Magazyn

Eureka! A teraz jak to sprzedać?
Najnowsze wydanie

Nr 32, październik 2005

Eureka! A teraz jak to sprzedać?

Lista artykułów

Nr 32, październik 2005

Trendy

Im wcześniej, tym lepiej

PREMIUM

Polskie przedsiębiorstwa zbyt długo zwlekają z podjęciem decyzji o koniecznej restrukturyzacji. To właśnie opóźnienie w podjęciu działań, a nie jakość programu naprawczego, często decyduje o tym, że na zmiany bywa już za późno.

Uczyć się na błędach

PREMIUM

Dlaczego inżynierowie nie powinni skupiać się na niegdysiejszych sukcesach? Bo, jak utrzymuje profesor nauk inżynieryjnych Henry Petroski, historie porażek mogą ich nauczyć o wiele więcej.

Zwodnicze więzy przyjaźni

PREMIUM

Zbyt silne więzy przyjaźni w zespole mogą spowodować, że stanie się on zamknięty od środka i nieefektywny, co wykazują badania Joe Labianki. Dużo korzystniej jest, kiedy członkowie zespołów przyjaźnią się z osobami z innych komórek przedsiębiorstwa.

Komentarz

Pracodawcy mogą wiele zmienić – również w Polsce

PREMIUM

System opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych wszedł już na drogę wskazaną przez Portera. Ta przemiana rozpoczęła się dzięki jednemu posunięciu – oddaniu pacjentom części odpowiedzialności za wydatki na ich opiekę zdrowotną w formie zdrowotnych kont oszczędnościowych i specjalnych planów ubezpieczeniowych o wysokim wkładzie własnym. Dzięki temu posunięciu opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych 4 – 5 lat zacznie przypominać prawdziwy rynek konkurencyjny. Polscy pracodawcy mają, niestety, mniej opcji niż ich amerykańscy odpowiednicy, ale nie muszą czuć się bezradni.

Jeden sposób na dwie kariery

PREMIUM

Praca na stanowisku dzielonym z inną osobą nie jest w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej niczym wyjątkowym. Jednak polscy pracodawcy, jak również sami pracownicy nie dostrzegają jeszcze zalet tej formy zatrudnienia.

Pracują, choć nie ma ich w firmie

PREMIUM

Firma kurierska Masterlink Express, działająca w typowo “męskiej branży”, stosuje przyjazną politykę personalną wobec zatrudnionych kobiet. Jeśli decydują się na urodzenie i wychowanie dziecka,mogą pracować w domu, a potem bez problemu wrócić na swoje dawne stanowisko, jak również awansować.

Dać w łapę... - komentarz 5

PREMIUM

Biznes na Wschodzie to nie tylko dawanie w łapę. Przypadek Roberta wbrew pozorom nie dotyczy prozaicznego problemu, czy dać łapówkę, dotyka raczej problemu kompetencji oraz profesjonalnego podejścia do ekspansji na rynki wschodnie.

Dać w łapę... - komentarz 4

PREMIUM

Dylemat:”dawać łapówkę czy jej nie dawać”,w krótkim okresie odzwierciedla często spotykaną sprzeczność między zasadami ekonomiki a zasadami etyki. Wdłuższym okresie relacja między tymi zasadami jest bardziej złożona.

Dać w łapę... - komentarz 3

PREMIUM

Robert Zieliński nie powinien płacić urzędnikom łapówki. Tej decyzji sprzyjać będzie zmieniająca się sytuacja gospodarczo‑polityczna na Ukrainie.Szef Farboksu musi jednak dokładnie przeanalizować, czy rzeczywiście inwestycja bezpośrednia jest dla jego firmy najkorzystniejszą formą prowadzenia biznesu na tym rynku.

Dać w łapę... - komentarz 2

PREMIUM

Robert Zieliński powinien mieć świadomość, że jest jednym z pionierów na ukraińskim rynku. Łączenie kwestii pionierstwa biznesowego z moralnością wydaje mi się zasadne. Młode,wschodzące rynki rządzą się po prostu całkiem innymi prawami, nie posiadając na przykład odpowiedniej legislacji, czy też mechanizmów umożliwiających prywatnym przedsiębiorstwom rozwijanie działalności według jasnych reguł.

Dać w łapę... - komentarz 1

PREMIUM

Wbiznesie bardzo często nad etyką przeważa rachunek ekonomiczny. Dlatego szef Farboksu powinien raz jeszcze skalkulować zyski i ryzyko swojej inwestycji na Ukrainie.Wybór nie będzie prosty, bo nie można udawać, że problem korupcji w tym kraju nie istnieje. Jeśli nie chce pływać w basenie z rekinami, niech nie wchodzi do wody.

