Magazyn

Biznes dla społeczeństwa
Najnowsze wydanie

Nr 96, luty 2011

Biznes dla społeczeństwa

Lista artykułów

Nr 96, luty 2011

Studium przypadku

Firmowa gwiazda czy „święta krowa”

PREMIUM

W każdej firmie można znaleźć specjalistów i menedżerów, którzy jak nikt inny przyczynili się do rozwoju swoich organizacji. Przez lata byli jej głównymi filarami i najlepszą wizytówką w kontaktach z partnerami biznesowymi czy klientami. To od ich zaangażowania i pasji zależała realizacja wielu projektów, które przekładały się na rynkowe sukcesy ich firm. Stawali się jej najlepszymi ambasadorami.
Niestety, wiele wcześniejszych firmowych gwiazd, wraz z upływem czasu i ze zmieniającą się sytuacją rynkową, nie potrafiło odnaleźć się w nowych warunkach. Okazywało się też, że ich wcześniejsze sukcesy nie są obecnie już tak spektakularne, a ich kompetencje - tak cenne. Wielu szefów i dyrektorów HR zapewne wielokrotnie stawało przed dylematem, jak w takiej sytuacji postąpić.

Temat numeru

Jak prowadzić biznes społecznie użyteczny

PREMIUM

Przedsiębiorcy mogą odegrać główną rolę w poszukiwaniu rozwiązań najtrudniejszych problemów społecznych na świecie. 

Nowy sojusz na rzecz globalnych zmian

PREMIUM

Sektor organizacji społecznych, na który składają się miliony organizacji na całym świecie próbujących odpowiadać na poważne problemy społeczne, przez długi czas miał reputację nieefektywnego i borykającego się z brakami kadrowymi. Ale, zdaniem autorów artykułu związanych ze stowarzyszeniem Ashoka, w ciągu ostatnich trzydziestu lat rozrósł się i dojrzał. Obecnie organizacje społeczne przyciągają utalentowanych i kreatywnych liderów, a ich praca zmienia reguły gry w takich sektorach jak energia i opieka zdrowotna. Spółki nastawione na zysk mają dziś możliwość nawiązania współpracy z organizacjami społecznymi, by tworzyć nowe rynki i docierać do czterech miliardów ludzi, którzy nie należą do formalnej gospodarki światowej.

Wysokoenergetyczni przedsiębiorcy

PREMIUM

Panuje powszechne przekonanie, że w krajach rozwijających się brakuje przedsiębiorców, a ta istniejąca ich garstka działa na bardzo małą skalę. Jednak w trakcie dwuletnich badań nad przedsiębiorczością
na rynkach wschodzących A. Habiby i D. Coyle, współzałożycielki wraz z M. Porterem organizacji AllWorld Network, odkryły setki przedsięwzięć o wysokim potencjale, przygotowanych do dynamicznego wzrostu. Wiele z nich pochodzi z zaskakujących miejsc, takich jak Republika Południowej Afryki, Arabia Saudyjska czy Jordania, a więc z gospodarek zdominowanych dyrektywami instytucji państwowych, dużymi grupami kapitałowymi i elitami społecznymi.
Przedsięwzięcia odkryte przez AllWorld Network wcale nie były mikroprzedsiębiorstwami. Do ich grona należy Bayt.com, czołowy internetowy serwis rekrutacyjny na Bliskim Wschodzie, z którego korzysta 4,5 miliona ludzi poszukujących pracy, oraz Airblue z Pakistanu, pierwszy przewoźnik lotniczy na świecie funkcjonujący według idei „biura bez papieru”. Te podmioty kreują nowe branże i wiele nowych miejsc oraz otwierają nowe rynki.
Analizując pod kątem wykształcenia i doświadczenia zawodowego profile przedsiębiorców stojących na czele tych firm, należy przyznać, że nie ustępują swoim odpowiednikom z Zachodu. Ale można dostrzec jedną zauważalną różnicę: przedsiębiorcy z rynków wschodzących zakładają o 25% więcej firm, ich przedsiębiorstwa mają większe szanse na utrzymanie się na rynku, a większość zakłada więcej niż jedną firmę.

Refleksje

Annie Lennox

PREMIUM

Przerwała studia muzyczne w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie i wybrała karierę wokalistki śpiewającej piosenki autorskie. Dziś, po trzydziestu sześciu latach, ma na koncie 80 milionów sprzedanych płyt, wiele przebojów i 4 nagrody Grammy - do osiągnięć tych dochodziła najpierw w duecie popowym Eurythmics, a później jako ceniona przez krytyków artystka solowa. Od lat udziela się społecznie, walcząc o przestrzeganie praw człowieka na świecie, a ostatnio została ambasadorem dobrej woli organizacji UNAIDS. Planuje również wydanie nowego albumu. Rozmowę przeprowadziła Alison Beard.

Punkt widzenia

Najlepsze praktyki są dobre do czasu

PREMIUM

Firmy starają się wyodrębniać i wdrażać najlepsze praktyki - szczególnie te stosowane przez liderów rynku. Być może takie podejście pozwala przedsiębiorstwom doganiać rywali, ale nie zmienia ich w liderów rynku. Aby zwyciężać, firmy muszą dostrzegać wielkie szanse i wymyślać nowe praktyki.

Jak to zrobiłem

Gdy ryzyko wymyka się spod kontroli

PREMIUM

Dotychczasowa historia InPostu nauczyła prezesa i założyciela pokory i ostrożności w formułowaniu planów biznesowych. Czasem już w trakcie realizacji większość z nich okazuje się zupełnie nietrafiona. W takiej sytuacji warto skorzystać z prostych eksperymentów, które niewielkim kosztem pozwalają kontrolować niektóre czynniki ryzyka. Gdy to nie wystarcza, trzeba umieć szybko i sprawnie przeprowadzać odpowiednie modyfikacje, nawet jeśli wymaga to całkowitej przebudowy modelu biznesowego. O tym, że jest to słuszna droga, świadczy fakt, że z grupy kilku prywatnych operatorów pocztowych, którzy startowali w tym samym czasie, tylko InPost zdobył stabilną pozycję.

Sekcja specjalna

Firma i społeczeństwo: wspólne tworzenie wartości

PREMIUM

Jeśli firmy chcą odzyskać zaufanie, powinny na nowo zdefiniować fundamenty swojej działalności i uwzględnić w nich potrzeby oraz oczekiwania otoczenia w celu kreowania obopólnych korzyści.

Artykuł

Zdecydowanie warto

PREMIUM

Międzynarodowe koncerny inwestujące w tych krajach mogą czuć się pewnie: rządy promują inwestycje zagraniczne, a względnie silne gospodarki pozwalają oczekiwać znaczącego popytu wewnętrznego i ograniczonych protestów pracowniczych.
W rejonie Azji i Pacyfiku nadal rozwijać się będzie gospodarka Australii. W Europie dobrej kondycji makroekonomicznej i sprzyjających uwarunkowań politycznych można się spodziewać w Niemczech i w Polsce, chociaż gospodarka niemiecka prawdopodobnie zwolni w 2011 roku.

Zalecana ostrożność

PREMIUM

W tych krajach warunki makroekonomiczne są dobre, ale klimat polityczny wokół zagranicznych firm wydaje się mniej sprzyjający. W Ameryce Południowej zagraniczne inwestycje chętniej powita Kolumbia niż Brazylia, gdzie władze uchwalają właśnie przepisy faworyzujące przedsiębiorstwa krajowe. W Azji otoczenie inwestycyjne poprawia się zarówno w Indiach, jak i w Indonezji.

Szukaj okazji

PREMIUM

W tych krajach warunki makroekonomiczne są słabe, ale rządy wprowadzają rozwiązania sprzyjające inwestorom zagranicznym; ostatecznie może się więc okazać, że zewnętrzne inwestycje poprawią popyt krajowy.

Myśl perspektywicznie

PREMIUM

Inwestowanie w tych krajach, których kondycja makroekonomiczna jest słaba, a polityka rządowa przeważnie zniechęca inwestorów zagranicznych, wiąże się z podejmowaniem większego ryzyka.

Inwestycje w świecie po recesji

PREMIUM

Wydaje się, że w 2011 roku szanse na wzrost czekają na firmy wszędzie i nigdzie. Oficjalnie globalna recesja już się skończyła, ale jej skutki wciąż odczuwa wiele krajów. Rozeznanie w sytuacji utrudniają dodatkowo działania rządów i sprzeczne trendy ekonomiczne - praktycznie wszędzie ścierają się tendencje pozytywne i negatywne, po części dlatego że kraje stosują różne strategie radzenia sobie z kryzysem.
By ułatwić przedarcie się przez ten chaos informacyjny i uniknięcie pułapek, eksperci HBR przygotowali przewodnik dla inwestorów, który pomoże ustalić, gdzie można się spodziewać wzrostu, które rządy ułatwiają inwestowanie firmom zagranicznym, a które je utrudniają i w jakich sektorach gospodarki poszczególnych państw można znaleźć najatrakcyjniejsze szanse na rozwój. Na bazie przeprowadzonych analiz podzielono państwa na cztery grupy - od tych, w których ryzyko dla inwestorów jest najmniejsze,
do tych, w których jest ono najwyższe. Wśród sześciu krajów, w których zdecydowanie warto inwestować, wymieniono Polskę.

