Magazyn

Firma w świecie BIG DATA
Najnowsze wydanie

Nr 135, maj 2014

Firma w świecie BIG DATA

Przedsiębiorstwa są nieustannie zalewane potopem danych wytwarzanych przez miliardy osób korzystających z komputerów, tabletów oraz telefonów komórkowych. Równocześnie terabajty danych płyną ze strony inteligentnych urządzeń, smartfonów, samochodów czy samolotów, przesyłając informacje m.in. o parametrach ich pracy oraz dane geolokalizacyjne.

Przedsiębiorstwa są nieustannie zalewane potopem danych wytwarzanych przez miliardy osób korzystających z komputerów, tabletów oraz telefonów komórkowych. Równocześnie terabajty danych płyną ze strony inteligentnych urządzeń, smartfonów, samochodów czy samolotów, przesyłając informacje m.in. o parametrach ich pracy oraz dane geolokalizacyjne.

Zdolność do zbierania i analizy jak największej ilości informacji jest też warunkiem powodzenia w międzynarodowej ekspansji, dlatego prawdziwym wyzwaniem jest pozyskanie odpowiednich umiejętności analitycznych.

Jak to robić? Jakie wnioski wyciągnąć na podstawie danych? Jak nie dać zdominować im biznesu? Odpowiedzi w bieżącym numerze "Harvard Business Review Polska". Zapraszamy do lektury!

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 135, maj 2014

Raport

Nowe spojrzenie na big data

PREMIUM

Pojęcie big data robi zawrotną karierę i otwiera nowe możliwości biznesowe dla firm różnej wielkości.

Big data z SAS

PREMIUM

O rozwiązaniach SAS dla big data, adresowanych do firm różnej wielkości oraz do wszystkich branż i sektorów rynku. Czym jest kompleksowa oferta rozwiązań big data i jakie korzyści przynosi firmie ich wdrożenie.

Sportowe emocje zaklęte w terabity

PREMIUM

Nie ma chyba na tym świecie nic bardziej zmiennego niż nastroje fanów sportu. Kibice potrafią w ciągu kilkudziesięciu sekund przebyć długą – wydawałoby się – drogę od uwielbienia do nienawiści. W jednej chwili odwrócić się od ukochanej drużyny, by po niedługim czasie znów być gotowym poświecić dla niej wszystko. Czy sięgające zenitu emocje panujące na sportowych arenach i przed telewizorami można „zamienić” na użyteczne informacje? Na wartościowe dane pozwalające, na przykład, odpowiednio kształtować strategie marketingowe?

Optymalizacja kampanii internetowych

PREMIUM

Microstrategy od wielu lat współpracuje z klientami, którzy zmagają się z pozyskiwaniem wiedzy z ogromnych zbiorów danych zgromadzonych zarówno w ich systemach wewnętrznych, jak również pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych: mediów społecznościowych, portali, danych demograficznych i geolokacyjnych.

Artykuł

Wielki wybuch rynkowy

PREMIUM

W ostatnich latach mamy do czynienia z nowym – destabilizującym rynek – rodzajem przełomowych innowacji. Od samego początku górują nad istniejącymi produktami zarówno ceną, jak i jakością, dzięki czemu szybko podbijają kolejne segmenty klientów. Z dnia na dzień mogą zmieść z rynku całe linie produktów. Wielkie wybuchy rynkowe często nadchodzą znikąd i są dziełem ludzi, którzy dotąd nie należeli do konkurentów. W wielu przypadkach błyskawicznie powstające innowacje tworzą wynalazcy, którzy po prostu przeprowadzają tanie eksperymenty z istniejącymi technologiami. Gdy taka innowacja przejdzie już etap komercjalizacji, jej kariera rynkowa nie przypomina konwencjonalnych strategicznych dróg podboju rynku ani tradycyjnych wzorców przebiegu procesu akceptacji rynkowej. Z tego powodu walka z nią jest niewiarygodnie trudna.

Jak kontrolować migrację wartości w branży

PREMIUM

Branże ulegają rozbiciu na części składowe, gdy punkty styku pomiędzy różnymi ogniwami łańcucha wartości nabierają otwartego charakteru, a produkty i procesy standaryzują się. To natomiast umożliwia migrację zysków w górę lub w dół łańcucha wartości.