Zdrowi pracownicy – efektywna firma

PREMIUM

Problemy nieefektywnej obecności w pracy dostrzegają także polscy pracodawcy. Ratunek widzą we współpracy z profesjonalnymi dostawcami usług medycznych. Zapewniają oni nie tylko kompleksową opiekę zdrowotną, ale też profilaktykę chorób, które źle wpływają na efekty pracy.

Artykuł

Podział ryzyka i partnerstwo

PREMIUM

W rozbudowanych kontraktach, polegających na outsourcingu całej sieci dystrybucji, tendencja do przejmowania coraz większej części ryzyka przez operatorów logistycznych jest bardzo widoczna. Podział ryzyka może przejawiać się na wiele różnych sposobów.

Innowacje technologiczne i procesowe

PREMIUM

Konkurencja na rynku logistycznym sprawia, że operatorzy wciąż wprowadzają innowacje, gotowi są też do inwestowania w nowe rozwiązania dostosowane do potrzeb kontraktu outsourcingowego. Oto trzy najważniejsze kierunki działań.

Synergia skali działania operatora i potrzeb klienta

PREMIUM

Nowoczesne kontrakty outsourcingowe są tak konstruowane, by tworzyć nową jakość dla obu stron. Ich celem jest realizacja takich potrzeb producentów jak stworzenie sieci dystrybucji na nowym rynku czy zaproponowanie klientowi nowych towarów.

Know-how operatora oraz rozwiązania dedykowane

PREMIUM

Efektywny outsourcing logistyki w dystrybucji polega na wyborze operatora, który ma odpowiednie doświadczenie w obsłudze procesów logistycznych dla danej branży oraz dysponuje dedykowanymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i know‑how.

Od operacyjnego do strategicznego podejścia do outsourcingu logistyki w sieci dystrybucji

PREMIUM

Dotarcie do nieosiągalnych dotąd klientów,wejście na zupełnie nowe rynki, skokowa poprawa jakości obsługi klienta, nawet kilkudziesięcioprocentowy spadek kosztów logistyki – te wszystkie możliwości otwiera outsourcing logistyki w dystrybucji. Jak osiągnąć te korzyści?

Niedysponowani pracownicy: obecni ciałem, nieobecni duchem

PREMIUM

Pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę z problemu „nieefektywnej obecności w pracy” (presenteeism), który powoduje prawie niedostrzegalną, ale głęboką erozję produktywności personelu. Chodzi o pracowników, którzy przychodzą do biura lub fabryki, lecz z powodu choroby czy lżejszych dolegliwości nie wywiązują się w pełni ze swoich obowiązków. Według niektórych szacunków powyższe zjawisko kosztuje amerykańskie firmy ponad 150 miliardów dolarów rocznie, czyli znacznie więcej niż absencja pracowników. Mimo to jest ono trudniejsze do rozpoznania. Wiadomo, kiedy kogoś nie ma w pracy, natomiast często nie sposób dostrzec, kiedy – i w jakim stopniu – kłopoty ze zdrowiem obniżają wydajność pracownika, który realizuje wyznaczone zadania.

Nowe zasady konkurencji w systemie opieki zdrowotnej

PREMIUM

Amerykański system opieki zdrowotnej jest w złym stanie. Usługi medyczne są ograniczane lub racjonowane, wielu pacjentów otrzymuje opiekę złej jakości, a poziom możliwych do uniknięcia błędów medycznych jest niezmiennie wysoki. Wśród świadczeniodawców i między regionami utrzymują się poważne i trudne do wyjaśnienia różnice w kosztach i jakości. Istnienie takich zjawisk na dobrze funkcjonujących rynkach, takich jak komputery, komunikacja bezprzewodowa czy bankowość, jest nie do pomyślenia. Zdaniem autorów, muszą się zmienić zasady konkurowania w opiece zdrowotnej. Obecnie odbywa się ono na niewłaściwym szczeblu, a płatnicy finansujący świadczenia medyczne, programy opieki zdrowotnej, prywatne i publiczne ośrodki i szpitale, lekarze i inni uczestnicy systemu rywalizują o niewłaściwy cel w niewłaściwych obszarach, na niewłaściwych rynkach geograficznych i w niewłaściwym czasie.

Dwójka menedżerów, jedna kariera

PREMIUM

Przez sześć lat Cynthia Cunningham i Shelley Murray dzieliły się stanowiskiem menedżerskim we Fleet Banku. Jedno biurko, jeden fotel, jeden komputer, jeden telefon i jeden numer poczty głosowej. W oczach klientów i współpracowników były, praktycznie biorąc, jedną osobą, chociaż obdarzoną silnymi stronami i pomysłami dwóch osób, nieustannie i gładko przekazujących sobie zadania. Chociaż ich dział został rozwiązany po fuzji banku Fleet z Bank of America, obydwie nadal uważają, że są jednym kandydatem – mają jedno résumé i wspólnie poszukują następnej pracy.

