X
Następny artykuł dla ciebie

Wszyscy spotykamy się z rozmaitymi sądami, teoriami czy spekulacjami na temat różnic, jakie cechują style zarządzania kobiet i mężczyzn. Dzięki wynikom naszego ostatniego badania dokładamy kolejny kamyczek do tego ogródka wiedzy - bezlitosną statystykę.

W 360 przeprowadzonych przez nas badaniach pytaliśmy liderów o ocenę innych osób na podobnych stanowiskach, ich przełożonych i osoby bezpośrednio im podległe. Poprosiliśmy respondentów, by ocenili ogólną skuteczność każdego lidera oraz to, jak wypada on na 16 punktowej liście kompetencji. Wybraliśmy te, które są - jak wynika z naszych trzydziestoletnich badań - najważniejsze z punku widzenia ogólnej skuteczności lidera. Pytaliśmy np. o to, jak lider radzi sobie z podejmowaniem inicjatywy, szkoleniem innych, inspirowaniem i motywowaniem oraz podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Prawdy na temat wydajności

Nasze ostatnie badanie przeprowadzone w roku 2011 na próbie 7280 liderów potwierdza niektóre, zdawałoby się nieśmiertelne, prawdy na temat wydajności mężczyzn i kobiet na stanowiskach kierowniczych, ale można tam też znaleźć kilka niespodzianek. Zebrane dane pochodzą od liderów pracujących dla jednych z najlepszych i najbardziej postępowych organizacji na świecie zarówno publicznych, jak i prywatnych, rządowych i komercyjnych, krajowych i międzynarodowych.

Wśród wyników potwierdzających utarte przekonania można znaleźć następujące fakty: większość liderów (68%) to nadal mężczyźni; im wyżej w hierarchii, tym większy odsetek mężczyzn - w tej grupie to 78% menedżerów najwyższego szczebla, poziom niżej to 67% (tj. menedżerowie wysokiego szczebla, którzy podlegają bezpośrednio tym stojącym najwyżej w hierarchii), i 60% na poziomie trzecim, licząc od góry.

Podobnie większość stereotypów może nas przekonywać, że kobiety‑liderki celują w takich kompetencjach jak „dbanie” o rozwój innych czy budowanie relacji, a wielu może zaliczyć do tej kategorii także prawość i samodyscyplinę. We wszystkich czterech przypadkach badania potwierdziły - kobiety uzyskują wyższą punktację niż mężczyźni.

Istnieją obszary, w których kobiety miały przewagę, jednak wcale nie są one związane z tradycyjnym pojmowaniem kobiecych zalet. W rzeczywistości na każdym poziomie kompetencje przywódcze kobiet - opiniowane przez współpracowników, szefów i osoby bezpośrednio im podległe oraz innych pracowników - oceniane były wyżej niż kompetencje mężczyzn - a im wyższy szczebel w hierarchii zajmowały, tym ta różnica była większa:

Czy kobiety są lepszymi liderami od mężczyzn?

Choć kobiety osiągają lepsze wyniki, nadal są dyskryminowane

Na wszystkich poziomach, w 12 na 16 kompetencji, które składają się na profil wybitnego przywódcy, kobiety są oceniane wyraźnie lepiej niż mężczyźni. Dwa obszary, w których kobiety uzyskały największą przewagę - podejmowanie inicjatywy i dążenie do realizacji wyników - od zawsze były uważane za szczególną domenę mężczyzn. Jak się okazało, w badaniu tym mężczyźni wypadli znacznie lepiej od kobiet tylko w przypadku jednej kompetencji zarządczej, tj. umiejętności stworzenia strategicznej perspektywy (patrz ramka; kliknij na obraz, by go powiększyć).

Czy kobiety są lepszymi liderami od mężczyzn?

