Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-32-październik-2005-Eureka! A teraz jak to sprzedać?

Nr 32, październik 2005

Eureka! A teraz jak to sprzedać?

Kup prenumeratę

W tym numerze

Trendy

Uczyć się na błędach

Komentarz

Artykuł

Niedysponowani pracownicy: obecni ciałem, nieobecni duchem

Niedysponowani pracownicy: obecni ciałem, nieobecni duchem

Pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę z problemu „nieefektywnej obecności w pracy” (presenteeism), który powoduje prawie niedostrzegalną, ale głęboką erozję produktywności personelu. Chodzi o pracowników, którzy przychodzą do biura lub fabryki, lecz z powodu choroby czy lżejszych dolegliwości nie wywiązują się w pełni ze swoich obowiązków. Według niektórych szacunków powyższe zjawisko kosztuje amerykańskie firmy ponad 150 miliardów dolarów rocznie, czyli znacznie więcej niż absencja pracowników. Mimo to jest ono trudniejsze do rozpoznania. Wiadomo, kiedy kogoś nie ma w pracy, natomiast często nie sposób dostrzec, kiedy – i w jakim stopniu – kłopoty ze zdrowiem obniżają wydajność pracownika, który realizuje wyznaczone zadania.

»
Nowe zasady konkurencji w systemie opieki zdrowotnej

Nowe zasady konkurencji w systemie opieki zdrowotnej

| Michael E. Porter, Elizabeth Olmstead Teisberg

Amerykański system opieki zdrowotnej jest w złym stanie. Usługi medyczne są ograniczane lub racjonowane, wielu pacjentów otrzymuje opiekę złej jakości, a poziom możliwych do uniknięcia błędów medycznych jest niezmiennie wysoki. Wśród świadczeniodawców i między regionami utrzymują się poważne i trudne do wyjaśnienia różnice w kosztach i jakości. Istnienie takich zjawisk na dobrze funkcjonujących rynkach, takich jak komputery, komunikacja bezprzewodowa czy bankowość, jest nie do pomyślenia. Zdaniem autorów, muszą się zmienić zasady konkurowania w opiece zdrowotnej. Obecnie odbywa się ono na niewłaściwym szczeblu, a płatnicy finansujący świadczenia medyczne, programy opieki zdrowotnej, prywatne i publiczne ośrodki i szpitale, lekarze i inni uczestnicy systemu rywalizują o niewłaściwy cel w niewłaściwych obszarach, na niewłaściwych rynkach geograficznych i w niewłaściwym czasie.

»
Dwójka menedżerów, jedna kariera
Odejścia i powroty, czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na ścieżce zawodowej

Odejścia i powroty, czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na ścieżce zawodowej

| Sylvia Ann Hewlett, Carolyn Buck Luce

Większość wykształconych kobiet w pewnym momencie decyduje się zejść z szybkiej ścieżki kariery. Mając na głowie wychowanie dzieci, opiekę nad starzejącymi się rodzicami i inne obowiązki, kobiety te są zmuszone do kilkakrotnych przerw w karierze zawodowej. A jeśli jednocześnie czują się zniechęcone długimi godzinami pracy i brakiem satysfakcji zawodowej, decyzja o odejściu staje się jeszcze łatwiejsza. W błędzie są jednak te osoby, które sądzą, że przerwa będzie miała charakter tymczasowy. Autorki artykułu potwierdzają, że niewiele jest dróg powrotu na ścieżkę kariery. Przeprowadzone przez nie badania po raz pierwszy ujawniają rozmiary problemu: jaki procent wykształconych kobiet przerywa pracę, na jak długo, jakie przeszkody napotykają podczas próby powrotu i jaką ceną okupiona jest przerwa w karierze.

»

Media – niewidzialna ręka konkurencji

Agata Tyszkiewicz

Rywalizacja między podmiotami gospodarczymi na różnych rynkach staje się z każdym rokiem coraz bardziej zażarta, co prowadzi do zaostrzenia, i tak trudnej, gry konkurencyjnej. Rynkowi gracze posługują się najróżniejszymi metodami, by zdystansować rywali i utrudnić im pościg. Jedną z broni w grze rynkowej jest informacja. Użyta w sposób etyczny dostarcza rzetelnej wiedzy na temat działań firmy lub jej produktów. Nie ma w końcu nic niestosownego w tym, by zadawać niewygodne pytania czy kwestionować rozwiązania naszych rywali. Niestety, coraz częściej jednak informacja bywa wykorzystywana do działań, które z etyką i rzetelnością mają niewiele wspólnego – do szkalowania, oczerniania i podważania wiarygodności rywali, którzy, jeśli w porę nie zareagują, mogą stać się ofiarami nieuczciwej konkurencji.

»
Tworzenie nowatorskich przedsięwzięć w firmach o mocno zakorzenionej kulturze organizacyjnej

Klasyka HBR

Odkrywanie nowych szans na odróżnienie się od konkurencji

| Ian C. MacMillan, Rita Gunther McGrath

Najbardziej opłacalne strategie są zbudowane na zasadzie odróżnienia się: oferujesz klientom coś, co cenią, a zarazem coś, czego nie mają twoi konkurenci. Jednakże większość firm w dążeniu do odróżnienia się skupia energię jedynie na swoich wyrobach lub usługach. W rzeczywistości zaś firma ma możliwość odróżnienia się na każdym etapie swojego kontaktu z klientami – od chwili, kiedy klienci zdadzą sobie sprawę z tego, że potrzebują jakiegoś wyrobu lub usługi, do chwili, gdy już go nie chcą i postanawiają się go pozbyć. Jeżeli firmy obejmą swoim twórczym myśleniem całość doświadczenia klientów związanego z wyrobem lub usługą – które nazywamy łańcuchem konsumpcji (consumption chain) – to na pewno odkryją okazje do pozycjonowania swojej oferty w sposób, jaki ani im samym, ani ich klientom nigdy nie przyszedłby do głowy.

»

Studium przypadku

Dać w łapę czy dać sobie spokój?

Raport