Magazyn

Globalna firma
Najnowsze wydanie

Nr 130-131, grudzień 2013 - styczeń 2014

Globalna firma

Lista artykułów

Nr 130-131, grudzień 2013 - styczeń 2014

Trendy

Przyjmowanie perspektywy globalnej

PREMIUM

Dr Jan Kulczyk radzi, jak przyjmować globalną perspektywę, docierać do niedostępnej wiedzy oraz budować międzynarodową sieć kontaktów.

W obcych kulturach poruszaj się z globalną zręcznością

PREMIUM

Globalni liderzy i menedżerowie nieustannie napotykają ten sam problem: zachowania, które przynosiły sukces w macierzystym kraju, w nowym środowisku biznesowym nie zawsze gwarantują skuteczność. Autor radzi, jak nauczyć się dostosowywać własne postępowanie do wymogów obcej kultury.

Będąc w chińskiej dzielnicy, myślisz jak Chińczyk

PREMIUM

Adam Alter (Stern School of Business na New York University) przeprowadził badania, z których wynika, że krótki kontakt z obcą kulturą może sprawić, że przejmujemy jej idee i zachowania.

Siedem powodów, dla których Afryka jest dzisiaj na fali

PREMIUM

Gospodarka Afryki rozwija się szybko z następujących powodów: kontynent jest coraz bardziej stabilny; skrywa ogromne szanse rynkowe; znajduje się tu większość światowego areału niezagospodarowanych użytków rolnych; dysponuje najliczniejszą siłą roboczą na świecie; telefonia komórkowa rozkwita; 20% wydatków publicznych to wydatki na edukację.

Umiędzynarodowienie a perspektywy wzrostu polskich firm

PREMIUM

Z badania „Perspektywa prezesów” przeprowadzonego wśród prezesów zarządów 500 największych firm w kraju wynika, że ponad 75% liczy na wzrost przedsiębiorstw w najbliższych 12 miesiącach, z czego 24% – na wzrost dynamiczny. Niewielki spadek zakłada 5%, żaden nie spodziewa się dynamicznego spadku wielkości swojej firmy.

Niski poziom internacjonalizacji polskich firm

PREMIUM

Ekspansja międzynarodowa Polski jest zorientowana na handel. Nasz poziom umiędzynarodowienia znajduje się znacząco poniżej globalnych liderów, a w niektórych obszarach jest niższy niż Czech i Hiszpanii. Pozostajemy w tyle w obszarze operacji oraz informacji, choć poziom umiędzynarodowienia firm rośnie.

Przygotuj się na nową erę globalnej produkcji

PREMIUM

¦wiatowy sektor wytwórczy wchodzi w fazę rozwoju. Można się spodziewać zmian w strukturze popytu, innowacyjnych technologii oraz nowej dynamiki produkcji.

Co zagraża współpracy z lokalnymi partnerami na rozwijających się rynkach

PREMIUM

Z wyzwaniami, jakim stawiają czoła autorzy artykułu, zetknie się prawdopodobnie każda firma usługowa, która dąży do ekspansji w innych krajach drogą wspólnych przedsięwzięć z lokalnymi parterami. W artykule omówiono przeszkody oraz sposoby ich pokonania.

Czy międzynarodowe korporacje stają się coraz mniej globalne?

PREMIUM

Wyniki ostatnio przeprowadzonego badania sugerują, że największe firmy świata zmieniają zasięg oddziaływania, ograniczając globalną obecność i mocniej koncentrując się na rodzimych rynkach.

Międzykulturowa komunikacja to coś więcej niż dobre maniery

PREMIUM

Bogactwo, które firma zyskuje za sprawą globalizacji i zróżnicowania środowiska pracy, może też stanowić przeszkodę w jej rozwoju, a to z powodu kulturowych nieporozumień i niezamierzonych afrontów.

Wchodzisz do Chin? Uważaj przy wyborze nazwy dla marki

PREMIUM

Firmy wkraczające na nowe rynki często przynoszą niefortunne nazwy marek. Aby pomóc organizacjom wchodzącym na rynek chiński uniknąć sytuacji, w której nazwy ich marek przywoływałyby na myśl dziwne znaczenia, autorzy artykułu opracowali politykę nazewniczą, biorącą pod uwagę zarówno sens, jak i brzmienie nazwy.

Strategie

Globalna strategia: jak międzynarodowe firmy budują wartość

PREMIUM

Przedstawiamy najważniejsze źródła budowy wartości przez umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Ilustrujemy je przykładami firm, które skutecznie wykorzystały globalizację do zwiększania swojej wartości.

