X
Następny artykuł dla ciebie

Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego firmy i sprawnego funkcjonowania systemu IT to dziś prawdziwe wyzwanie. Zwiększa się różnorodność urządzeń wykorzystywanych do pracy, a także sposoby ich używania. Wszystko się komplikuje: ten sam pracownik część pracy wykonuje w biurze, część w domu, a część podczas podróży, równocześnie wykorzystując do tego zarówno komputer stacjonarny, notebook, jak i telefon. Jak zatem zapewnić optymalizację działania systemu IT w firmie i jak zadbać o jego bezpieczeństwo?

Partnerem materiału jest HP Intel.

DaaS (Device as a Service) to usługa, której działanie przypomina cieszący się dużą popularnością model SaaS (Software as a Service), jednak zamiast oprogramowania dostępnego w chmurze dotyczy ona czegoś znacznie bardziej materialnego – samych urządzeń. Warto zrozumieć zasadę jej działania, ponieważ stanowi ona dobrą odpowiedź na wyzwania, jakie stawiają przed nowoczesną firmową siecią IT współczesne zagrożenia i problemy związane z rozwojem nowych technologii, a także zmieniającymi się sposobami i miejscami wykonywania pracy.

Na czym polega DaaS

Jeśli istnieje usługa, do której można porównać model funkcjonowania DaaS, to jest to nowoczesny leasing samochodowy. Nowoczesny, czyli taki, w którym leasingodawca nie tylko udostępnia urządzenie, jakim jest samochód, ale troszczy się także o przeglądy serwisowe, wymianę kół, naprawy, ubezpieczenia – wszystko, co jest potrzebne. W podobny sposób działa HP DaaS, ale ta usługa jest… jeszcze lepsza. Lepsza, czyli bardziej kompleksowa, a jednak z punktu widzenia klienta również prostsza. O wszystko, od początku do końca, troszczy się jeden dostawca – a jest się o co troszczyć.

Harvard Business Review Polska to prestiżowy magazyn dla tych, którzy są głodni sukcesu. Inwestując w wiedzę harvardzką, robisz krok w dobrym kierunku. Sprawdź teraz!

Już sama dzierżawa urządzeń, świadczona w ramach HP DaaS, potwierdza kompleksowość tej usługi. Nie chodzi tu tylko o stacjonarne komputery PC – system informatyczny współczesnych firm obejmuje również notebooki, tablety, urządzenia specjalistyczne, no i oczywiście smartfony. Różne typy urządzeń, różni producenci, różne systemy operacyjne – to wszystko spina właśnie usługa DaaS.

Oczywiście wdrożenie HP DaaS nie oznacza, że sprzęt komputerowy w firmie zacznie być wymieniany „hurtowo”, na przykład raz do roku. Okresy wygodnej, skutecznej eksploatacji poszczególnych typów urządzeń są różne – standardowo ocenia się, że sprzęt mobilny powinien być wymieniany częściej. W przypadku notebooków oznacza to z reguły 3- lub 4‑letni okres użytkowania, zaś telefony zmieniane są średnio co dwa lata. Natomiast komputery stacjonarne funkcjonować mogą bez większych problemów nawet ponad pięć lat, przy czym ważne jest oczywiście monitorowanie poziomu ich wydajności. Praktyka pokazuje jednak, że po zastosowaniu usługi DaaS oferowanej przez HP czas eksploatacji urządzeń w firmie ulega pewnemu skróceniu, z korzyścią dla wydajności i wygody wykonywanej pracy. Tym bardziej że są to produkty renomowanych marek, z dużym doświadczeniem w wytwarzaniu urządzeń klasy biznesowej, takich jak właśnie HP, Dell czy Lenovo.

Praktyka pokazuje, że po zastosowaniu usługi DaaS oferowanej przez HP czas eksploatacji urządzeń w firmie ulega skróceniu, z korzyścią dla wydajności i wygody wykonywanej pracy.

