Magazyn

Efektywna firma
Najnowsze wydanie

Nr 140, październik 2014

Efektywna firma

Działając w niestabilnym otoczeniu rynkowym, przedsiębiorcy dążą do osiągania jak najlepszych wyników przy wykorzystaniu coraz mniejszych zasobów. Dlatego starają się wdrażać rozwiązania optymalizacyjne i oczekują od pracowników coraz większego zaangażowania. Jednak kosztów nie można ciąć bez końca. Praktyka pokazuje, że nadmierna redukcja zasobów pozbawia firmy kluczowych zdolności stanowiących o przewadze konkurencyjnej.

W bloku artykułów zatytułowanym "Jak poprawić efektywność firmy" przedstawiamy rozwiązania pozwalające na uniknięcie tej pułapki.

Polecamy również pozostałe artykuły i życzymy Państwu jak najlepszych wyników osiąganych z wydajnymi pracownikami!

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 140, październik 2014

Trendy

Jak sprzedawać bez utraty zysków

PREMIUM

Firmowe działy sprzedaży są często oceniane przede wszystkim przez pryzmat dynamiki przychodów. Dlatego handlowcy, koncentrując się na wielkości sprzedaży, nie mają oporów przed oddaniem marży czy generowaniem dodatkowych kosztów, które obniżają zyskowność firmy.

Firmy rodzinne wierzą w poprawę koniuktury

PREMIUM

Polskie firmy rodzinne coraz lepiej oceniają swoją sytuację ekonomiczną, chociaż ich optymizm jest mniejszy niż firm z innych krajów europejskich.

Od czego zależy efektywność mobilnych promocji

PREMIUM

Technologia geolokalizacji jest coraz częściej wykorzystywana do oferowania konsumentom zniżek i zachęt w czasie rzeczywistym. 

Marki własne w oczach polskich klientów

PREMIUM

Polacy coraz mocniej przekonują się do marek własnych, zwłaszcza w segmencie FMCG. 

Ukrywanie odmienności tłamsi talenty

PREMIUM

Czym grożą naciski na dostosowanie się do z góry określonego wzorca?

Jak zarządzać czasem pracy zespołu

PREMIUM

W nowoczesnym miejscu pracy kładzie się nacisk na wzajemne powiązania i współpracę, dlatego dużym wyzwaniem jest umiejętne gospodarowanie czasem zespołu.

Schemat organizacyjny królujący w XX wieku

PREMIUM

Zdecentralizowana struktura organizacyjna (wymyślona w latach 70. XIX wieku przez przewoźnika Pennsylvania Railroad) z niezależnymi pionami, które podlegały dyrektorom generalnym, stała się normą w zarządzaniu liniami kolejowymi, a z biegiem czasu również w zarządzaniu działalnością biznesową.

Nowe nurty konsumenckie

PREMIUM

Eksperci zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Badaczy Rynku i Opinii przyjrzeli się aktualnym wzorcom konsumpcji w poszukiwaniu nowych nurtów, wartości i dążeń realizowanych przez konsumentów. 

Temat numeru: jak poprawić efektywność firmy

Nowe, lepsze keiretsu

PREMIUM

Toyota pokazuje, w jaki sposób poprawa relacji z dostawcami przyspiesza produkcję i napędza innowacyjność.

Granice efektywności

PREMIUM

Innowacyjność na potrzeby zrównoważonej strategii.

Izabella Rokicka: Rozwój dopasowany do warunków lokalnych

PREMIUM

Coraz więcej firm deklaruje dziś, że prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednak deklaracje te w wielu przypadkach nie oznaczają jeszcze wypracowania takich standardów działania, które służyć będą nie tylko interesom samej organizacji, ale też szerszemu gronu interesariuszy. Prawdziwy zrównoważony rozwój oznacza, że są realizowane zarówno cele biznesowe i ekonomiczne firmy z perspektywy zarządu i właścicieli, jak i wypracowywane są korzyści dla pracowników, całego otoczenia biznesowego, dostawców i kooperantów oraz lokalnych społeczności.

Fabryka decyzji

PREMIUM

Pracownikami wiedzy trzeba zarządzać inaczej niż robotnikami wykonującymi pracę fizyczną. Nowe podejście do zarządzania talentami pozwoli zwiększyć wydajność pracowników oraz poprawić efektywność przedsiębiorstwa.

Artykuły

Bariery skali

PREMIUM

Firmy, których działalność szybko nabiera dużej skali, często zostają w tyle. Powodów jest kilka.

Potrójni kompetentni przywódcy

PREMIUM

Aby rozwiązać najbardziej dotkliwe problemy, potrzebujemy menedżerów wyższego szczebla, którzy potrafią z łatwością poruszać się między światem biznesu, instytucjami rządowymi i organizacjami społecznymi.

Jak przechytrzyć inwestorów aktywistów

PREMIUM

Co powinieneś zrobić, zanim fundusz hedgingowy przejmie znaczny pakiet akcji twojej firmy i zażąda w niej zmian.

Jak nowi giganci mogą podbić świat

PREMIUM

Firmy z rynków wschodzących muszą nauczyć się tworzyć innowacje i gwarantować jakość, nie tracąc biznesowej zwinności.

