obsługi klienta i zarabianie pieniędzy muszą stać w sprzeczności? Czy obsługa klienta może być w ogóle sposobem na odróżnienie się od konkurentów?

Najlepsze praktyki

Proste zasady dobrych aliansów

PREMIUM

Rośnie liczba zawieranych aliansów – w tempie około 25% rocznie – a wiele firm zawdzięcza im nawet jedną trzecią swoich przychodów i generowanej wartości. Jednak od 60% do 70% sojuszy kończy się niepowodzeniem. Dlaczego tak się dzieje?

Klasyka HBR

Jak pokonać opór pracowników wobec zmian

PREMIUM

Jednym z najtrudniejszych problemów, z jakimi muszą sobie radzić dyrektorzy firm, jest opór pracowników wobec zmian. Może on przybierać różnorodne formy, takie jak trwałe pogorszenie wyników pracy, zwiększenie liczby rezygnacji pracowników i ich próśb o przeniesienie, chroniczne konflikty, ponura wrogość, dzikie strajki albo celowe zwalnianie tempa pracy czy oczywiście oparta na pseudologicznych dowodach argumentacja tego, że planowana zmiana nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Nawet te mniej radykalne formy oporu mogą przysparzać kłopotów zarządom firm.

Studium przypadku

Jesteśmy świetną firmą, dlaczego więc uciekają od nas pracownicy?

PREMIUM

Dziś, gdy w profesjonalnych zawodach powiększa się luka między popytem na talent a jego podażą, firmom coraz trudniej jest utrzymać najlepszych ludzi. Nigdy nie wiadomo, kiedy konkurencja skusi ich wyższymi zarobkami, atrakcyjniejszymi warunkami pracy, lepszymi szkoleniami, większymi możliwościami zdobywania wiedzy w różnych częściach świata. Niespodziewana utrata kluczowych i trudnych do zastąpienia pracowników może tymczasem gwałtownie zahamować rozwój przedsiębiorstwa. Jak właściwie zdiagnozować problem i co zrobić w sytuacji kryzysu? Przed takimi dylematami i wyzwaniami stanęli właściciele fikcyjnej kancelarii prawniczej Kuty, Malinowski & Partnerzy.