Magazyn

Czy twoja firma jest gotowa ruszyć do przodu?
Najnowsze wydanie

Nr 14, kwiecień 2004

Czy twoja firma jest gotowa ruszyć do przodu?

Lista artykułów

Nr 14, kwiecień 2004

Lista HBR

Czy masz pozwolenie na prowadzenie tej firmy?

PREMIUM

Nie można dzisiaj uznać zarządzania tylko za „profesję”. Jeżeli jednak uwzględni się jego dominację w społeczeństwie amerykańskim, to musi się ono taką stać – a to oznacza, że menedżerowie powinni służyć wyższym celom niż tylko maksymalizowaniu dochodów akcjonariuszy.

Przełomowe idee na 2004 rok

PREMIUM

Redaktorzy HBR poszukiwali najlepszych nowych koncepcji, dotyczących praktyki zarządzania. Opracowali zbiór, który jest zarazem różnorodny i prowokujący. Lista HBR na 2004 rok obejmuje pojawiające się koncepcje zaczerpnięte z biologii, neurologii, teorii zarządzania i innych dziedzin. Oto niektóre z najważniejszych.

Trendy

Śmiech – najlepszy doradca

PREMIUM

Możesz wiele się dowiedzieć o firmie, zwracając uwagę na jej humor. Skecze w trakcie konferencji handlowych, dowcipy na naradach, żarty w e‑mailach – wszystko to stanowi niezwykłą skarbnicę informacji o tym, co się naprawdę dzieje w przedsiębiorstwie.

Miej oczy szeroko otwarte

PREMIUM

Obawa przed ponoszeniem ryzyka może okaleczyć zdolność firmy do agresywnego konkurowania. Może więc nowy model kontroli zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wreszcie przekona firmy, że mogą systematycznie oceniać zagrożenia na wszystkich frontach bez tłumienia przedsiębiorczego zapału swoich menedżerów.

Kasowa klapa? To dobry biznes!

PREMIUM

Inwestorzy wciąż chcą się dowiedzieć, dokąd zmierza kapitał inwestycyjny. Nie mniej ważne, zarówno dla inwestorów, jak i dla menedżerów firmy, jest to, dokąd zmierza kapitał spekulacyjny.

IT rośnie równo

PREMIUM

Gdybyś zapytał o to, jakie były losy techniki informacyjnej w ostatnim dziesięcioleciu, większość ludzi odpowiedziałaby, że przypominały jazdę kolejką górską – z szybką jazdą w górę i gwałtownym spadkiem. W rzeczywistości zaś, pomimo wahań giełdowych, pękających baniek mydlanych i niezliczonych innych zawiedzionych nadziei, technologia informacyjna gładko i dumnie maszerowała do przodu.

Nie ma monopolu na kreatywność

PREMIUM

Siłą napędową gospodarki amerykańskiej jest jej klasa twórcza – naukowcy, artyści, inżynierowie, technolodzy i projektanci oraz wielu innych. Sektor twórczy pobiera niemal połowę wynagrodzeń w USA. Jednakże USA nagle stają w obliczu niebezpieczeństwa utraty swojej przewagi w tej dziedzinie.

Strategia jest strukturą

PREMIUM

Tradycyjnie strategia narzucała strukturę. Jeżeli jednak sprawisz, żeby strategia i struktura firmy zmieniały się równolegle i wzajemnie wywierały na siebie wpływ, twoje przedsiębiorstwo będzie miało większą szansę na dotrzymanie kroku konkurencji.

Biznes wkracza do mózgu

PREMIUM

Postępy w opracowaniu nowych leków, wytyczaniu map genetycznych i w technologiach obrazowania systemu nerwowego przeniosły naszą uwagę z umysłu na mózg. W jaki sposób nowe nauki ścisłe wpłyną na przywództwo, współdziałanie i inne wymiary biznesu?

Magister sztuk pięknych to nowy magister zarządzania?