Odejścia i powroty, czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na ścieżce zawodowej

PREMIUM

Większość wykształconych kobiet w pewnym momencie decyduje się zejść z szybkiej ścieżki kariery. Mając na głowie wychowanie dzieci, opiekę nad starzejącymi się rodzicami i inne obowiązki, kobiety te są zmuszone do kilkakrotnych przerw w karierze zawodowej. A jeśli jednocześnie czują się zniechęcone długimi godzinami pracy i brakiem satysfakcji zawodowej, decyzja o odejściu staje się jeszcze łatwiejsza. W błędzie są jednak te osoby, które sądzą, że przerwa będzie miała charakter tymczasowy. Autorki artykułu potwierdzają, że niewiele jest dróg powrotu na ścieżkę kariery. Przeprowadzone przez nie badania po raz pierwszy ujawniają rozmiary problemu: jaki procent wykształconych kobiet przerywa pracę, na jak długo, jakie przeszkody napotykają podczas próby powrotu i jaką ceną okupiona jest przerwa w karierze.

Media – niewidzialna ręka konkurencji

PREMIUM

Rywalizacja między podmiotami gospodarczymi na różnych rynkach staje się z każdym rokiem coraz bardziej zażarta, co prowadzi do zaostrzenia, i tak trudnej, gry konkurencyjnej. Rynkowi gracze posługują się najróżniejszymi metodami, by zdystansować rywali i utrudnić im pościg. Jedną z broni w grze rynkowej jest informacja. Użyta w sposób etyczny dostarcza rzetelnej wiedzy na temat działań firmy lub jej produktów. Nie ma w końcu nic niestosownego w tym, by zadawać niewygodne pytania czy kwestionować rozwiązania naszych rywali. Niestety, coraz częściej jednak informacja bywa wykorzystywana do działań, które z etyką i rzetelnością mają niewiele wspólnego – do szkalowania, oczerniania i podważania wiarygodności rywali, którzy, jeśli w porę nie zareagują, mogą stać się ofiarami nieuczciwej konkurencji.

Tworzenie nowatorskich przedsięwzięć w firmach o mocno zakorzenionej kulturze organizacyjnej

PREMIUM

Wiele firm wychodzi z założenia, że kiedy uruchomią poważne, nowatorskie przedsięwzięcie, wzrost przyjdzie sam. Sprawa nie jest jednak taka prosta. Przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu napotykają silne przeciwne wiatry nawet w późnej fazie rozwoju. Dlatego firmy muszą z czasem inaczej rozłożyć akcenty: generowanie pomysłów musi ustąpić pierwszeństwa ich realizacji, a wysoka jakość przywództwa – wysokiej jakości organizacyjnej.

Klasyka HBR

Odkrywanie nowych szans na odróżnienie się od konkurencji

PREMIUM

Najbardziej opłacalne strategie są zbudowane na zasadzie odróżnienia się: oferujesz klientom coś, co cenią, a zarazem coś, czego nie mają twoi konkurenci. Jednakże większość firm w dążeniu do odróżnienia się skupia energię jedynie na swoich wyrobach lub usługach. W rzeczywistości zaś firma ma możliwość odróżnienia się na każdym etapie swojego kontaktu z klientami – od chwili, kiedy klienci zdadzą sobie sprawę z tego, że potrzebują jakiegoś wyrobu lub usługi, do chwili, gdy już go nie chcą i postanawiają się go pozbyć. Jeżeli firmy obejmą swoim twórczym myśleniem całość doświadczenia klientów związanego z wyrobem lub usługą – które nazywamy łańcuchem konsumpcji (consumption chain) – to na pewno odkryją okazje do pozycjonowania swojej oferty w sposób, jaki ani im samym, ani ich klientom nigdy nie przyszedłby do głowy.

Studium przypadku

Dać w łapę czy dać sobie spokój?

PREMIUM

Robert Zieliński, szef firmy Farbox, produkującej materiały budowlane, staje przed dylematem: czy rozszerzać produkcję i handel na Ukrainie, gdzie zetknął się z próbą wymuszenia łapówki przez miejscowych urzędników, czy może dać sobie spokój i wrócić do kraju?

Raport

Outsourcing logistyki a efektywność sieci w dystrybucji

PREMIUM

W wielu branżach, w których istotnym elementem biznesu jest dystrybucja, takich jak np. branża materiałów budowlanych, walka konkurencyjna nie rozgrywa się już w obszarze produktów, czy nawet cen, a coraz częściej dotyczy jakości obsługi klienta i efektywności łańcucha dostaw. W takich sytuacjach skutecznym narzędziem budowania przewagi na rynku staje się outsourcing funkcji logistycznych. Tymczasem wielu menedżerów wciąż patrzy na outsourcing przez pryzmat kosztów, a nie szans, jakie stwarza on dla strategii firmy. To błąd! Dowiedz się, co zrobić, by nie przeoczyć szans, jakie stwarza outsourcing procesów związanych z dostarczeniem klientowi towarów i usług.