Zarządzanie "niewidzialnymi"

PREMIUM

Wśród twoich najlepszych pracowników jest wiele osób, którym nie zależy na prestiżu. Satysfakcję daje im sama praca. Dowiedz się, jak stworzyć kulturę, która zwiększa ich zaangażowanie.

Tomasz Bławat: "Niewidzialni" są niezastąpieni

PREMIUM

Niewidzialni pracownicy stanowią realne wyzwanie dla liderów. Jak ich identyfikować, motywować i rozwijać?

Józef Wolski: "Niewidzialni" są rdzeniemi firmy

PREMIUM

Każda większa organizacja potrzebuje gwiazd, ale funkcjonuje głównie dzięki tym, którzy nie chcą lub nie mogą błyszczeć w świetle reflektorów.

Debata redakcyjna

Ekspansja zagraniczna: rozwój organiczny czy budowa od podstaw?

PREMIUM

Statystyki od lat wskazują na wzrost polskiego eksportu, jednak wiele dużych i średnich firm z rodzimym kapitałem wciąż koncentruje aktywność wyłącznie na rynku krajowym i nie myśli o ekspansji zagranicznej. Skąd biorą się obawy polskich przedsiębiorców i niechęć do wyjścia na rynki zagraniczne?

Jak to zrobiłem

Przemiana zakazanej reklamy w żyłę złota

PREMIUM

Daniel Birnbaum przyszedł do firmy SodaStream w 2007 roku, gdy groziło jej bankructwo. Był przekonany, że rynek napojów gazowanych dojrzał do zmiany zasad działania – a to oznaczało rzucenie rękawicy markom Pepsi i Coke. To, co stało się później, było ogromnym zaskoczeniem.

Punkt widzenia

Inspiracje ze sklepu z narzędziami

PREMIUM

Prezes powinien dostrzegać chęć pracowników do budowania rzeczy wielkich i umieć wykorzystać tę cenną energię.

Zarządzanie sobą

Maksymalna efektywność

PREMIUM

Doświadczony menedżer zdradza, jak zarządzać swoją energią, by jak najwięcej osiągnąć w życiu zawodowym.

Studium przypadku

Sukces i co dalej?

PREMIUM

Producent ekologicznych kosmetyków osiągnął w swojej niszy pozycję lidera. Firma wciąż rośnie, jednak jej prezes ma świadomość, że utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju wymaga od niego przygotowania nowej strategii.

Marcin Talarek: Budowanie zupełnie nowych kompetencji

PREMIUM

Zanim menedżerowie podejmą strategiczną decyzję dotyczącą przyszłości firmy, powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka związane z poszczególnymi wyborami.

Michał Mazur: Oczekiwania klientów się zmieniają

PREMIUM

Dalsze kroki wymagają nie tylko instynktu, ale usystematyzowanych działań.

Przemysław Szuder: Wybór dalszego kierunku rozwoju

PREMIUM

Wybór właściwego kierunku powinien być oparty na solidnej analizie trendów i danych rynkowych.

Raport

Czas i pieniądze w epoce technologicznej rewolucji

PREMIUM

Pora znaleźć chwilę dla siebie. Producenci sprzętów i aplikacji prześcigają się w dostarczaniu towarów i usług pozwalających zaoszczędzić chwile, które możemy przeznaczyć dla najbliższych.

OT Logistics w gdyńskim porcie

PREMIUM

Od lipca tego roku Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia wchodzi w skład Grupy OT Logistics. Dzięki przejęciu nowy właściciel nie tylko stał się największym operatorem portowym w Polsce, ale również ma szanse wejść do ścisłej czołówki europejskiej.

Energia - płać mniej, korzystaj z nowoczesnych rozwiązań

PREMIUM

Uwolnienie polskiego rynku energii elektrycznej sprawiło, że firmy mogą swobodnie zarządzać jej kosztami. Podobne szanse otwiera liberalizacja rynku gazu. Dywersyfikacja i optymalizacja kosztów zakupu energii mogą jednak oprócz oszczędności przynieść także i inne korzyści.

Nowe reguły budowania łańcucha dostaw

PREMIUM

Organizacje, których biznes jest oparty na złożonych łańcuchach dostaw bądź same są ich ogniwami, muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Pojawiły się bowiem czynniki determinujące sprawność i efektywność łańcuchów. Są one pochodną zachodzących na naszych oczach zmian gospodarczych, społecznych i technologicznych.

Refleksje

Refleksje: Ruth Reichl

Jak przestawiła się pani z samodzielnego producenta na menedżera, obejmując fotel redaktor naczelnej pisma Gourmet?

Sekcja specjalna

Dokąd zmierza informatyzacja w korporacjach

PREMIUM

W którym kierunku polskie przedsiębiorstwa rozwijają zasoby informatyczne i jak tym procesem zarządzają?

Sukcesja jako złożony proces

PREMIUM

Dlaczego firmy rodzinne stanowią interesujący obszar rynku z punktu widzenia instytucji finansowej zajmującej się doradztwem inwestycyjnym?

Właściciel przygotowany na sukcesję

PREMIUM

Sukcesja staje się szczególnie ważna, kiedy mamy do czynienia z majątkiem znacznej wartości, a liczba spadkobierców jest niemała. Na przykład wynikająca ze skomplikowanych stosunków rodzinnych i sytuacji życiowych (rozwody, dzieci partnerów życiowych itd.).