X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych obszarów w strategii Lafarge w Polsce. O tym, co to oznacza w praktyce, opowiadają Magdalena Grońska, dyrektor ds. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce, oraz Iwona Burzyńska, dyrektor komunikacji i relacji zewnętrznych Lafarge w Polsce, wiceprezes WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim.

Partnerem materiału jest Lafarge.

Stawiamy na działania lokalne

Co dla Lafarge oznacza prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony?

Magdalena Grońska: Jesteśmy firmą produkcyjną, właścicielem cementowni, kopalni, wytwórni betonu – prowadzimy łącznie ponad 50 zakładów na terenie całego kraju. Jesteśmy producentem drugiego (po wodzie) najczęściej używanego produktu – betonu i jego kluczowej składowej, czyli cementu. Branża, w której działamy, ma wielką moc i jeszcze większą odpowiedzialność. Wiemy, że nasza działalność nie pozostaje bez wpływu na otoczenie, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Dlatego czujemy się za nie odpowiedzialni. Wierzymy, że postępując odpowiedzialnie, działamy na rzecz każdego z nas, naszej rodziny, lokalnej społeczności, a w konsekwencji całej planety. Zasady zrównoważonego rozwoju realizujemy poprzez koncentrację na czterech filarach. Są to: klimat, gospodarka o obiegu zamkniętym, woda i przyroda oraz ludzie i społeczności. Jest to część Planu 2030, który wyznacza cele środowiskowe, społeczne i biznesowe całej Grupy LafargeHolcim.

Iwona Burzyńska: Zrównoważony rozwój rozumiemy jako sposób działania – długofalowy, trwały, uwzględniający interesy wszystkich stron. Oznacza to dla nas nie tylko koncentrację na aspekcie środowiskowym – mocno skupiamy się również na działaniach skierowanych do naszych pracowników, klientów, lokalnych społeczności, mieszkańców miast, ludzi korzystających z infrastruktury. Z myślą o wszystkich tych grupach realizujemy wiele działań. Wprowadzamy na rynek innowacyjne, zrównoważone produkty oraz rozwiązania dla budownictwa. Aby wspierać i angażować pracowników oraz naszych sąsiadów, powołaliśmy WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim. Ważną rolę w budowaniu długotrwałych, zrównoważonych relacji odgrywa komunikacja. Mamy stały bezpośredni kontakt z naszymi interesariuszami w regionach, gdzie reprezentują nas dyrektorzy zakładów oraz przedstawiciele WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim. O działalności naszej firmy informujemy w mediach lokalnych i ogólnopolskich oraz w mediach społecznościowych. Dbamy o otwartą i angażującą komunikację wewnątrz firmy. Prowadzimy też sesje dialogu społecznego w kluczowych lokalizacjach.

Firma w realizacji celów zrównoważonego rozwoju mocno stawia na działania w regionach. Dlaczego są one takie ważne?

Stawiamy na działania lokalne
Iwona Burzyńska

Iwona Burzyńska: Jak wspominała już wcześniej Magda, jesteśmy bardzo złożoną organizacją, posiadamy wiele zróżnicowanych zakładów w różnych częściach kraju. Działania lokalne opieramy na długotrwałej współpracy oraz budowaniu partnerskich relacji ze społecznościami i instytucjami, każdy region musimy traktować indywidualnie. Dzięki naszej fundacji oraz zaangażowaniu dyrektorów lokalizacji wspieramy społeczności z sąsiedztwa zakładów Lafarge. Tylko w 2018 roku w działaniach WSPÓLNIE wzięło udział 141 wolontariuszy, którzy zrealizowali 34 lokalne projekty. Z efektów ich pracy skorzysta ponad 17 tysięcy osób. Program wolontariatu pracowniczego „Ludzie Lafarge” cieszy się w firmie dużą popularnością. Nasi pracownicy zgłaszają i realizują projekty na rzecz okolicznych mieszkańców, poprawy bezpieczeństwa, lepszej infrastruktury, prowadzą działania edukacyjne. W tym roku zainicjowaliśmy też program grantowy „WSPÓLNIE dla regionu”, którego celem jest angażowanie mieszkańców do działań na rzecz zagospodarowania przestrzeni wspólnej, edukacji i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności. Nabór wniosków do pierwszej edycji jeszcze trwa, ale już teraz śmiało możemy powiedzieć, że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania.