Artykuł

Jak odnieść sukces na rynkach wschodzących - doświadczenia firm japońskich

PREMIUM

Czym wyróżniają się dwie japońskie firmy, które z powodzeniem stawiają czoła wyzwaniom rynków wschodzących? Dowiedz się, jakimi metodami udało im się to osiągnąć.

Mania mierzenia (i przeliczania) szczęścia

PREMIUM

Ekonomista Joseph E. Stiglitz, laureat Nagrody Nobla zapytany o opinię na temat wskaźnika dobrobytu społeczeństwa Legatum Prosperity Index. „Cóż, nie jestem pewien, czy znam akurat ten wskaźnik – odpowiedział zmieszany profesor uniwersytetu Columbia. – Jest ich przecież tak wiele”.

10 reguł zarządzania globalnymi innowacjami

PREMIUM

Opierając się na własnych badaniach nad globalnymi strategiami i globalną innowacyjnością, autorzy artykułu radzą, jak zarządzać globalnymi projektami innowacyjnymi.

L'Oreal wzorem organizacji wielokulturowej

PREMIUM

Jak firma L’Oréal, przeobrażając się z bardzo francuskiej organizacji w światowego lidera w branży kosmetycznej, zmaga się z napięciem pomiędzy globalnym a lokalnym wymiarem działalności.

Marketing nakierowany na diasporę

PREMIUM

Niektórzy giganci wchodzący na światową arenę, tacy jak indyjski bank ICICI czy producent meksykańskiego piwa Tecate, znajdują sposoby wykreowania globalnych marek, dysposponując niewielkimi budżetami. Firmy te uczą się pokonywać międzynarodowych rywali, biorąc na cel imigrantów. Regionalne skupiska diaspory mogą stanowić trampolinę do ekspansji na rynkach rozwiniętych. Kluczem do sukcesu jest namierzenie odpowiednich segmentów imigrantów.

Nie pozwól, by łańcuch dostaw rządził twoją firmą

PREMIUM

Duże firmy OEM poszły za daleko w przekazywaniu dostawcom bezpośrednim kontroli nad dostawcami pośrednimi. Wyzbyły się częściowo kontroli nad kosztami, ograniczyły własną zdolność do nadążania za postępem technologicznym i za zmianami popytowymi, nie były też w stanie gwarantować, że działalność ich dostawców jest zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Firmy OEM powinny ponownie nawiązać bezpośrednie relacje z wybranymi dostawcami pośrednimi.

Zrozumieć arabskich konsumentów

PREMIUM

Aby prowadzić interesy w świecie arabskim, firmy muszą zrozumieć, że społeczeństwa arabskie i gospodarkę tego regionu łączą nierozerwalne więzy z islamem. Konsumenci tęsknią za postępem, nowoczesnością i włączeniem się do rynku, ale nie zamierzają porzucać głęboko zakorzenionych praktyk religijnych związanych z pięcioma filarami ich wiary, którymi są: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post, pielgrzymka do Mekki. Firmy, które wejdą w konflikt z zasadami islamu, zaszkodzą swojej reputacji i perspektywom rynkowym.

Afryka: nowa szansa na wzrost

PREMIUM

Kontynent afrykański zajmuje dziś trzecie miejsce na liście najszybciej rozwijających się regionów świata. Polityczna niestabilność i ubóstwo sprawiają jednak, że wiele firm podchodzi do Afryki z rezerwą. Aby pomóc menedżerom ocenić, czy wzrost gospodarczy na tym kontynencie ma optymistyczne perspektywy, a jeśli tak, to w jakich krajach, firma McKinsey przeprowadziła analizę gospodarczą Afryki i jej rynków konsumenckich. Z analizy wynika jedno: firmy nie mogą dłużej ignorować Afryki. Muszą jednak zapanować nad czynnikami ryzyka; wypracować nowatorskie strategie, by poradzić sobie z lukami w sferze infrastruktury i edukacji; uświadomić sobie, że Afryka nie jest jednym rynkiem. Gospodarki państw afrykańskich można podzielić na: gospodarki zdywersyfikowane, gospodarki eksporterów ropy, gospodarki w fazie transformacji i gospodarki przed transformacją. Każda grupa oferuje inny wachlarz szans i stawia przed biznesem inne wyzwania, co menedżerowie muszą wziąć pod uwagę, projektując swoje strategie.

Jak Chiny zmodyfikowały globalny plan fuzji i przejęć

PREMIUM

Na początku tego stulecia chińskie firmy poniosły kilka porażek związanych z nieudanym przejęciem zagranicznych przedsiębiorstw. Chińczycy przyjęli niepowodzenia ze spokojem i bez rozgłosu obrali inny kurs: zmienili nie tylko cele globalnych fuzji i przejęć, ale też kryteria uzasadniające wybór przejmowanego podmiotu. Przestały interesować się transakcjami, które wymagały kosztownych działań naprawczych i skomplikowanej integracji obu organizacji. Nie kupują już globalnych marek, sieci sprzedaży i wizerunku zagranicznych firm, lecz konkretne, materialne aktywa, takie jak złoża surowców naturalnych, najnowocześniejsze technologie oraz ośrodki badań i rozwoju. Poszukują takich przedsiębiorstw, które pozwolą im umocnić pozycję na rynku krajowym. Najistotniejsze jest to, że potrafią we właściwym momencie wycofać się z przejęcia.

Działanie jako strategia

PREMIUM

Dziesiątki firm międzynarodowych z rynków wschodzących konkurują bezpośrednio z największymi korporacjami świata. Wbrew temu, czego naucza większość szkół biznesu, nie przykładają większej wagi do wypracowywania strategii. Przedkładają działanie nad analizę, stawiają na długofalową ekspansję i korzystają z szans, jakie istnieją na niespokojnych rynkach. Przedsiębiorstwa międzynarodowe z rynków wschodzących umieją funkcjonować w nieprzewidywalnym otoczeniu biznesowym. Strategia tych firm polega na chwytaniu szans rynkowych, nawet jeśli wiąże się z tym poważne ryzyko, natomiast cele są ustalane na bieżąco.

Ekspansja międzynarodowa jako innowacja

PREMIUM

Firmy planujące ekspansję zagraniczną powinny podejść do tego zadania jak do innowacji. Zacząć od wydzielenia zespołu, którego zadaniem będzie rozpoznanie i wskazanie rynków wartych uwagi i zaangażowania. Kolejny krok to wybór – w zależności od dynamiki i różnorodności rynków – takiego stylu działania, który najlepiej umożliwia pogodzenie postulatu efektywności ze zdolnością do ekspansji zagranicznej. Model Ambidexterity, opracowany przez zespół ekspertów z nowojorskiego BCG Strategy Institute, wskazuje cztery możliwe kierunki działania:

Jak to zrobiłem

Sztuka uczenia się na własnych błędach

PREMIUM

Gdy serwis Pracuj.pl planował rozszerzenie działalności poza granice Polski, postanowił powielić na innych rynkach rozwiązania, które uczyniły go liderem wśród rodzimych portali rekrutacyjnych. Jednak już pierwsze kroki wykonane na rynku rosyjskim pokazały, że każdy kraj rządzi się własnymi prawami. Nauczeni tym doświadczeniem menedżerowie Grupy Pracuj wyciągnęli wnioski z własnych błędów i wchodząc na rynek ukraiński, dostosowali strategię do lokalnych uwarunkowań.

Punkt widzenia

Sztuka kształtowania prawdziwie globalnych przywódców

PREMIUM

Niedawno zwróciła moją uwagę wypowiedź Johna Rice’a z GE na temat kształtowania sprawnych międzynarodowych liderów. Rice jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej i szefem operacji globalnych w międzynarodowej firmie. Jego organizacja potrafi świetnie, jak to określił Rice, „optymalizować to, co duże i globalne, za pomocą tego, co lokalne”. Czego potrzeba, by ukształtować niezbędny do tego talent? „To zarówno sztuka, jak i nauka” – stwierdził Rice.

Sekcja specjalna

Do parku zamiast do...sądu

PREMIUM

To była jedna z najtrudniejszych mediacji w mojej praktyce zawodowej. Konfliktowi towarzyszyły ogromne emocje, bo gra szła o dużą stawkę. Chcąc je rozładować, zaprosiłem jedną ze stron sporu do parku. Podczas blisko godzinnego spaceru rozmawialiśmy o wszystkim; również o szansach załagodzenia konfliktu. Po powrocie okazało się, że rzeczy – wydawałoby się – niemożliwe stały się możliwe.

