Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-12-luty-2004-Cierpienie w milczeniu

Nr 12, luty 2004

Cierpienie w milczeniu

Kup prenumeratę

W tym numerze

Trendy

Zabójcza szybkość
W poszukiwaniu równowagi między uczeniem się a działaniem
Co w ogóle wiedzą menedżerowie?

Komentarz

Przykłady ciekawych rozwiązań logistycznych w Polsce
Co się zmieni w europejskiej logistyce po przyjęciu dziesięciu nowych państw do UE?

Najlepsze praktyki

Ukryte rezerwy w pozornie dojrzałych branżach

Z innej perspektywy

Prawdziwy mistrz wygrywa więcej niż jeden raz

Artykuł

Baza danych o klientach może stać się kopalnią diamentów
Zachowania inwestorów bez tajemnic
Czy milczenie zabija twoją firmę?
Strategie ekspansji, czyli jak skutecznie wykraczać poza ramy obecnego biznesu

Strategie ekspansji, czyli jak skutecznie wykraczać poza ramy obecnego biznesu

Wejście na obszary wykraczające poza obecną działalność podstawową jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać – aż 75 prób na 100 kończy się niepowodzeniem. Na szczęście, każda firma może znacząco zwiększyć swoje szanse na sukces. Wyniki pięcioletnich badań nad czynnikami wzrostu dochodów i zysków przedsiębiorstw – przeprowadzonych przez firmę doradczą Bain & Company – świadczą o tym, że ekspansja powiedzie się tylko wówczas, gdy docelowy sąsiedni obszar jest związany z podstawową działalnością firmy. Nowych sąsiednich obszarów należy w pierwszej kolejności szukać w najsilniejszym segmencie klientów firmy. Z badań wynika, że przewagę nad rywalami pod względem wielkości dochodów i zysków można osiągnąć dzięki formule poszerzania granic działalności podstawowej opartej na z góry określonym, powtarzalnym cyklu działań.

»

Metody

Namierz wroga, zanim cię zniszczy

Klasyka HBR

Co czyni cię przywódcą?

Studium przypadku

Cena realizacji planu sprzedaży
Lidia Szabelewska: błędem jest zaniedbywanie konsumenta kosztem zadowolenia inwestorów
Krzysztof Rutkowski: marketing i logistyka muszą zacząć ze sobą współpracować
Paweł Grząbka: kluczem jest odpowiednie zmotywowanie kadry menedżerskiej

Raport