Ale dzierżawa samych urządzeń to tylko początek. W ramach HP DaaS świadczone są także inne usługi, które znacząco redukują liczbę prostych, a mimo to uciążliwych obowiązków osób odpowiedzialnych za system IT w firmie. Przydają się: przejrzysta analityka, aktywne zarządzanie oraz serwis i usługi dla każdego etapu cyklu eksploatacji urządzeń. Lista różnego typu świadczeń jest naprawdę długa, nawet w przypadku wybrania planu standardowego usługi HP DaaS. Jeszcze więcej możliwości oferują plany rozszerzony oraz premium.

Serwis urządzeń i monitorowanie ich wydajności

Po udostępnieniu urządzeń dostawca – w ramach usługi HP DaaS – dba oczywiście o to, by zapewniały one poziom wydajności wymagany do stawianych przed nimi zadań. Dzięki sprawnemu monitorowaniu można na przykład sprawdzić, jaki procent mocy obliczeniowej procesora danego komputera jest wykorzystywany. Da się dzięki temu określić, że urządzenie, w jakie wyposażony został pracownik firmy, eksploatowane jest już ponad jego możliwości, więc zachodzi konieczność wymiany. Ale możliwy jest także scenariusz odwrotny – zamiana komputera, jaki wykorzystuje pracownik, na tańszy i mniej wydajny sprzęt, który będzie dla niego wystarczający. Usługa DaaS przyczynia się dzięki temu do optymalizacji kosztów w firmie.

Naturalnie gwarantowana jest także praca urządzeń w czasie obowiązywania usługi wraz z dokonywaniem koniecznych napraw. Dzięki temu firma korzystająca z HP DaaS nie musi się przejmować pojawiającymi się problemami technicznymi, np. koniecznością wymiany wadliwej baterii w służbowym notebooku jednego z pracowników. To dostawca troszczy się o to, by jak najszybciej tę baterię wymienić.

W sumie HP dzieli czas eksploatacji urządzeń przez użytkowników końcowych na sześć etapów:

 1. Odkrywanie i projektowanie – ten etap polega na konsultacjach i wspólnym z klientem wyborze najlepszych rozwiązań i inwestycji.

 2. Konfiguracja – ten etap pozwala skrócić czas realizacji dostawy i instalacji, ponieważ zaprojektowane na początku urządzenia są konfigurowane już bezpośrednio w fabryce.

 3. Wdrożenie oznacza błyskawiczną dostawę i instalację urządzeń, tak aby jak najszybciej zaczęły one pracować.

 4. Optymalizacja to m.in. szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów, łatwa migracja systemu operacyjnego i usługi konsultacyjne, pozwalające osiągnąć pełną wydajność środowiska komputerowego w firmie.

 5. Zarządzanie polega na wykorzystaniu szeregu dostępnych usług ochrony i wsparcia, redukując koszty działania działu IT oraz zwiększając ich przewidywalność.

 6. Odzyskiwanie oraz odnawianie skupia się na dbaniu o bezpieczeństwo danych firmowych oraz umożliwia płynne odświeżanie zaawansowania technologicznego stosowanych w przedsiębiorstwie rozwiązań.

Warto podkreślić, że zakres usług może być elastycznie dopasowany do wymagań konkretnej firmy. Da się go na przykład rozszerzyć o przygotowanie mechanizmów automatycznego backupu danych czy pomoc techniczną na żądanie (tzw. helpdesk).

Analityka HP TechPulse

Sprawne działanie systemu informatycznego firmy i jego bezpieczeństwo w dużej mierze zależą od umiejętności przewidywania problemów, zanim się pojawią. Jeśli jednak dojdzie do kryzysu, ważna jest jego jak najszybsza identyfikacja i rozwiązanie. Dlatego w ramach HP DaaS jest także oferowana aplikacja HP TechPulse, pozwalająca na aktywne monitorowanie i zarządzanie systemem IT w firmie.