Jakie więc można wysnuć wnioski z powyższych danych? Dlaczego kobiety‑liderki nie są w pełni angażowane czy zatrudniane tak jak mężczyźni? Tak, możliwym wytłumaczeniem jest jawna dyskryminacja. Jeżeli nie faktyczna, to z pewnością tak to wygląda. Kiedy podzieliliśmy się wynikami naszych badań z kilkoma kobietami, które w nich nie uczestniczyły, i zapytaliśmy, dlaczego ich zdaniem ich koleżanki zostały tak wysoko ocenione pod względem podejmowania inicjatywy i dbałości o samorozwój, mówiły, że ma to związek z wciąż niepewną pozycją, jaką ich zdaniem mają w pracy:

  • ”Musimy pracować ciężej niż mężczyźni, by dowieść naszej wartości”.
  • ”Odczuwamy nieustanną presję, by nigdy nie popełnić błędu i wciąż udowadniać naszą wartość dla organizacji”.

POBIERZ RAPORT HBRP: Jesteś ambitną liderką? Zbuduj swój autorytet! »

Jak budować autorytet - raport specjalny HBRP 

Pobierz raport HBRP i dowiedz się, jak umocnić swoją pozycję w organizacji?

Przyczyna? Strach i większa motywacja

Tak przynajmniej wyrażały się te kobiety, z którymi rozmawialiśmy - mówiły, że nie czują się pewnie w pracy. Boją się spocząć na laurach. Odczuwając (często silnie) potrzebę przejęcia inicjatywy, mają większą motywację, by brać sobie do serca to, co mówią na ich temat inni. Jak na ironię są to najważniejsze zachowania, które warunkują sukces każdego lidera, niezależnie czy jest on kobietą czy mężczyzną.

Dlaczego kobiety są postrzegane jako te, które mają słabszy zmysł strategicznego myślenia? Odpowiedź na to pytanie jest już prostsza. W przypadku tej kompetencji, liderzy najwyższego szczebla zawsze wypadają lepiej, ponieważ większość z nich to właśnie mężczyźni - badając dane zagregowane, wypadają oni lepiej. Jeżeli jednak przeanalizowalibyśmy pod kątem tego parametru mężczyzn i kobiety, którzy zajmują najwyższe stanowiska kierownicze, ich względne wyniki okazują się być takie same.

Co powinni zrobić z tymi wynikami liderzy i menedżerowie? Oto kilka podpowiedzi z naszej strony. Chętnie zapoznamy się również z Waszymi.

  • Ponieważ w organizacjach liderzy usilnie poszukują utalentowanych pracowników, którzy są im potrzebni do realizacji jak najwyższych wyników, powinni pamiętać, że ponadprzeciętne umiejętności przywódcze drzemią również w kobietach. Nasze badanie pokazuje, że te umiejętności przywódcze są silnie powiązanie z takimi czynnikami sukcesu organizacji jak zatrzymywanie talentów, satysfakcja klienta, zaangażowanie pracowników czy rentowność.
  • Jeżeli chodzi o ciągłe poczucie zagrożenia, o jakim mówią kobiety‑liderki, oczywiście szowinizm czy dyskryminacja to enigma, którą organizacje (czy kultura korporacyjna) powinny starać się złamać. Mówiąc to, pomyślcie jednak o korzyściach, jakie może uzyskać w zasadzie każdy lider, gdyby myślał, iż - po prostu - nie może pozwolić sobie na błędy. Oczywiście paranoja czy skrajna niechęć do podejmowania ryzyka szkodzą rozwojowi kariery. Biorąc jednak pod uwagę panujące dziś w gospodarce nastroje, każdemu liderowi - niezależnie kobiecie czy mężczyźnie - dobrze zrobi odrobina skromności i unikanie samozadowolenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jak wspierać obecność kobiet w biznesie? »

Jak pomagać kobietom w awansie na stanowiska zarządcze 

Wprowadzenie elastycznego czasu i miejsca pracy, zapewnienie pracującym matkom możliwości zawodowego rozwoju oraz dbanie o równość płci na stanowiskach menedżerskich - to zadania
dla firm, które chcą wspierać obecność kobiet w biznesie i ich awans na stanowiska kierownicze.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy