Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-63-maj-2008-Co musi wiedzeć nowy lider

Nr 63, maj 2008

Co musi wiedzeć nowy lider

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Wykorzystaj siłę obcej marki
Spraw, aby ceny odzwierciedlały rzeczywistą wartość produktów firmy
Wynagrodzenia polskich menedżerów: wysokie, ale mało motywujące
Nieustający wpływ Mao na chińskich prezesów
Naucz się trudnej sztuki globalnej współpracy

Artykuł

Bezpieczeństwo informacji: coraz większe wyzwanie dla współczesnej firmy
Jak zbudować system bezpieczeństwa informacji w firmie?
Proces tworzenia przełomowych pomysłów: nowe ukierunkowane podejście
Diagnoza firmy: przewodnik dla nowego prezesa

Diagnoza firmy: przewodnik dla nowego prezesa

Hernan Saenz, Steve Schaubert, Mark Gottfredson

Nowi prezesi i dyrektorzy generalni mają niewiele czasu, aby pokazać, że są w stanie poprawić wyniki firmy. (W roku 2006 około 40% prezesów firm, którzy zrezygnowali z pełnionej funkcji, odeszło po zaledwie 1,8 roku pracy, a wielu spośród nich zostało zmuszonych do rezygnacji). Przywódcy mają więc najwyżej kilka lat na osiągnięcie lepszych wyników, zwiększenie udziału w rynku czy prześcignięcie konkurencji, w zależności od tego, czego wymaga sytuacja. Jednak nie są w stanie wyznaczyć konkretnych celów bez uprzedniej dokładnej analizy mocnych i słabych stron swoich firm, jak również stojących przed nimi szans i zagrożeń. W tym artykule konsultanci firmy Bain & Company, Gottfredson,
Schaubert i Saenz, prezentują model diagnostyczny, który pomoże organizacji odpowiedzieć na wszystkie te pytania, co z kolei pozwoli na wyznaczenie rozsądnych celów i kierunków działań naprawczych.

»
Dylemat założyciela firmy
Ukryta żyła złota: optymalne wykorzystanie zasobów niematerialnych

Ukryta żyła złota: optymalne wykorzystanie zasobów niematerialnych

| Norm Smallwood, Dave Ulrich

Optymalne wykorzystanie zdolności organizacyjnych, na które składa się suma umiejętności, kompetencji i specjalistycznej wiedzy pracowników, pozwala firmie znacząco zwiększyć jej rynkową wartość. Podobnie jak w innych sferach biznesu, tak i tu nie ma magicznych zdolności gwarantujących sukces każdej firmie, jednak z obserwacji i badań autorów wynika, że najlepsze przedsiębiorstwa posiadają 11 rodzajów niematerialnych zasobów, takich jak: uzdolnieni pracownicy, szybkość działania, zgodność opinii i spójny wizerunek marki, odpowiedzialność, współpraca, uczenie się, przywództwo, więź z klientem, powszechna akceptacja strategii, innowacyjność oraz efektywność.

»
Nawet towary masowe mają zróżnicowanych nabywców

Komentarz

Istota metodyki SABSA

Praktyczne idee 2008

Od bezpieczeństwa informacji do bezpiecznej firmy

Od bezpieczeństwa informacji do bezpiecznej firmy

Informacja to dziś główny czynnik sukcesu dla wciąż rosnącej liczby firm. Menedżerowie są tego świadomi i coraz częściej deklarują, że podchodzą do kwestii bezpieczeństwa informacji w sposób priorytetowy oraz wdrażają niezbędne systemy zabezpieczające. Tymczasem wyniki prowadzonych badań oraz doniesienia na temat incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji świadczą o tym, że problem wciąż istnieje, co więcej, jego skala rośnie.Skuteczna ochrona najważniejszych informacji w firmie wymaga więc wyjścia poza dotychczas stosowane standardy oraz normy i postawienia pytania – co i jak chronić, żeby inwestycje w bezpieczeństwo były optymalne oraz jak wbudować bezpieczeństwo w model działania organizacji. Celem nie jest bowiem zabezpieczenie konkretnych informacji, tylko budowa bezpiecznej firmy.

»

Debata redakcyjna

Od relacji z klientem do efektywnej sprzedaży

Metody

Jak osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji w pracowników

Klasyka HBR

Przywództwo prowadzące do lojalności

Przywództwo prowadzące do lojalności

| Frederick F. Reichheld

Firmy, które zasłużyły sobie na miano mistrzów budowania lojalności bardzo się od siebie różnią. Sugestia, że mogą mieć ze sobą coś wspólnego, wydawać się może domniemaniem za daleko posuniętym, ale za powierzchownymi różnicami kryją się strategie budowania relacji z otoczeniem, które są do siebie uderzająco podobne. Strategie te można przedstawić w formie sześciu zwięzłych zasad, które tworzą menedżerowie stojący na szczycie firmy i wykorzystywane są przy budowaniu relacji – zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią: mów głośno o tym, co robisz; dąż do obustronnej wygranej; bądź wybredny; nie komplikuj; wynagradzaj dobre wyniki; słuchaj uważnie i mów wprost.

»

Studium przypadku

Trudne wybory kobiety pracującej