Spójrz na kapitał w dłuższej perspektywie

PREMIUM

Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku istnieje powszechne przekonanie, że firmy giełdowe muszą przyjąć długookresową perspektywę kreowania wartości. Jednak presja ze strony rynków finansowych sprawia, że utrzymuje się szkodliwa koncentracja na wynikach krótkookresowych. Odwrócenie tego trendu zależy od objęcia przywódczej roli w tym procesie przez największych właścicieli aktywów, takich jak fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe i fundusze powiernicze. Instytucje te powinny uwzględnić w działaniach cztery kroki:

Temat numeru

Jak zarządzać danymi w firmie: Czy na pewno potrzebujesz big data

PREMIUM

Firmy nie radzą sobie zbyt dobrze z infor macjami, które posiadają dzięki wielkim zbiorom danych. Nie wiedzą, jak zarzą dzać danymi wbudowanymi w systemy operacyjne, jak analizować informacje, by pogłębić wiedzę, ani jak wprowadzać w nich zmiany pod wpływem nowych dowodów i odkryć. Niewiele firm przyswoiło sobie zasady podejmowania decyzji na podstawie dowodów. te, które to zrobiły, pilnują, by każdego dnia wszyscy decydenci dys ponowali danymi na temat osiąganych wyników. Poza tym stosują cztery praktyki:

Kłopoty z wiarygodnością danych

PREMIUM

Aby je rozwiązać, skup się na zarządzaniu, a nie na technologii.

Jak zarządzać danymi w firmie: Jak inżynierowie z Google docenili zarządzanie

PREMIUM

Osiągający wysokie wyniki pracownicy wiedzy często wątpią, czy menedżerowie mają udział w sukcesach firmy, szczególnie w branżach technicznych. Do niedawna tak właśnie było w koncernie Google. Inżynierowie uważali, że zarządzanie odrywa ich od projektowania i poprawiania programów. Kiedy jednak firmowy zespół analiz kadrowych zbadał wartość pracy menedżerów, stosując te same rygorystyczne metody badawcze, których firma używa w działalności operacyjnej, udowodnił sceptykom, że się mylili.

Jak zarządzać danymi w firmie: Analityka 3.0

PREMIUM

Obecnie wkraczamy w trzecią erę analityki stosowanej, którą cechuje mocne postanowienie o stosowaniu skutecznych metod gromadzenia i analizowania danych nie tylko na potrzeby operacji firmy, ale także jej produktów i usług.

Jak to zrobiłem

Strategia wzrostu oparta na zagranicznych przejęciach

PREMIUM

Dla naszej firmy jeden rynek okazał się niewystarczający. Stanęliśmy przed wyborem - przekonuje CEO Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Punkt widzenia

Czy starzenie się społeczeństw zagraża naszemu dobrobytowi

PREMIUM

Ostatnio modne stało się snucie czarnych wizji spadku poziomu dobrobytu w wyniku starzenia się społeczeństw. Czy to naprawdę aż taki problem? Bez wątpienia wszystkie kraje świata starzeją się, jednak są na różnych etapach tego procesu. Mediana wieku w Stanach Zjednoczonych to obecnie 36 lat. Oznacza to, że połowa populacji ma mniej, a połowa więcej lat. W Etiopii wskaźnik ten wynosi 18 lat, co wiąże się z wyższym przyrostem naturalnym i krótszą spodziewaną długością życia. W innych krajach afrykańskich wartość ta jest jeszcze niższa. Najstarszym państwem świata są Niemcy, z medianą wieku populacji równą 45 lat.

Sekcja specjalna

Fakty i mity o arbitrażu

PREMIUM

Rozstrzyganie sporów w postępowaniu arbitrażowym obciążone jest wieloma nieuzasadnionymi obawami. Dlatego, choć liczba postępowań rozstrzyganych w tym trybie rośnie, nadal stanowi ułamek spraw, które trafiają do sądów powszechnych.

Zarządzanie sobą

Jak zrobić świetną prezentację

PREMIUM

Od ponad 30 lat teD organizuje konferencje, na których są prezentowane pouczające i atrakcyjne dla odbiorców wystąpienia. W tym artykule Chris Anderson, kurator TED, przedstawia pięć warunków świetnych prezentacji

Trendy

Słowa, których używamy

PREMIUM

Za pomocą narzędzia Ngram Viewer firmy Google przeanalizowaliśmy częstotliwość występowania słów i wyrażeń z dziedziny zarządzania w książkach wydanych od początku XX wieku do chwili obecnej. Z analizy wynika, że prezesi firm są trak towani jak gwiazdy od lat 80. ubiegłego wieku, ale w ostatnim czasie ich kult stracił nieco na sile. O ile zainteresowanie stra tegią rośnie, o tyle zarządzanie wydaje się nadal częściej dyskutowaną kwestią.

Zrób użytek z marki, która dzieli konsumentów

PREMIUM

Badając nastawienie konsumentów do marki, marketingowcy tradycyj nie biorą pod uwagę średnie wyniki, które mogą zaciemniać obraz. marka uzyskująca wyniki ze środka skali może budzić u konsumentów skrajne emo cje; wówczas duże grupy jej gorących zwolenników i zawziętych przeciwników znoszą się nawzajem.

Wyzwania sprzedaży wielokanałowej

PREMIUM

Jednym z ważniejszych wyzwań w sektorze detalicznym staje się umiejętność zintegrowanego zarządzania wieloma kanałami sprzedaży jednocześnie.

Różnorodność może być dźwignią innowacyjności

PREMIUM

Badanie przeprowadzone przez autorów artykułu dostarcza przekonujących dowodów na to, że różnorodność uwalnia innowacyjność i jest motorem wzrostu firm. Pracownicy przedsiębiorstw, które cechuje dwuwymiarowa różnorodność – naturalna i nabyta – o 45% częściej podają, że w poprzednim roku ich organizacja zwiększyła udział w rynku, i o 75% częściej, że podbiła nowy rynek.

Prosta odpowiedź na złożone problemy

PREMIUM

Frederick F. Reichheld, partner w Bain & Company, stworzył wskaźnik rekomendacji netto NPS (Net Promotor Score) pozwalający określić stopień i powód przywiązania klienta do marki. Chociaż idea jest prosta – celem organizacji jest wzbogacenie życia klientów i pracowni ków oraz wzbudzenie ich prawdziwego zachwytu – to firmy popełniają wiele błędów podczas wdrażania systemu NPS.

Refleksje

Refleksje: Arnold Palmer

Wygrał ponad 100 amatorskich i zawodowych turniejów golfowych, wykorzystując umiejętności, które przekazał mu ojciec, z zawodu greenkeeper1. Charyzmatyczny, ale skromny, na polu golfowym lubi podejmować ryzyko. Popularność wśród fanów przekuł w sukces biznesowy, przecierając szlaki dla przyszłych pokoleń sławnych sportowców.

Artykuły

Sprzedaż w dogrywce

PREMIUM

Działający na rynkach B2B dostawcy niestrategicznych produktów i usług zakładają, że mogą przekonać klientów do zakupu dzięki wyeksponowaniu tych cech oferty, których nie mają oferty rywali, lub konkurując ceną.

Studium przypadku

Kryzys w relacjach inwestorskich

PREMIUM

Status spółki giełdowej wiąże się z wieloma korzyściami. Najważniejszą jest uzyskanie efektywnego dostępu do kapitału inwestycyjnego, ale niezwykle istotne są też upłynnienie akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy, efekty marketingowe oraz zwiększenie wiarygodności spółki poprzez jej dostosowanie się do transparentnych zasad rynku publicznego.

Adam Maciejewski: Inwestor długoterminowy lepiej oddziałuje na wycenę spółki

PREMIUM

Sytuacja występująca w Holdingu Wydobywczym jest dość powszechna wśród spółek notowanych na rynku giełdowym. W przedstawionym przypadku warto spojrzeć na strukturę akcjonariatu firmy w kontekście zjawiska tzw. short‑termismu, czyli krótkoterminowego podejścia do inwestycji.

Daniel Boniecki: Najważniejsze grupy inwestorów

PREMIUM

Realizacja prognoz oraz reagowanie na sytuacje kryzysowe nie wystarczą do uzyskania dobrej wyceny giełdowej. Akcje są towarem, więc spółka powinna działać jak dobry sprzedawca – wiedzieć, do jakich klientów dotrzeć i jak ich przekonać do zakupu. Inaczej skazuje się na łaskę inwestorów spekulacyjnych.

dr Mirosław Kachniewski: Należy dotrzeć do inwestorów

PREMIUM

Przy obecnym poziomie prowadzenia relacji inwestorskich Holding Wydobywczy będzie miał spore problemy ze znalezieniem lojalnych inwestorów. Spółka popełniła całą masę błędów.

Leszek Koziorowski: Budowanie relacji z akcjonariuszami

PREMIUM

Wysyłając informację bieżącą oficjalnym kanałem informacyjnym i zwołując po tym konferencję prasową, Holding Wydobywczy postąpił zgodnie z przepisami prawa i praktyką obowiązującą na rynku kapitałowym. 

Komentarz

Łukasz Bromirski: Sprzedaż oparta na rozpoznaniu potrzeb klienta

PREMIUM

Kluczem do wygranej w procesie sprzedaży jest szukanie takiego sposobu prezentacji własnej oferty, żeby najlepiej zaspokajała priorytety biznesowe klienta lub pomagała dostosować jego produkty do oczekiwań rynku. Nie warto zasypywać go masą niepotrzebnych rozwiązań, lepiej skupić się na tych, których naprawdę potrzebuje.

Andrzej Horawa, Piotr Drożdżyk: Pięć faz rozwoju firmowej analityki

PREMIUM

W Polsce, wzorem krajów rozwiniętych, firmy coraz powszechniej stosują metody analityczne właściwe tzw. inteligencji operacyjnej, czyli zbieranie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym oraz błyskawiczne reagowanie na uzyskane w ten sposób informacje.