W ramach HP TechPulse w planie standardowym są dostępne:

 • wdrażanie urządzeń różnych producentów, z różnymi systemami operacyjnymi oraz wdrażanie usług;

 • inwentaryzacja sprzętu, oprogramowania i systemów BIOS;

 • zdarzenia i raporty dotyczące stanu urządzeń i systemów operacyjnych;

 • raporty dotyczące wykorzystania urządzeń i oprogramowania;

 • prognozy analityczne dla urządzeń z systemem Windows, Android i Mac;

 • raport zgodności aktualizacji sprzętowych do systemu Windows 10;

 • raport dotyczący obsługi zdarzeń.

Dodatkowo plan rozszerzony obejmuje:

 • zdarzenia i raporty dotyczące bezpieczeństwa.

Zaś plan premium:

 • zdarzenia i raporty dotyczące bezpieczeństwa;

 • zdarzenia i raporty dotyczące aplikacji.

Niezależnie od wybranego planu, najważniejszą zaletą HP DaaS i aplikacji HP TechPulse jest odciążenie i zmniejszenie kosztów funkcjonowania działu IT. Część obowiązków przejmują specjaliści HP, natomiast dział IT może dzięki temu mocniej angażować się w rozwój firmy.

Analityka i aktywne zarządzanie systemem IT

Zaletą analityki HP TechPulse jest przejrzysta forma prezentowanych informacji i raportów. Dzięki temu codzienne czynności administracyjne mogą być wykonywane sprawniej.

Bezcenne bezpieczeństwo

Zakres usług świadczonych w ramach HP TechPulse (to tylko część pakietu HP DaaS) świadczy o tym, że choć większość elementów usługi jest dostępna już w planie standardowym, to plany rozszerzony i premium zapewniają firmie szeroko rozumiane bezpieczeństwo informatyczne. Stanowi ono niezwykle ważny aspekt funkcjonowania firmy – jak podaje raport Cyberbezpieczeństwo: Trendy 2019, przyczyną aż 34% przerw i przestojów w działaniu przedsiębiorstw były właśnie ataki typu malware lub wirusy. Analitycy szacują, że w tym roku cyberataki będą kosztować firmy nawet 6 bilionów dolarów.

Istotne jest także zapewnienie bezpieczeństwa danych, bazujące zarówno na stworzeniu rozwiązań technicznych odpornych na ataki hakerów, jak i szkoleniu pracowników. I jedno, i drugie działanie jest ważne, ponieważ – jak pokazują badania – błąd systemu to przyczyna wycieku danych z firmy w 35% przypadków, a włamanie hakerów – w 27% przypadków. Najczęstszym powodem straty danych są jednak błędy pracowników – dotyczą niemal połowy wszystkich wycieków.

Oprócz wymienionych wcześniej usług oba bardziej zaawansowane plany usługi HP DaaS – rozszerzony i premium – obejmują m.in.:

 • ochronę danych zapisanych w zagubionych urządzeniach;

 • wdrożenie konfiguracji zabezpieczeń i polityki szyfrowania;

 • zarządzanie aktualizacjami, poprawkami i regułami systemu Windows;

 • dostarczanie raportów dotyczących zdarzeń związanych z bezpieczeństwem;

 • rozwiązywanie problemów dzięki zdalnemu wsparciu;

 • dostęp do bezpiecznej sieci Wi‑Fi dla użytkowników końcowych;

 • utworzenie i zarządzanie polityką informacyjną w zakresie systemu Windows;

 • stosowanie spójnych procesów i procedur w ramach systemów Windows, iOS, Android i MacOS.

Plan premium dodaje jeszcze do tej listy:

 • wdrożenie zasad tworzenia białych i czarnych list aplikacji;

 • kwartalne analizy we współpracy z klientem;

 • wdrażanie aplikacji lub katalogów aplikacji dla urządzeń z różnymi systemami operacyjnymi.

Troska o bezpieczeństwo danych i sprawne działanie systemu informatycznego przedsiębiorstwa stanowi zatem – jak widać – jeden z najważniejszych i najcenniejszych elementów usługi HP DaaS.