Stawiamy na działania lokalne
Magdalena Grońska

Magdalena Grońska: Chcemy wprowadzać pozytywne zmiany w regionie, również w aspekcie środowiska naturalnego oraz gospodarki wodnej. Blisko współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami, władzami gmin, strażą pożarną. Jednym z priorytetów naszych działań na rzecz środowiska naturalnego jest rekultywacja terenów pogórniczych. Dbamy o odbudowę bioróżnorodności i jak najlepsze ukształtowanie krajobrazu, przyczyniając się do tworzenia zbiorników wodnych, które są miejscem rozwoju lokalnej flory i fauny. Poddaliśmy rekultywacji około 30 hektarów terenu w obrębie Żwirowni Dębina Łętowska. Rozpoczęliśmy przywracać wartość użytkową wyrobiskom starej części kopalni Radkowice, gdzie również powstanie piękne jezioro. W ramach Planu Wsparcia Bioróżnorodności prowadzimy także działania mające na celu poprawę bytowania rzadkich gatunków ptaków. Podpisaliśmy umowę z Lasami Państwowymi, regulującą dostarczanie wody z kopalni odkrywkowej Bielawy, co pozytywnie wpłynie na stan wody na terenach leśnych. Razem z sąsiadami Cementowni i Kopalni Kujawy oraz stowarzyszeniem Witalis zrewitalizowaliśmy brzeg jeziora w Szczepanowie – powstało tam miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

Jakie cele towarzyszą realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w skali makro?

Magdalena Grońska: Jednym z najważniejszych celów całej Grupy Lafarge‑Holcim jest stopniowe ograniczanie emisji dwutlenku węgla. Podejmujemy szereg działań w tym zakresie, m.in. związanych z procesami produkcyjnymi cementu – zwiększamy wydajność pieców oraz udział paliw alternatywnych. Już dzisiaj 70–80% energii cieplnej potrzebnej do wypału klinkieru pochodzi z paliw alternatywnych. W Cementowni Kujawy otworzyliśmy nowoczesną platformę paliw alternatywnych, co pozwala nam na stałą kontrolę jakości wytwarzanych paliw oraz sukcesywne zwiększanie w nich udziału biomasy. Dzięki platformie odpady, takie jak plastik, papier, tekstylia czy pocięte opony, są przetwarzane w energię cieplną, wykorzystywaną do wypału klinkieru. Podejmujemy też wysiłki w celu dalszego zmniejszania emisyjności naszych zakładów. W 2018 roku zakończyliśmy trwającą 10 lat, wartą ponad 411 milionów złotych modernizację Cementowni Kujawy. Dzięki tej inwestycji podnieśliśmy jakość produktów, znacznie zmniejszyliśmy zużycie energii oraz ograniczyliśmy stosowanie paliw kopalnych. Zwiększamy także udział dodatków do cementu pochodzących z recyklingu. W efekcie współpracy z PGNiG Termika otwarty został Zakład Separacji Popiołów Siekierki, który oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania węgla i przekształca je w dwa rodzaje pełnowartościowych produktów. Rozszerzamy również portfolio cementów ze zmniejszoną ilością klinkieru, dzięki czemu do atmosfery trafia mniej dwutlenku węgla. Stale pracujemy nad innowacyjnymi, przyjaznymi środowisku produktami.

Iwona Burzyńska: Zrównoważony rozwój to jeden z trzech filarów reputacji Lafarge. Dążymy do tego, żeby być marką bezpieczną i zrównoważoną dla naszych interesariuszy, zaufanym doradcą dla klientów i dobrym miejscem pracy dla pracowników. Zrównoważony rozwój w codziennej pracy to sposób działania, w którym to, co chcemy osiągnąć, jest tak samo ważne jak to, w jaki sposób ten cel realizujemy. Staramy się aktywnie wspierać i promować zasady zrównoważonego rozwoju wśród naszych interesariuszy, pracowników, klientów. Jako lider w branży chcemy wyznaczać standardy, dlatego stale szukamy najlepszych praktyk i dzielimy się wiedzą.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Każda firma chce być równie innowacyjna, co startupy »

Sześć skutecznych sposobów na rozwój firmy 

Gino Chirio

Termin „innowacja” często kojarzy się z geniuszami, którzy przekształcają startupy w kopalnie złota – następcami Google’a, Apple’a lub Amazona - oferującymi produkty, o których potrzebie nikt nawet nie miał pojęcia.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Iwona Burzyńska

Dyrektor komunikacji i relacji zewnętrznych Lafarge w Polsce.

Magdalena Grońska

Dyrektor ds. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce.

Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Trzy tytuły – trzy perspektywy HBRP.pl, ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Trzy tytuły – trzy perspektywy HBRP.pl, ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Najpopularniejsze tematy