How to do IT / Lepsze decyzje dzięki analityce

Powrót na stronę główną projektu

Jak podejmować lepsze decyzje biznesowe?

Coraz bardziej powszechny dostęp do danych i zaawansowanych metod analitycznych ma istotny wpływ na rozwój współczesnej gospodarki i życie każdego z nas. Kompleksowe i innowacyjne wykorzystanie danych w procesach podejmowania decyzji decyduje dziś o bezpieczeństwie i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz satysfakcji ich klientów. Analityka istotnie zmienia sposób funkcjonowania firm, pozwala im odkrywać nowe obszary i możliwości biznesowe oraz oferować innowacyjne produkty i usługi. Człowiek nie jest w stanie przetworzyć ogromnych ilości informacji, które zalewają przedsiębiorstwa każdego dnia. Niezbędne jest wsparcie maszyn i systemów analitycznych, które stają się coraz bardziej zdolne do samodzielnego rozumowania. Umiejętność wykorzystania potencjału nowych technologii, takich jak zaawansowana analityka, uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja decyduje dziś o przyszłości biznesu.

Partner merytoryczny sekcji: SAS

Gospodarka analityczna 

Postępująca cyfryzacja i związany z nią wysyp innowacyjnych produktów czy usług spowodowały, że analityka przestała być postrzegana wyłącznie jako pożyteczne narzędzie wspierające innowacje.

Cztery elementy kompleksowej strategii zarządzania danymi 

W dzisiejszych czasach chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że warto inwestować w rozwiązania do zarządzania danymi. Mówi się, że dane to nowa ropa naftowa, a hasła data-driven czy data as an asset wielu firmom nie są już obce.

Rola analityki w handlu detalicznym 

Sieci handlowe do perfekcji doprowadziły zarządzanie bieżącymi operacjami. Zażarta konkurencja wymusza śrubowanie efektywności operacyjnej i finansowej. Czy dziś to wystarczy, aby budować przewagę konkurencyjną?

Handel detaliczny: wyzwania i kierunki rozwoju 

Handel detaliczny jest jednym z najszybciej zmieniających się sektorów polskiej gospodarki. W dobie cyfryzacji stoją przed nim kluczowe wyzwania. Jak firmy mogą sobie z nimi poradzić?

Skuteczna strategia korzystania z danych 

Jak zarządzać danymi w strategiczny sposób?

Dokąd zmierza analityka w biznesie 

Jeszcze nigdy w historii analityka leżąca u podstaw rozwoju sztucznej inteligencji oraz systemów kognitywnych nie była tak powszechnie komentowana.

Data Management w dobie cyfryzacji. Część 1: wyzwania i kierunki rozwoju 

Dane w przedsiębiorstwie mają coraz większe znaczenie i coraz większą wartość. W tych obszarach szczególną rolę odgrywają rozwiązania klasy Data Management.

Wykrywanie nadużyć w sektorze publicznym 

Podniesienie efektywności, sprawność w działaniu i skrupulatność w wypełnianiu misji społecznej to podstawowe korzyści z kompletnego wdrożenia platformy do przeciwdziałania nadużyciom.

Droga do AI: czym jest dziś i czym może stać się sztuczna inteligencja? 

W latach 40-tych ubiegłego wieku, kiedy Warren McCulloch i Walter Pitts stworzyli matematyczny model sieci neuronowych, wydawało się, że droga do stworzenia sztucznego mózgu i sztucznej inteligencji stoi otworem.

Procurement integrity – zapobieganie niepożądanym zjawiskom w obszarze zakupowym 

Organizacje i firmy muszą polegać na dostawcach zewnętrznych w celu zapewnienia przepływu towarów, wsparcia operacyjnego oraz dostarczania dóbr i usług do swoich klientów.

Jak zmienia się ochrona zdrowia dzięki wykorzystaniu narzędzi analitycznych 

Zmienia się model funkcjonowania oceny efektywności w systemie opieki zdrowotnej. Z podejścia opartego na liczbie realizowanych świadczeń zmierzamy w kierunku opieki medycznej bazującej na wartości czy też skuteczności leczenia.

Customer Intelligence – cz. 1. Wyzwania marketingu i oczekiwania klienta 

Analiza zgromadzonych danych to lepsze zrozumienie zachowań klientów, dzięki czemu organizacja może się kontaktować z nimi w bardziej inteligentny sposób. Jak to osiągnąć w praktyce?

Wsparcie analityki w wykrywaniu nadużyć w sektorze finansowym 

Liczba nadużyć w sektorze finansowym stale rośnie. Szacuje się, że fraudy stanowią od 5 do 30% wszystkich przeprowadzanych transakcji.

Analityka w cyfryzacji sektora publicznego 

Pod pojęciem cyfryzacji skrywa się cały szereg działań zmierzających do zbudowania skutecznie funkcjonującej gospodarki opartej o dane i usługi realizowane kanałami elektronicznymi. Ta gospodarka to przede wszystkim sprawne i przyjazne obywatelowi państwo.

Wydanie specjalne: How To Do IT [DO POBRANIA] 

Pobierz bezpłatnie raport specjalny poświęcony technologiom dla biznesu!

Zainteresował cię podejmowania lepszych decyzji dzięki analityce? Skontaktuj się z naszym partnerem:
Patryk Choroś
Business Development Director, SAS Polska
tel: 695 109 553
e‑mail: patryk.choros@sas.com

Wyzwania wynikające z poszerzania analitycznego spektrum. Część 1: diagnoza 

Nowoczesne firmy starają się upowszechnić analitykę, sprawić, aby stała się częścią ich działalności. Niestety napotykają na szereg trudności. Dlaczego tak się dzieje?

Wyzwania wynikające z poszerzania analitycznego spektrum. Część 2: remedium 

W jaki sposób platforma powinna uprościć codzienną analitykę?

Mariaż intuicji z analizą danych 

Dzięki tradycji sprzedaży katalogowej sieć detaliczna Williams-Sonoma była przygotowana do tego, by gromadzić i wykorzystywać dane dostarczane przez klientów oraz pochodzące z innych źródeł.

Jak analiza danych pomaga wykrywać nadużycia? 

Firmy są nieustannie narażone na różnego typu oszustwa nie tylko ze strony podmiotów zewnętrznych, ale też własnych pracowników oraz współpracowników.

Kłopoty z wiarygodnością danych 

Aby je rozwiązać, skup się na zarządzaniu, a nie na technologii.

Źródła zdjęć na stronie: materiały partnera