Negocjacje czy aukcja? Poradnik dla kupujących i sprzedających

PREMIUM

Jak najkorzystniej kupić i sprzedać produkt lub usługę? Czy wystawić na aukcję i zaakceptować najatrakcyjniejszą ofertę? Czy może odnaleźć wśród potencjalnych kupców najlepszego i zaprosić go na indywidualne negocjacje?
Popularność aukcji wyraźnie wzrosła wraz z rozwojem internetu, który ułatwił kontakt z ogromną rzeszą potencjalnych licytantów. Według profesora Subramaniana wadą aukcji jest powielanie schematu relacji zwycięzca - przegrany między kupującymi a sprzedającymi. Bardzo często lepsze wyniki można osiągnąć dzięki negocjacjom. Zanim zdecydujemy się na wybór procesu sprzedaży, powinniśmy dokładnie poznać profil kupujących, cechy produktu będącego przedmiotem transakcji i określić własne priorytety.
Jeśli uważamy, że nasza oferta zainteresuje dostateczną liczbę kupców, właściwym rozwiązaniem jest aukcja - o ile nie spodziewamy się zbyt dużego rozrzutu propozycji cenowych. Gdy różnica między dwiema najwyższymi cenami jest znaczna, korzyść sprzedającego z aukcji będzie mniejsza niż ta, której się spodziewał, tak jak to miało miejsce w przypadku sprzedaży Cable & Wireless America (CWA). Dla zwycięzcy aukcji kupiona firma miała niepowtarzalną strategiczną wartość. Przebił jednak cenę drugiego licytującego
niewielką kwotą i zapłacił za spółkę CWA znacznie mniej, niż wynosiła wartość dodatkowa wytworzona przez nią.

Kreatywność a rola lidera

PREMIUM

W dzisiejszej napędzanej innowacjami gospodarce jednym z najpilniejszych priorytetów zarządzania stało się zrozumienie, w jaki sposób można tworzyć wspaniałe pomysły.

Trendy, które mogą zmienić twój biznes. Nie przegap ich!

PREMIUM

Niemal wszyscy menedżerowie z firm aktywnych na rynkach konsumenckich rozpoznają trendy o charakterze społecznym, ekonomicznym i technologicznym. Ale wielu nie dostrzega, jak wpływają one - i dotyczy to również tych nurtów z pozoru marginalnych, drugoplanowych - na aspiracje, postawy i zachowania konsumentów. W efekcie ich firmy być może przegapiają szansę dokonania transformacji rynku na korzyść swoich rywali.

Gdy musisz natychmiast ciąć koszty

PREMIUM

Otrzymałeś polecenie, by zredukować koszty w swoim dziale o 10, 20 lub 30%. Jak powinieneś się do tego zabrać? Po pierwsze, nie oczekuj, że znajdziesz jeden wspaniały sposób, by osiągnąć cel. Jego realizacja wymaga bowiem kombinacji co najmniej dziesięciu działań. Po drugie, musisz dopasować opcje, które będziesz analizował i wdrażał, do stopnia niezbędnej redukcji kosztów.

Debata redakcyjna

Kolejny zwrot w sferze IT

PREMIUM

Redakcja "Harvard Business Review Polska" zaprosiła do debaty na temat zmian w sferze IT uznanych menedżerów oraz Nicholasa Carra.

Raport

Case

Weryfikacja zadłużenia: klucz do skutecznego pozyskiwania klientów

PREMIUM

Nieterminowe regulowanie płatności dla wielu firm stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niekiedy - głównie w przypadku mniejszych firm obsługujących niewielu klientów - takie sytuacje mogą wręcz doprowadzić do bankructwa firmy lub utraty nad nią kontroli.

Komentarz

Firmowa gwiazda czy „święta krowa” - komentarz 1

PREMIUM

Przedsiębiorstwo to nie towarzystwo wzajemnej adoracji. Zatrzymywanie pracownika w firmie tylko ze względu na jego byłe - choćby największe - dokonania, a nie na jego obecną rzeczywistą wartość i przydatność dla organizacji, nie jest dobrym posunięciem.

Firmowa gwiazda czy „święta krowa” - komentarz 2

PREMIUM

Pozbywanie się menedżera, którego umiejętności i cechy charakteru są cennym na rynku pracy kapitałem, jest pochopną decyzją. Warto znaleźć dla niego nowe miejsce w organizacji i nowe zadania, w których mógłby nadal realizować się z pożytkiem dla firmy i z satysfakcją dla siebie.

