Magazyn

25 lat GPW
Najnowsze wydanie

Nr 158, kwiecień 2016

25 lat GPW

Na łamach "Harvard Business Review Polska" regularnie publikujemy artykuły opisujące dokonania globalnych liderów. Większość z nich może pochwalić się imponującym doświadczeniem na arenie międzynarodowej, znajomością kilku języków i ogólnoświatową siecią kontaktów. Jednak tym, co ich naprawdę wyróżnia i czemu zawdzięczają sukcesy, jest zdolność przyjmowania perspektywy globalnej i łatwość w przestawianiu się z jednej kultury na drugą. To właśnie te cechy pozwalają im dostrzec szanse tam, gdzie inni ich nie widzą.

Z wyzwaniami związanymi z różnicami kulturowymi codziennie spotykają się też polskie firmy, które dokonują ekspansji zagranicznej i zatrudniają obcokrajowców. Dlatego tematyce zarządzania wielokulturowością poświęcamy specjalny blok artykułów.

W 25. rocznicę pierwszego notowania na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przypominamy historię jej powstania w artykule Wiesława Rozłuckiego "Jak położyliśmy fundamenty pod parkiet giełdowy".

Zachęcam też Państwa do lektury pozostałych artykułów i życzę sukcesów w przełamywaniu barier, nie tylko międzykulturowych.

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 158, kwiecień 2016

Trendy

Kiedy ludzie zmieniają pracę

PREMIUM

Badania pokazują, że w Stanach Zjednoczonych władza na rynku pracy przeszła w znacznym stopniu z rąk pracodawców w ręce ludzi szukających pracy. 

Zmiany przychodzą z chmurami

PREMIUM

IT od dwóch dekad zmienia globalny biznes, przeobrażając wiele branż. Jakie nowe produkty i techniki cyfrowe spowodują największe zmiany w nadchodzących latach?

Czy na wzrost płac prezesów mają wpływ konsultanci

PREMIUM

Przeciwnicy zbyt wysokich wynagrodzeń menedżerów wyższego szczebla amerykańskich korporacji od lat podkreślają niechlubną rolę, jaką odgrywają w tej kwestii konsultanci do spraw wynagrodzeń. 

Odzyskiwanie utraconych klientów

PREMIUM

Jak namierzyć i przyciągnąć osoby, które mogą stać się ponownie nabywcami naszych usług?

Jak skutecznie wykrywać oszustwa w firmach

PREMIUM

Ponad ⅓ badanych firm w Polsce przyznaje, że w ciągu ostatnich dwóch lat padła ofiarą nadużyć – takie wnioski płyną z raportu PwC „Ciemna strony mocy".

Klient jutra wpatruje się w ekran

PREMIUM

Firmy starają się nieustannie podążać za konsumentami, dlatego coraz większą uwagę poświęcają przedstawicielom pokolenia Z jako konsumentom przyszłości.

Niewygodne stanowisko pracy obniża wydajność

PREMIUM

Jeśli pracownicy skarżą się na bóle pleców, nadgarstków, oczu, trudności z koncentracją, może to oznaczać, że ich stanowiska pracy są źle zaprojektowane. Dla pracodawcy oznacza to realne straty, bo ludzie ci są przemęczeni, a przez to mniej wydajni.

Temat numeru: jak zarządzać wielokulturowymi firmami

Gdy różnice kulturowe tworzą bariery

PREMIUM

W miarę postępującej globalizacji firm ich pracownicy tracą oparcie w postaci wspólnych założeń i norm. Firmy, które nie potrafią przewidzieć, w jaki sposób pracownicy i organizacja jako całość dostosują się do globalnego rynku, zaczną się potykać na niewykrytych kulturowych wybojach.

Monika Chutnik: Międzynarodowe organizacje coraz częściej zwracają uwagę na kwestie międzynarodowe

PREMIUM

Różnorodność kulturowa to jeden z najbardziej fascynujących, a jednocześnie najtrudniejszych obszarów zarządzania. 

Skuteczne zespoły globalne

PREMIUM

Aby pomóc liderom globalnych zespołów w skutecznym zarządzaniu nimi, autorka przedstawia metodę SPLIT, umożliwiającą skracanie dystansu społecznego. 

Christian Lainer: Osoby empatyczne lepiej sprawdzają się w zespołach międzyanarodowych

PREMIUM

 Skuteczne zarządzanie pracą międzynarodowych zespołów zależy od umiejętnego wykorzystania szans i unikania tkwiących w nim pułapek.

Dariusz Sus: Trzeba się skoncentrować na elementach wspólnych i respektować różnice

PREMIUM

Skuteczną współpracę z kolegami i klientami z całego świata charakteryzują otwartość na myślenie i działanie poza granicami własnego postrzegania, przyzwyczajeń kulturowych i społecznych oraz fizyczna obecność.

To nie organizacje się globalizują, tylko ludzie

PREMIUM

Praca w globalnej firmie wiąże się z wieloma wyzwaniami. Aby im sprostać, menedżerowie powinni zrozumieć kod kulturowy kraju, w którym pracują, i obowiązujące w przedsiębiorstwie reguły gry. 

