Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-33-listopad-2005-Czy ich los warto odmienić?

Nr 33, listopad 2005

Czy ich los warto odmienić?

Kup prenumeratę

W tym numerze

Trendy

Motywowanie poprzez pomiary

Artykuł

Nowy klient wkracza na rynek luksusu

Ewelina Sęk, Paweł Wójcik , Łukasz Świerżewski 

¦wiatowy rynek dóbr luksusowych przeżywa dziś cichą rewolucję. Bogacenie się społeczeństw i upowszechnianie się kultury konsumpcji sprawiły, że coraz więcej osób chce i może kupować najdroższe towary. Dla firm oferujących dobra luksusowe oznacza to, że na ich rynek wkracza nowy i – dzięki swojej liczebności – niezwykle atrakcyjny klient, który ma nowe oczekiwania i prezentuje nowe rozumienie luksusu. Czy w tej sytuacji tradycyjni producenci ekskluzywnych towarów powinni podjąć próbę zaspokojenia gustów coraz bardziej masowego klienta, ryzykując równocześnie utratę luksusowego, czyli unikalnego, charakteru swoich towarów i usług? A może jest to szansa dla firm z niższych segmentów na wejście w niedostępne dotąd rewiry? Odpowiedź na te pytania nie jest możliwa bez zrozumienia, czym jest tradycyjny luksus, na czym polega magia ekskluzywności oraz jak zmieniają się zachowania i oczekiwania nowego odbiorcy luksusu.

»
Jak rozpoznać, czy przedsięwzięcie ma szanse na sukces

Jak rozpoznać, czy przedsięwzięcie ma szanse na sukces

| W. Chan Kim, Renée Mauborgne

Próbując określić, które z nowatorskich pomysłów mają realne szanse na rynkowy sukces, zawsze stajemy przed dużą liczbą niewiadomych. Nawet tym firmom, które najbardziej podziwiamy, powinęła się noga na tym polu. I to nie dlatego, że nie zdawały sobie sprawy z wyzwań, jakie wynikają z urynkowienia innowacji. Nowy produkt musi przedstawiać dla klientów wyjątkową, użytkową wartość i kusić ich atrakcyjną ceną, a firma musi sprzedawać go z godziwym zyskiem. Niewiadome dotyczące innowacji są jednak tak duże, że nawet najbardziej przewidujący menedżerowie mają trudności z oceną komercyjnego potencjału nowych biznesowych przedsięwzięć.

»
Czas wysłać ideę emerytury na emeryturę
Seniorzy – rynek niewykorzystanych możliwości

Seniorzy – rynek niewykorzystanych możliwości

Roman Gurbiel , Bartłomiej Gola 

Segment seniorów jest przyszłościowym rynkiem, na który należy już dzisiaj zwrócić uwagę. Trendy demograficzne jednoznacznie wskazują bowiem, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje – za 20 lat będzie wręcz jednym z trzech najszybciej starzejących się społeczeństw w Unii Europejskiej. Liczba osób, które skończyły 65. rok życia, zwiększy się w tym czasie aż o 62%. O znaczeniu tego segmentu nie będzie jednak decydować sama jego liczebność. Wbrew panującym na ich temat mitom emeryci nie są aż tacy ubodzy, za jakich uchodzą. Ich stosunkowo duży dochód rozporządzalny i systematycznie gromadzone oszczędności czynią z nich atrakcyjnego klienta dla firm z wielu sektorów.

»
Umiejętność szybkiego reagowania

Komentarz

Emeryt rzetelnym konsumentem

Rozmowa

Wykonać i już

Metody

Równoważna wymiana: racjonalny sposób dokonywania wyborów

| John S. Hammond, Ralph L. Keeney, Howard Raiffa

Dokonywanie mądrych wyborów to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych zadań w procesie podejmowania decyzji. Banałem jest stwierdzenie, że im więcej opcji rozważasz oraz im więcej celów pragniesz osiągnąć, tym więcej wyborów przed tobą. Sama ich liczba nie jest jednak tym, co czyni podejmowanie decyzji zadaniem tak trudnym. Trudność polega na tym, że każdy cel ma własny punkt odniesienia, począwszy od konkretnych liczb (34% a 38%), przez wzajemne relacje (wysoki a niski), aż po kategorie opisowe (czerwony a niebieski). Nie wybierasz między jabłkami a pomarańczami; wybierasz między jabłkami, pomarańczami a słoniami.

»

Studium przypadku

Kłopoty z wyznaczeniem ceny

Raport

Nowy konsument luksusu zmienia oblicze rynku

Wbrew powszechnemu mniemaniu, rynek luksusu nie jest zarezerwowany tylko dla najbogatszych. W miarę bogacenia się społeczeństw nawet najbardziej ekskluzywne towary zaczynają kupować ludzie, których trudno zaliczyć do dotychczasowych zamożnych elit. Pojawienie się nowego, znacznie liczebniejszego klienta zmienia reguły gry rządzące rynkiem towarów luksusowych. Trend ten ma fundamentalne znaczenie dla polskich firm, które dotychczas rzadko interesowały się rynkiem luksusu, zakładając, że korzystają z niego bardzo nieliczni polscy konsumenci. Pojawienie się na tym rynku nowego konsumenta rodzi szanse dla lokalnych firm. Aby je wykorzystać, trzeba znać odpowiedź na trzy fundamentalne pytania: Czym od wieków jest luksus i jak wykorzystać jego magiczną siłę przyciągania?, W jaki sposób nowi klienci chcą korzystać z uroków luksusu? i Czym różni się polski nowy konsument luksusu od swojego odpowiednika w najbogatszych krajach? Dopiero wtedy można zbudować najlepszą strategię obecności na rodzącym się w Polsce rynku luksusu.

»