Firmowa gwiazda czy „święta krowa” - komentarz 3

PREMIUM

Szefowie „Modnego Stylu” powinni dać szansę Januszowi Barskiemu. Jednak muszą postawić przed nim nowe zadania, którym w nowych realiach rynkowych będzie umiał sprostać.

Polscy wysokoenergetyczni przedsiębiorcy

PREMIUM

Na polskim rynku sukcesy odnoszą przedsiębiorcy, którzy potrafią wykreować nową wartość, wprowadzając w życie projekty bez konieczności angażowania w ich realizację dużego kapitału.

Współpraca biznesu i organizacji społecznych w Polsce

PREMIUM

Uporządkowane zasady i modele współpracy firm z organizacjami społecznymi są jeszcze na polskim rynku rzadkością. Firmy chętniej angażują się w jednorazowe akcje pomocowe i charytatywne niż w długotrwałe partnerstwo, które mogłoby przyczynić się do rozwoju ich własnej działalności.

Komentarz - raport

Doskonalenie kompetencji kluczem do sukcesu CFO

PREMIUM

W ostatnich latach wzrosło znaczenie działu finansowego. Rodzi to potrzebę większej koncentracji na rozwijaniu kompetencji dyrektora finansowego i kluczowych pracowników tego pionu.

Budowanie inteligencji finansowej w organizacji

PREMIUM

Partnerska współpraca działu finansów z innymi pionami w firmie zwiększa szanse podejmowania lepszych i korzystniejszych ekonomicznie decyzji.

Ukryte źródła oszczędności w firmie

PREMIUM

Niepewność gospodarcza powoduje, że firmy wciąż zachowują daleko idącą ostrożność. Starają się więc optymalizować koszty, nawet jeśli główne źródła oszczędności pozornie zostały już wyczerpane. Podpowiadamy, gdzie w takiej sytuacji można jeszcze ograniczyć wydatki.

Agenda

Technologia: Przygotować się do wielkiej rewolucji w technologiach mobilnych

PREMIUM

Kiedy zastanawiam się nad inicjatywami strategicznymi, które firma Google zamierza podjąć w 2011 roku, uświadamiam sobie, że wszystkie będą dotyczyć technologii mobilnych. Dotarliśmy do punktu, w którym korzystając z dostępnych w telefonie funkcji geolokalizacji i mocy telefonicznych przeglądarek internetowych, możemy dostarczać użytkownikom spersonalizowanych informacji o tym, gdzie się aktualnie znajdują, czym mogą się teraz zająć w tym miejscu i tak dalej. W dodatku jesteśmy w stanie świadczyć te usługi na ogromną skalę.

Agenda HBR na rok 2011

PREMIUM

W związku z początkiem nowego roku zapytaliśmy 24 liderów biznesu i zarządzania, jakimi projektami zamierzają się zająć w 2011 roku. 

Makroekonomia: Poznać prawdziwe zasady działania gospodarki

PREMIUM

Kryzys gospodarczy doprowadził - czy raczej powinien doprowadzić - do kryzysu ekonomii rozumianej jako powszechnie podzielane koncepcje dotyczące reguł funkcjonowania gospodarki. Dominujący paradygmat makroekonomiczny nie tylko nie pozwolił przewidzieć ostatniej recesji, ale w ogóle wykluczał możliwość podobnej zapaści na racjonalnych rynkach kierujących się realistycznymi oczekiwaniami. A właśnie oparta na tym założeniu polityka monetarna i regulacyjna była głównym czynnikiem sprawczym kryzysu.

Zarządzanie: Znaleźć obiektywne mierniki skuteczności „miękkiego” stylu przywództwa

PREMIUM

Od jakiegoś czasu teoretycy zarządzania zwiastują powstanie nowych modeli przywództwa. Lubimy podkreślać, że system nakazowy ze wzmożoną kontrolą to przeżytek, którego miejsce zajęły: przywództwo rozproszone, upoważnianie pracowników do działania, sieci wiedzy i dążenie do nadawania znaczenia ludzkiej pracy. W praktyce jednak metody te nadal postrzegane są jako przejawy pobłażliwości; kiedy presja na wyniki staje się trudna do zniesienia, wielu menedżerów powraca do bezkompromisowych form sprawowania władzy.

Opieka zdrowotna: Ujawnić – i obniżyć – rzeczywiste koszty opieki zdrowotnej

PREMIUM

Rosnące koszty opieki zdrowotnej są palącym problemem w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach, ale nie możemy zreformować systemu, dopóki nie znajdziemy lepszych metod analizowania i mierzenia tych wydatków. Dlatego razem z Robertem S. Kaplanem podjąłem nową inicjatywę, polegającą na wprowadzeniu do służby zdrowia nowoczesnych metod rachunku kosztów.

Innowacje: Zaprojektować dom za 300 dolarów

PREMIUM

W bieżącym roku mam zamiar małymi krokami zacząć pracę nad czymś wielkim. Chcę pomóc zbudować dom za 300 dolarów. Po raz pierwszy przedstawiłem ten pomysł (razem z Christianem Sarkarem) na blogu magazynu HBR. Reakcja była niezwykle pozytywna. Pojawiły się wypowiedzi wnikliwych krytyków, a błyskotliwi ochotnicy zgłosili swój akces do projektu.

Ekonomia behawioralna: Zrozumieć nieracjonalny lęk przed tym, co „nienaturalne”

PREMIUM

Obserwujemy w ludziach silną tendencję do faworyzowania tego, co „naturalne”, czyli produktów, które uważają za pozbawione sztucznych dodatków. Chcę ustalić, w przypadku których produktów „nienaturalność” zapala w naszych umysłach czerwoną lampkę. Zbadam ludzkie przekonania dotyczące działań ubocznych. Sprawdzę też, czy „większa naturalność” leków przekłada się na wyższą dyscyplinę
pacjentów - to znaczy, czy jeśli lek jest określany jako naturalny, rośnie liczba osób przestrzegających schematu leczenia.

Inwestycje: Znaleźć lepszy pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki

PREMIUM

Chociaż wydatki na stymulowanie gospodarki są kwestią wzbudzającą liczne kontrowersje, obecnie Ameryka pilnie potrzebuje krajowego banku infrastruktury (national infrastructure bank), który pomoże finansować ważne dla całego państwa projekty transformacyjne. W nadchodzącym roku będę pracować z administracją prezydenta Obamy, senatorem Johnem Kerrym, członkinią Izby Reprezentantów Rosą DeLauro i innymi przedstawicielami Kongresu, gubernatorami, burmistrzami i przywódcami biznesowymi nad przygotowaniem przepisów koniecznych, by powołać tę instytucję do życia i zapewnić jej finansowanie.

Medycyna: Upowszechniać szczepienia w biednych rejonach świata

PREMIUM

W nadchodzącym roku będę pracować nad propagowaniem szczepień w ubogich rejonach świata. Moim celem będzie rozwinięcie na jak największą skalę programu, którego skuteczność sprawdzałam razem z Abhijitem Banerjee, Rachel Glennerster i pozarządową organizacją Seva Mandir w indyjskim stanie Radźasthan.

Internet: Podnosić poziom jakości rozmów w internecie

PREMIUM

W tym roku zamierzam szukać sposobów tworzenia sieci, które gwarantowały będą lepszą jakość konwersacji.

Przywództwo: Opracować rygorystyczną metodę planowania sukcesji

PREMIUM

Przywództwo - a szczególnie rozwój liderów - jest podstawowym elementem planowania sukcesji. Dlatego właśnie współpracuję z radami nadzorczymi i prezesami nad stworzeniem i wdrożeniem bardziej rygorystycznej metody procesu sukcesji.

Biznes globalny: Stworzyć globalną sieć reagowania na następny kryzys

PREMIUM

W nadchodzącym roku ¦wiatowe Forum Gospodarcze zajmie się ambitnym przedsięwzięciem: stworzeniem platformy, która umożliwi decydentom na całym świecie gromadzenie wiedzy o stojących przed nimi zagrożeniach, wymianę najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem i wspólne reagowanie na wyłaniające się niebezpieczeństwa.

Środowisko: Wpajać wartości młodym chińskim pracownikom

PREMIUM

Priorytetem Alibaba Group, chińskiego lidera w branży e‑handlu i operatora platformy płatności internetowych, będzie dalsza praca nad wpajaniem naszym młodym pracownikom systemu wartości.

Podejmowanie decyzji: Pomóc organizacjom w rozwijaniu kompetencji decyzyjnych

PREMIUM

Wiemy co nieco o podejmowaniu decyzji przez jednostki, ale w nowoczesnym świecie konieczne jest rozwijanie kompetencji decyzyjnych na poziomie organizacyjnym - a nie są one równoznaczne z sumą adekwatnych umiejętności poszczególnych menedżerów. Aby zrozumieć, jak to robić, Brook Manville, Larry Prusak i ja analizujemy poważne decyzje, które historia zweryfikowała pozytywnie, i sprawdzamy, jak przedsiębiorstwa pracowały nad ich podjęciem.