Artykuł

Kiedy dokonać transformacji

PREMIUM

Żadna firma nie przetrwa zbyt długo na rynku, jeśli nie będzie wymyślać siebie na nowo. Jednak decyzja o tym, kiedy rozpocząć strategiczną transformację, jest być może najtrudniejszym wyborem, przed jakim stają liderzy firm. 

Pułapka przeszacowania wartości firmy

PREMIUM

Gdy firmy nie są w stanie zaspokoić oczekiwań inwestorów, uciekają się do nieetycznych zachowań.

Przekaz, który trafia do serc klientów

PREMIUM

Wyróżnij się albo zgiń - ta klasyczna maksyma marketingowa od lat inspiruje firmy, które przyciągają uwagę konsumentów. Przykłady stołecznych deweloperów świadczą o tym, że podejście emocjonalne sprawdza się również w odniesieniu do klientów biznesowych.

Czarek Jarząbek: Dbałość o szczegóły przyciąga dobrych klientów

PREMIUM

Firma Golub & Company obecna jest na warszawskim rynku od końca lat osiemdziesiątych, gdy zbudowała najpierw Warsaw Corporate Center, niewielki jak na dzisiejsze standardy biurowiec zlokalizowany naprzeciwko Marriotta. 

Gen współpracy

PREMIUM

Ludzie są zazwyczaj bardziej skłonni do współdziałania i mniej samolubni, niż sądzimy. Firmy powinny zachęcać pracowników, by częściej ulegali altruizmowi.

Jak to zrobiłem

Trzeba tworzyć okazje

PREMIUM

Pracując w upadającym start-upie, Stone z kolegą wymyślili technologię umożliwiającą przesyłanie statusu o długości 140 znaków. Pomysł ten wykorzystali do stworzenia Twittera.

Jak położyliśmy fundamenty pod parkiet giełdowy

PREMIUM

W 1989 roku Leszek Balcerowicz zaproponował Wiesławowi Rozłuckiemu dołączenie do nowego zespołu budowanego w Ministerstwie Finansów i włączenie się w transformację polskiej gospodarki przez utworzenie polskiego rynku kapitałowego. 

Zarządzanie sobą

Prezesi też potrzebują mentorów

PREMIUM

Jakimi metodami posługują się nowo mianowani prezesi, aby uzyskać wskazówki oraz informację zwrotną na temat własnych poczynań?

Studium przypadku

Chcą ukraść firmowe rozwiązania! Jak je chronić?

PREMIUM

Jak zabezpieczyć kapitał intelektualny firmy, aby nieuprawnione osoby i przedsiębiorstwa nie korzystały w przyszłości z firmowego know-how?

Piotr Stangrett: ochroną aktywów HR jest budowa warunków do rozwoju pracowników

PREMIUM

Sytuacja, w jakiej znalazła się firma AUTOROB, wymaga wypracowania sposobów ochrony kapitału intelektualnego adekwatnych do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

Jarosław Kulikowski: ochrona prawna jest jak dobra polisa ubezpieczeniowa

PREMIUM

Przypadek firmy AUTOROB jest typowym przykładem braku świadomości prawnej zarządzających przedsiębiorstwami, a w konsekwencji potwierdzeniem zasady, że Polak mądry jest po szkodzie. 

Dr Dominik Antonowicz: należy precyzować kwestie odpowiedzilaności wspólników

PREMIUM

W AUTOROBIE doszło do kumulacji nieszczęśliwych zdarzeń, powstałych w wyniku niefrasobliwości, rutyny, a przede wszystkim naiwności wynikającej z idealistycznej wizji świata.

Refleksje

Kevin Spacey: co jest dobre dla nas wszystkich?

Znany aktor, a obecnie producent i odtwórca głównej roli w serialu House of Cards, opowiada o wyzwaniach, jakim musiał sprostać jako dyrektor teatru Old Vic w Londynie.

Raport

Optymalizacja to nie tylko cięcie kosztów

PREMIUM

Mądrze przeprowadzona optymalizacja pozwala obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie firmy oraz trwale usprawnić jej procesy. Przeprowadzenie skutecznych działań optymalizacyjnych nie jest jednak łatwym zadaniem.

Sekcja specjalna

Innowacja z Lublina

PREMIUM

Wsparcie dla nowo powstających, innowacyjnych przedsięwzięć, pomoc w ich dalszym rozwoju, a także umiejętna budowa współpracy między samorządem, nauką i biznesem, stanowią skuteczny przepis na stworzenie sprzyjającego klimatu dla powstawania i rozwoju firm w Lublinie.

Jak uniknąć błędów na zagranicznych rynkach

PREMIUM

Polscy przedsiębiorcy, którzy planują wyjście na zagraniczne rynki, tworzą złożony ekosystem. By go zrozumieć i wspierać, konieczne są twarde dane i mnóstwo spotkań z biznesem. Czego dowiedzieliśmy się w ciągu ponad trzech lat działalności think tanku Poland, Go Global!