PREMIUM

Przedsiębiorstwa zaczęły sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli chcą zwrócić uwagę na swoje produkty, muszą spowodować, by były piękne i emocjonalnie atrakcyjne. Właśnie dlatego dyplom magistra sztuki jest dzisiaj najlepszą rekomendacją na stanowiska w zarządzaniu. Tymczasem magistrzy zarządzania stają się w tym stuleciu szeregowymi pracownikami. Gdy pokończyli swoje wydziały i mieli nadzieję otrzymać dobre stanowiska, okazało się, że ich posady przenoszą się za granicę.

Prawo zachowania atrakcyjnych zysków

PREMIUM

Kiedy produkt zaczyna nabierać charakteru masowego, często gdzieś indziej w łańcuchu wartości zostaje zapoczątkowany proces jego „odmasowienia”. Być może zatem menedżerowie będą mogli przewidywać, które rodzaje czynności przyniosą w przyszłości najatrakcyjniejsze zyski.

Sprawiają więcej kłopotów niż są warci

PREMIUM

Kiedy chodzi o zatrudnianie i awansowanie ludzi, wśród menedżerów zaczyna zdobywać popularność prosta, ale mimo to rewolucyjna reguła: „żadnych bydlaków”. Firmy po prostu nie powinny dopuszczać do tego, by takie typy siały strach i wzbudzały wśród wszystkich odrazę.

Nareszcie badania, które możesz wykorzystać

PREMIUM

Menedżerowie narzekają, że nakłady ponoszone przez firmy na badania rynku rzadko kiedy są dobrze wykorzystywane. Badacze rynku mogliby uczynić swoje prace znacznie bardziej użytecznymi, gdyby skupili się na długofalowych badaniach w terenie i na innych metodach, które mogłyby prowadzić do optymalnych zysków dla firm.

Requiem dla publicznej spółki akcyjnej

PREMIUM

Publiczna spółka akcyjna jest najpowszechniejszą na świecie formą istnienia korporacji. Czy jej formuła nie wyczerpała się – przynajmniej w takiej postaci, jaką znamy od ponad stulecia?

Akcentować to, co pozytywne

PREMIUM

Psychologowie pracy zawsze skupiali się na problemach, które wpędzały firmy w kompleksy: na maltretowaniu podwładnych przez menedżerów, chciwości, braku zaufania, niskim morale, wypalaniu się, rozgrywkach biurowych itd. Nowa dziedzina „pozytywnej wiedzy o firmie”, która powstała w konsekwencji ataków terrorystycznych 11 września 2001 r., mierzy wartości i procesy, które powodują, że niektóre firmy są inspirującymi miejscami pracy.

W jaki sposób zatrzymasz ich na wsi, kiedy już zobaczyli INSEAD?

PREMIUM

Kiedy ceniony menedżer powraca z inspirującego programu doskonalenia i zderza się z codzienną rutyną, istnieje ryzyko, że go stracisz – chyba że starannie pokierowałeś okresem „przygotowania do startu” i że masz dobry plan na jego „powrót”.

Czy macie nanostrategię?

PREMIUM

Produkty nanotechnologii – komputery wielkości drobnej monety i ultralekkie tkaniny wytrzymalsze niż kelwar – z pewnością zniszczą i przekształcą istniejące gałęzie przemysłu, a także stworzą nowe. Jeżeli jeszcze nie masz obserwatora zwracającego uwagę na to, w jaki sposób i kiedy ta nowa dziedzina stanie się ważna dla twojej firmy, to już czas, żebyś się o takiego postarał.

Komu dać pożyczkę, komu dostęp do rynku

PREMIUM

Co jest powodem, że bogate państwa nie robią tego, co głoszą o wolnym handlu? Są nim lobbyści upadających sektorów, którzy szlochają nad traconymi miejscami pracy. Bank ¦wiatowy powinien udzielać pożyczek nie biednym krajom, gdzie są marnowane na rozrost biurokracji, tylko bogatym, żeby mogły zatrudniać pracowników takich właśnie sektorów i prowadzić wolny handel, z korzyścią także dla biednych.

Kosmetyczna psychofarmakologia

PREMIUM

Twoi pracownicy mają obecnie dostęp do leków takich jak prozac, które nie tylko łagodzą depresję, ale także zmieniają osobowość w sposób korzystny dla przedsiębiorstwa. Czy ambitni menedżerowie będą umieli zrezygnować z takich możliwości?

Ile są warte nieformalne układy?

PREMIUM

Menedżerowie zarządzają tym, co widzą, ale aż do dziś nie mogli „zobaczyć”, co się dzieje w nieformalnych sieciach społecznych, które zawsze były napędową siłą biznesu. Lepsze dane i nowe badania dają firmom możliwości wykorzystania interakcji żywych ludzi do rozmaitych celów, od wykrywania trendów do wyszukiwania wewnętrznych ekspertów w różnych działach.

Blokada biologiczna

PREMIUM

System odpornościowy działa według kilku ogólnych zasad: wszechobecnej zdolności wykrywania zagrożeń, wyrafinowanej umiejętności rozróżniania przyjaciela od wroga i gromadzenia wiedzy. Czynniki te tworzą mechanizm, który możemy wykorzystać także w społeczeństwie i w biznesie.

Artykuł

Siedziba firmy – prestiż, koszt, wygoda

PREMIUM

Warto renegocjować umowy najmu i dodatkowe korzyści.

Przygotuj przyszłych przywódców

PREMIUM

Dlaczego tak wielu spośród świeżo upieczonych przywódców ponosi porażkę? Po części dlatego, że w wielu firmach planowanie sukcesji wykracza poza stworzenie listy pracowników z dużym potencjałem i szufladek, do których mają trafić.

Czy niematerialne zasoby współgrają ze strategią twojej firmy?

PREMIUM

Pomiar wartości niematerialnych zasobów, takich jak kultura organizacyjna, system zarządzania wiedzą lub kwalifikacje pracowników, można określić mianem świętego Graala księgowości. Menedżerowie wiedzą, że aktywa o charakterze niematerialnym, trudne do skopiowania przez konkurentów, stanowią istotne źródło trwałej przewagi konkurencyjnej firmy. Gdyby tylko potrafili mierzyć ich wartość, mogliby dużo łatwiej i dokładniej oceniać pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Układ nerwowy

PREMIUM

W ciągu ostatnich dziesięciu lat zmieniło się znaczenie tradycyjnego pojęcia przestrzeni pracy.

Układ oddechowy

PREMIUM

Materialna skorupa budynku niczym skóra oddziela wnętrze od nieprzyjaznej atmosfery. Chroni budynek, ale umożliwia też wymianę niezbędnych dla życia składników. 

Układ krwionośny

PREMIUM

Od kilku lat organizuje się w Polsce konkursy na najlepsze inteligentne obiekty: banki, hotele, ośrodki akademickie, biurowce i hale lotniskowe.

Metabolizm

PREMIUM

Ogólna kondycja budynku zależy od sprawnej gospodarki energetycznej.

Mózg

PREMIUM

Ten, kto mdleje, na pewno nie jest w dobrej formie. Ale utrata przytomności to jedynie sygnał, że niedotleniony mózg podjął decyzję o „odłączeniu” całego ciała. 

Innowacyjność jako źródło dochodów

PREMIUM

Mimo że innowacyjność jest w firmach niemal przedmiotem kultu, większość nowych produktów nie przynosi zysków. Menedżerowie nie rozumieją, że wybrane przez nich podejście do innowacji jest równie ważne jak ona sama.

Najlepsze praktyki

Marketing optymalny

PREMIUM

Przedsiębiorstwa sprzedające wiele kategorii produktów w wielu różnych krajach borykają się z trudnym problemem właściwego podziału posiadanych zasobów marketingowych. W sytuacji idealnej obszary o wyższym potencjale wzrostu sprzedaży i rentowności powinny być zasilane większą ilością środków niż obszary schyłkowe lub posiadające niższą dynamikę wzrostu. Tyle że porównanie na przykład potencjałów rynku nożyków do golenia w Niemczech i rynku baterii w Wielkiej Brytanii to niełatwe zadanie, wymagające zdobycia wielu informacji. A znalezienie najbardziej efektywnego sposobu rozdysponowania zasobów to jedynie połowa drogi. Pozostaje jeszcze trudne politycznie i organizacyjnie zadanie rozdziału środków pomiędzy poszczególne oddziały przedsiębiorstwa. Część menedżerów o silnej pozycji w firmie musi poskromić dumę i zaakceptować redukcję budżetu, a ci, których budżety wzrosną, muszą sprostać towarzyszącemu tym zmianom wzrostowi oczekiwań.

Klasyka HBR

Żądaj więcej od swoich pracowników

PREMIUM

W większości firm można znacznie podnieść efektywność, jednakże w niewielu z nich osiąga się takie wyniki. Nieliczni menedżerowie potrafią stawiać załodze wymagania znacznej poprawy efektywności w sposób przynoszący konkretne rezultaty, a tylko garstka zdaje sobie sprawę z tego, że jest to konieczne. Być może zdolność do stawiania takich wymagań jest najsłabiej rozwiniętą umiejętnością kierowniczą.

Komentarz

Zrównoważona Karta Wyników: narzędzie i metoda zarządzania

PREMIUM

Polskie firmy budowały dotąd swoją przewagę konkurencyjną na niskich kosztach operacyjnych. Dziś mogą zdobyć przewagę tylko przez bardziej efektywne wykorzystywanie aktywów niematerialnych. Najbardziej może im w tym pomóc Zrównoważona Karta Wyników.

Przejrzystość celów i dźwignie sukcesu

PREMIUM

Znaczący wpływ na wybór metody Balanced Scorecard (BSC) miała oferowana przez nią możliwość wykrycia istotnych powiązań przyczynowo‑skutkowych wmodelu biznesu Transsystemu. Wykrycie takich relacji pozwala określić dźwignie, za pomocą których bardziej skutecznie można oddziaływać na funkcjonowanie firmy.

Sztuka dzielenia

PREMIUM

Najczęstsze błędy popełniane przy rozdzielaniu budżetu marketingowego to podejmowanie decyzji na podstawie wyników historycznych (duży dostaje więcej) lub rozpraszanie środków na wszystkich, nawet najmniej istotnych klientów.

Siedziba firmy... - komentarz 2

PREMIUM

Najnowsze nieruchomości są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, dlatego niebawem trzeba będzie na nowo określić standardy budynków klasy A. W przyszłości biurowce i inne obiekty komercyjne będą korzystały z wielu dobrodziejstw nowoczesnej techniki, takich jak energia słoneczna, łącza Bluetooth oraz bardziej zintegrowane zarządzanie ochroną budynku. Dzisiaj najemcy oczekują, że oprócz dobrej lokalizacji budynek będzie posiadał podnoszone podłogi, strukturalne okablowanie, wielofunkcyjne łącza telekomunikacyjne z możliwością wyboru dowolnego operatora telefonicznego (bez narzucania usług TPSA), dostęp do łącza internetowego, klimatyzację, podwieszane sufity. Najemcom zależy też na poprawnych relacjach z właścicielami budynków. To są zalety, ale dla wielu firm te udogodnienia to podstawowy standard, bez którego nie sposób konkurować na rynku nieruchomości klasy A.

Układ oddechowy... - komentarz 1

PREMIUM

W krajach wysoko rozwiniętych coraz rzadziej stosuje się klimatyzację mechaniczną. Dotyczy to biurowców o najwyższym standardzie technicznym, w których korzysta się z naturalnych metod wietrzenia. Są one wspomagane przez nowoczesną, bardzo wyrafinowaną elektronikę. W wewnętrznych atriach takich budynków, wyposażonych w odpowiednio rozmieszczone czerpnie i wywiewy powietrza, wykorzystuje się prądy wznoszące (tzw. kominy powietrzne). Często powietrze doprowadzane z zewnątrz schładza się w podziemnych kanałach lub zbiornikach wodnych. Wykorzystuje się także zjawisko bezwładności termicznej masywnych elementów konstrukcji budynku. Służą do tego betonowe stropy wyposażone w kanały powietrzne lub rury z płynnym czynnikiem chłodzącym. W połączeniu z metodami ochrony elewacji przed nasłonecznieniem (żaluzje zewnętrzne) przynosi to znakomite efekty.

Siedziba firmy... - komentarz 1

PREMIUM

Prognozy na rok 2004 są optymistyczne. Ożywienie na warszawskim rynku powierzchni
biurowych widać już od stycznia. Firmy, które zawarły umowy najmu w okresie zwiększonego popytu (lata 1997 – 1999), chcą dziś – dzięki renegocjacjom lub relokacjom – uzyskać wyższy standard za niższą cenę. Powierzchni biurowej szukają także wchodzące na rynek małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Spodziewamy się, że w tym roku podpiszemy trzy duże umowy najmu (na powierzchnię powyżej 5000 m2). O jednej z nich głośno było w lutym: firma Ernst & Young zawarła umowę najmu na około 11 000 m2 powierzchni biurowej w kompleksie Rondo 1.

Metody

Sztuka komentowania zachowań podwładnych

PREMIUM

W idealnym świecie podwładny przyjąłby krytyczne uwagi przełożonego ze zrozumieniem i z gotowością do wspólnego poszukiwania sposobu naprawy błędów. Zadałby kilka pytań precyzujących problem, obiecał usunąć niedociągnięcia we wskazanych dziedzinach i po pewnym czasie rzeczywiście poprawił wyniki pracy. Realny świat, niestety, znacznie się różni od idealnego. W realnym świecie takie rozmowy bywają niemiłe. Do głosu dochodzą emocje; wybuchają gwałtowne spory.

Studium przypadku

Czy da się uratować tę markę?

PREMIUM

Jak ratować markę, gdy sprzedaż i udziały w rynku wciąż spadają?

Anna Nalazek: należy skupić się na prawidłowej diagnozie sytuacji na rynku

PREMIUM

Najważniejszą barierą utrudniającą stworzenie nowej strategii marketingowej Essence of Life jest brak informacji na temat dynamiki zmian na rynku. Bez właściwej diagnozy sytuacji nie jest możliwa skuteczna obrona marki.

Mateusz Galica: marki nie są skazane na życie wieczne

PREMIUM

Z desperackiej i niespójnej argumentacji współpracowników Joanny można wysnuć jeden ważny wniosek: niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowego badania użytkowników Essence of Life i szczegółowe przeanalizowanie ich lojalności.

Małgorzata Kozarow: czasem taniej i prościej jest wprowadzić na rynek nową markę

PREMIUM

Kłopoty Essence of Life to rezultat braku innowacji. Konkurencja odświeża tymczasem swój wizerunek, oferując coraz atrakcyjniejsze produkty i rozwiązania. Nic dziwnego, że jej produkty są bardziej widoczne, nawet przy mniejszych nakładach finansowych.

Relacja z pierwszej ręki

Biznes bez dłużników

PREMIUM

Firma JAAN Automotive Glass istnieje od trzynastu lat i prawie nigdy nie miała kłopotów z dłużnikami. Problemy ze ściągnięciem płatności od klientów stanowiły mało istotny margines, ale nawet z tych incydentów wyciągnięto wnioski i od pięciu lat nikt firmie JAAN Automotive Glass z niczym nie zalega. Jak to możliwe?

Raport