Jak organizacje dbają o zdrowie pracowników

PREMIUM

W Polsce wciąż duża część pracodawców nie nadąża za trendami związanymi ze zdrowym trybem życia zatrudnionych. Pracownicy oczekują, że firma będzie bardziej się troszczyć o ich zdrowie, zwłaszcza że rośnie wśród nich świadomość i chęć poprawy swojej kondycji psychofizycznej. Sprostanie tym potrzebom może przynieść przedsiębiorstwu wymierne korzyści.

Outsourcing: wyższa jakość i lepsza kontrola

PREMIUM

Chcesz podnieść jakość procesów w swojej firmie i zwiększyć nad nimi kontrolę? Oddaj je w outsourcing!

Zarządzanie sobą

Dołącz do światowej elity

PREMIUM

Autorzy artykułu opisują drogę, jaką powinni podążać liderzy biznesowi aspirujący do tego, by dołączyć do globalnej elity. Punktem wyjścia jest w tym procesie nauczenie się myślenia i działania w globalnym wymiarze. Wymaga to rozległych studiów, podróży zagranicznych, poznania obcych kultur i spotkań z ludźmi, a warunkiem sukcesu jest stale otwarty umysł i serce. Kiedy już dołączysz do globalnej elity, nie będziesz miał lekko. Chcąc zapewnić firmie przewagę, będziesz musiał rozgryźć kulturowe rozbieżności i zbieżności, a także nawiązać różnorodne kontakty. Powinieneś przy tym czerpać motywację nie tyle z liczb na rachunku wyników firmy, ile z poczucia, że jesteś obywatelem świata. Właśnie to sprawia, że członkowie globalnej elity, osiągający zarówno wymierne, jak i niewymierne rezultaty własnych działań, są rzadkim i wpływowym gatunkiem menedżerów.

Refleksje

Refleksje: Muhammad Yunus

Muhammad Yunus otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za popularyzację idei mikrokredytów – niewielkich pożyczek, dzięki którym biedni ludzie mają możliwość rozkręcenia własnej firmy; udziela ich zarządzany przez niego Grameen Bank w Bangladeszu.

Studium przypadku

Ile autonomii pozostawić przejętej firmie

PREMIUM

Ekspansja zagraniczna staje się w Polsce coraz ważniejszym czynnikiem rozwoju biznesu, a jedną z często rozważanych metod wejścia na nowe rynki jest przejęcie lokalnego rywala.

Igor Chalupec: Zrozumienie dla różnic kulturowych

PREMIUM

Analiza sytuacji, w jakiej znalazła się firma Joy i przejęta przez nią sieć Schuhkorb, wymaga wyraźnego rozróżnienia dwóch kwestii: kształtowania marki na nowym rynku i integracji organizacyjnej przedsiębiorstw po przejęciu.

Krzysztof Koszela: Deficyt zdefiniowania kluczowych kompetencji

PREMIUM

Menedżerowie firmy Joy nie mieli doświadczeń w prowadzeniu fuzji i przejęć i brak tych kompetencji ujawnił się w trakcie akwizycji przeprowadzonej na niemieckim rynku.

Jacek Stryczyński: Klienci są wrażliwi na cenę

PREMIUM

Polski producent obuwia stworzył markę Joy i zbudował wokół niej model obsługi oparty na zarządzaniu doświadczeniami klienta, który sprawdza się na rozwijających się rynkach, jednak już niekoniecznie musi przynieść równie dobre efekty na wysoko rozwiniętym rynku niemieckim.

Jacek Szwajcowski: Różnorodność kultur może być wielkim atutem

PREMIUM

Menedżerowie polskiej firmy nie powinni pochopnie wprowadzać na niemiecki rynek polskiej marki Joy. Znacznie lepszym rozwiązaniem wydaje się być pozostawienie niemieckiej marki, która ma już ugruntowaną pozycję na swoim rynku.

Komentarz

Piotr Pikul: Czynniki sukcesu w ekspansji zagranicznej

PREMIUM

Badania McKinsey & Company wskazują, że wzrost jest kluczowy dla sukcesu firm, a przy jego braku w dłuższym okresie przedsiębiorstwa osiągają niskie stopy zwrotu albo znikają z rynku.

Marek Szostak: Jak firma Wójcik Fashion korzysta ze wsparcia polskiej diaspory

PREMIUM

Inteligentne korzystanie z pomocy diaspory może stać się elementem ułatwiającym ekspansję zagraniczną wielu polskich firm. Dzięki wsparciu godnych zaufania partnerów, którzy odczuwają emocjonalny związek z naszą marką, jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko inwestycyjne.