Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-89/90-lipiec-sierpień-2010-Bezpieczna firma w niebezpiecznych czasach

Nr 89-90, lipiec - sierpień 2010

Bezpieczna firma w niebezpiecznych czasach

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Pasywne podejście do zarządzania ryzykiem
Kryzys sprzyjał korupcji i nadużyciom

Z innej perspektywy

Strategiczne napięcie

Punkt widzenia

Długofalowe efekty krótkotrwałych emocji
Dlaczego tak trudno jest zabrać się do tego, co oczywiste?

Sekcja specjalna

Jak zbudować innowacyjną organizację
Architektura ciągłej transformacji
Znajdź szczepionkę na wahania koniunktury
Efektywna organizacja w czasach nieustających zmian

Efektywna organizacja w czasach nieustających zmian

Borys Stokalski 

Globalny kryzys z lat 2008 - 2009 stał się pretekstem do poważnej refleksji nad fundamentalnymi błędami w organizacji i zarządzaniu, popełnionymi zarówno przez regulatorów rynku, jak i osoby stojące na czele przedsiębiorstw. Ograniczony wpływ światowych turbulencji na polską gospodarkę sprawił, że choć echa dyskusji na temat efektywnego zarządzania docierały także do nas, to jednak nigdy nie zdobyliśmy się na poważną refleksję na temat zmian. Te powinny nastąpić w przedsiębiorstwach, aby przynajmniej częściowo przygotować biznes na zawirowania o podobnej skali. Warto odrobić tę lekcję. Co zrobić, by podnieść efektywność i adaptacyjność organizacji w obliczu ogromnej rynkowej zmienności, wykorzystując najnowocześniejsze technologie i rozwiązania zarządcze?

»
Globalne strategie lokalnych firm

Debata redakcyjna

Zarządzanie ryzykiem w nowej rzeczywistości

Zarządzanie ryzykiem w nowej rzeczywistości

| Michael Hoffmann, Robert S. Kaplan, Anette Mikes, Robert Simons, Peter Tufano

Z Robertem S. Kaplanem, Anette Mikes, Rrobertem Simonsem, Peterem Tufano, Michaelem Hofmannem rozmawia starszy redaktor HBR David Champion.
Pięciu ekspertów spotkało się, by porozmawiać o przyszłości zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM). Rozmówcy poruszyli między innymi następujące kwestie: Do jakiego stopnia można było przewidzieć kryzys finansowy z lat 2008 - 2009? Czy nowe narzędzia analityczne do oceny poziomu ryzyka stworzyły fałszywe poczucie bezpieczeństwa? W jaki sposób wyzwania, przed którymi stoją firmy przemysłowe, różnią się od tych, jakim stawia czoła sektor finansowy? Czy outsourcing to skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem? Czy struktury kapitałowe nie stały się w przypadku wielu podmiotów gospodarczych zbyt wydajne? Co wyróżnia dobrego dyrektora ds. ryzyka?

»
Czy ryzyko można ujarzmić?

Zarządzanie sobą

Jak stanąć na nogi po traumie

Jak stanąć na nogi po traumie

| Joshua D. Margolis, Paul G. Stoltz

Odporność psychiczna to zdolność do szybkiego i konstruktywnego reagowania na sytuacje kryzysowe. Autorzy artykułu uważają, że aby wzmocnić swoją odporność, menedżer powinien przejąć odpowiedzialność nad swoim podejściem do przeciwności losu. Odporni liderzy szybko przechodzą od analizy do planu działania (i reakcji). Kiedy stoją przed problemem, nie zastanawiają się bez końca nad jego przyczyną, tylko zaczynają myśleć o reakcji i koncentrują się wyłącznie na przyszłości.
Autorzy wyodrębnili cztery filtry, przez które można spoglądać na negatywne wydarzenia, aby skutecznie zmienić swoje nastawienie. Są nimi: kontrola, wpływ, zakres i czas trwania. Dla każdego z nich przedstawiają serię pytań uściślających, wizualizacyjnych i kooperatywnych, które tworzą razem reżim odpornościowy i mogą pomóc menedżerowi nauczyć się reagować na sytuacje kryzysowe.

»

Artykuł

Czego nie wiesz o podejmowaniu decyzji
W obliczu niejednoznacznych zagrożeń
Nieodrobione lekcje, czyli jak nie uczymy się na błędach
Sześć błędów, jakie popełniają menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem
Przyczyny nieskutecznego zarządzania ryzykiem
Pułapka zaufania

Pułapka zaufania

W niniejszym artykule profesor Stanford Graduate School of Business i psycholog społeczny Rroderick M. Kramer zgłębia powody, dla których tak łatwo - a często także niemądrze - obdarzamy innych zaufaniem. Wyjaśnia, że uwarunkowania genetyczne i doświadczenia zdobywane w dzieciństwie kształtują w nas skłonność do zaufania i tłumaczy, dlaczego jest to dobry mechanizm przetrwania. Z drugiej strony jednak nadmierna ufność jest dla nas niebezpieczna. Zaczynamy odczuwać zaufanie w reakcji na bardzo proste bodźce, na przykład gdy ktoś jest do nas podobny fizycznie lub należy do naszej grupy społecznej. Polegamy też na tym, jak charakter innych oceniają osoby trzecie, co czasami kończy się dramatycznie (jak przekonały się ofiary Bernarda Madoffa).

»
Jak zwiększyć szanse nowego przedsięwzięcia na sukces
Przygotuj odpowiedź, która zażegna skandal

Przygotuj odpowiedź, która zażegna skandal

| Michelle Roehm, Alice Tybout

Nagłośniony przez opinię publiczną i media skandal może poważnie zaszkodzić wizerunkowi i  pozycji firmy na rynku, nawet jeśli nie jest ona głównym sprawcą zdarzenia. Afery mogą bardzo łatwo wykroczyć swoim zasięgiem poza pierwotnych „winowajców” i objąć inne ogniwa konkretnego łańcucha wartości. Mogą też uderzyć w przedsiębiorstwa spoza tego łańcucha, postrzegane jako podobne do domniemanych winowajców.
Wykorzystując własne, ponaddziesięcioletnie doświadczenie badawcze, profesorowie marketingu opracowali czterostopniowe, ramowe podejście, dzięki któremu menedżerowie będą mogli reagować na skandal, stosując najwłaściwszą metodę w najwłaściwszym momencie.

»
Dlaczego dobrzy przywódcy podejmują niewłaściwe decyzje

Studium przypadku

Chronić firmę czy pomóc społeczności lokalnej?

Chronić firmę czy pomóc społeczności lokalnej?

Zofia Leśniewska 

Dziś każda z liczących się firm, także krajowych, już na etapie budowania swojej biznesowej strategii uwzględnia różne interesy lokalnej społeczności. Bycie społecznie odpowiedzialną organizacją przestało być chwilową modą. Firmy, budując rynkową pozycję, dbają też o swoją reputację. Jednocześnie prześcigają się w pokazywaniu, czego dokonały w ramach współpracy ze swoim zewnętrznym środowiskiem i na jego rzecz. Jednak dotychczas większość z tych działań była prowadzona w komfortowych warunkach: przy z  góry określonych zadaniach i bez presji czasu. Tymczasem ile przedsiębiorstw rzeczywiście stanęłoby na wysokości zadania w obliczu rzeczywistej tragedii w lokalnym środowisku? Kiedy trzeba wybierać między ochroną majątku i wartości firmy - często jedynego miejsca pracy w okolicy - a niesieniem pomocy ludziom? Czy w ogóle można oddzielić problemy biznesowe od dylematów etycznych? Z tymi wyzwaniami musiało zmierzyć się w tym roku wielu szefów organizacji w rejonach dotkniętych powodzią. Także prezes fikcyjnego przedsiębiorstwa Drewpolex stoi przed podobnym - chyba największym w swojej zawodowej karierze - dylematem: ratować firmę czy pomagać miejscowym powodzianom?

»

Refleksje

Jane Goodall

Komentarz

Chronić firmę czy pomóc społeczności lokalnej? - komentarz 3
Chronić firmę czy pomóc społeczności lokalnej? - komentarz 1
Chronić firmę czy pomóc społeczności lokalnej? - komentarz 2

Relacja z pierwszej ręki

Przywództwo pod ostrzałem… rakietowym