Pod opieką ekspertów

Kluczowa różnica między planem standardowym a planami rozszerzonym i premium nie dotyczy jednak obecności lub braku jakiejś konkretnej usługi, tym bardziej że każdy z planów można i tak dopasowywać do potrzeb określonej firmy.

Dopiero całościowe spojrzenie na problemy związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego w firmie oraz cyberbezpieczeństwa pokazuje, jak złożone i skomplikowane jest to zagadnienie.

Najważniejsze jest jednak co innego – oba bardziej rozbudowane pakiety zapewniają opiekę ekspertów serwisowych HP. To dzięki nim jest realizowana obsługa techniczna sprzętu zarówno od strony ewentualnych awarii, jak i eksploatacji związanej z instalacją oprogramowania czy ochroną zapisanych danych. Eksperci HP są odpowiedzialni także za wdrażanie systemów bezpieczeństwa, jak również sprawdzanie raportów zdarzeń związanych z bezpieczeństwem danych i sieci firmowej. Służy temu stosowanie spójnych procesów i zasad w obrębie różnych systemów operacyjnych. W przypadku Windows jest wymagane korzystanie co najmniej z wersji 7 (wraz z dodatkiem Service Pack 1) oraz wybranych przeglądarek: Chrome (co najmniej wersja 71), Firefox (co najmniej 63) lub Microsoft Edge (wersja 1803 lub wyższa). Dla komputerów Apple wymagany jest system MacOS 10.12 (lub wyższy).

Dopuszczane jest wykorzystywanie urządzeń mobilnych korzystających z systemu iOS (co najmniej wersja 10) lub Android (co najmniej 4.4). Lista akceptowanych przeglądarek dla urządzeń mobilnych jest dość krótka – obejmuje Safari dla iOS (wersja 10 lub nowsza) oraz Chrome dla Androida (wersja 71 lub nowsza).

Eksperci serwisowi HP realizują usługę ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi, korzystając z rozwiązania VMware Workspace ONE, dostarczanego przez firmę AirWatch.

Punkty końcowe to najsłabsze ogniwo

W ramach HP DaaS dostępna jest także dodatkowa usługa HP DaaS Proactive Security. Zapewnia ona ochronę kluczowego odcinka sieci IT – komputerowych punktów końcowych – przed oprogramowaniem złośliwym w czasie rzeczywistym. To dodatkowe zabezpieczenie przed zagrożeniami, a także źródło cennych danych analitycznych na ich temat, połączonych ze specjalistyczną wiedzą ekspertów HP.

Blokowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym to coś innego niż korzystanie z oprogramowania antywirusowego opartego na definicjach. HP DaaS Proactive Security blokuje ataki ukryte w wiadomościach e‑mail, przeglądarkach i plikach, a tym samym powstrzymuje je przed zakłócaniem pracy sieci. Dzięki integracji z HP TechPulse informacje na temat stanu ochrony poszczególnych urządzeń są przy tym dostarczane na bieżąco – i na bieżąco analizowane przez specjalistów HP.

Wartość dodana

Wymienienie najważniejszych zalet usługi HP DaaS nie ujawnia jeszcze jednej istotnej kwestii – komplementarności i kompleksowości tego rozwiązania.

Dopiero całościowe spojrzenie na dość złożony problem związany z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego w firmie oraz szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa pokazuje, jak złożone i skomplikowane jest to zagadnienie – i jak bardzo HP DaaS upraszcza je od strony klienta. Właśnie tę kwestię podkreślają przedstawiciele przedsiębiorstw, które już korzystają z HP DaaS – mogą skupić się przede wszystkim na rozwijaniu swojego biznesu i kompetencji w wybranych obszarach rynku, natomiast nie troszczą się już o funkcjonowanie przedsiębiorstwa od strony informatycznej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Technologie w służbie efektywności »

Roboty pozbawią nas pracy? 

Andrew McAfee

W coraz bardziej zautomatyzowanym świecie, roboty przejmują wykonywanie różnych zadań. Czy, koniec końców, zastąpią nas też w pracy?

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy