X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

Staliśmy się uczestnikami i obserwatorami zmian w podejściu biznesu do społecznej odpowiedzialności – coraz więcej firm w Polsce realizuje działania CSR, które wykraczają poza obszar filantropii. Coraz częściej przedsiębiorcy patrzą na zrównoważony rozwój długofalowo, realizują działania zakorzenione w modelu biznesowym oraz w idei odpowiedzialnego wytwarzania produktów i usług. W Benefit Systems fundament strategii CSR stanowi sport i jego system wartości.

Partnerem materiału jest Benefit Systems.

Ruch społecznie odpowiedzialny

Wiele lat temu, wprowadzając na rynek kartę sportową dla pracowników, rozpoczęliśmy wdrażanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności. Wierzymy, że aktywność fizyczna to lepsze zdrowie i samopoczucie, a sportowe zasady fair play to dobra podstawa tworzenia relacji z otoczeniem i wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstwa. Ten pogląd podziela także Organizacja Narodów Zjednoczonych, która podkreśla znaczenie sportu w realizacji 17 Celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, co w swojej wypowiedzi z okazji Międzynarodowego Dnia Sportu 2016 podkreślił były sekretarz generalny Ban Ki‑moon: „Osiągnięcie globalnych celów wymaga zaangażowania wszystkich sektorów społecznych na całym świecie. Sport ma w tej kwestii zasadniczą rolę do odegrania. Promuje zdrowy tryb życia i dobrostan. Sprzyja tolerancji, wzajemnemu zrozumieniu i pokojowi. Urzeczywistnia zasadę inkluzywności i równości, wzmacniając pozycję kobiet i dziewcząt oraz osób niepełnosprawnych. Jest niezbędnym elementem edukacji w szkołach. Sport wzmacnia, inspiruje i jednoczy”. W Benefit Systems te założenia realizujemy w praktyce – kształtują one nasz sposób prowadzenia biznesu, rozwijania produktów oraz budowania relacji z otoczeniem.

Wartość wszystkiego

W 2000 roku Benefit Systems stworzył innowacyjny model biznesowy oparty na karcie sportowej MultiSport, dzięki której pracodawcy w Polsce, a od kilku lat również w Europie, mogą wesprzeć pracowników oraz ich rodziny w prowadzeniu aktywnego stylu życia. Flagowy produkt spółki odpowiada na jeden z globalnych problemów społecznych, brak ruchu, który Światowa Organizacja Zdrowia uznała za czwartą przyczynę śmiertelności na świecie. Dziś z programu MultiSport korzysta ponad milion osób w Polsce. Aż 78% użytkowników przyznaje, że posiadanie karty motywuje ich do większej aktywności fizycznej (badanie MultiSport Index 2018). Jest to przykład tworzenia produktów i usług, które już na poziomie idei odnoszą się do ważnych potrzeb społecznych. Program MultiSport udowadnia, że społeczna odpowiedzialność może być nie tylko jednym z filarów działalności biznesowej, ale również rozwiązaniem przynoszącym wymierne korzyści społeczne. Program MultiSport uświadamia nam, że każde nowe lub modyfikowane rozwiązanie oprócz efektów biznesowych może mieć także pozytywny wpływ na ład korporacyjny, środowisko naturalne, relacje z klientami, partnerami czy użytkownikami naszych produktów.

Strategia wzajemnych korzyści

Wierzymy, że najlepsze rozwiązania są efektem pracy zespołowej, dlatego w Benefit Systems dbamy o środowisko naturalne, zachęcamy interesariuszy do realizowania postanowień naszego kodeksu etycznego, wspieramy klientów w tworzeniu zdrowych i przyjaznych miejsc pracy, dzieląc się doświadczeniami oraz organizując inicjatywy specjalne. W Benefit Systems tworzymy środowisko pracy otwarte na różnorodność i rozwój, w którym panują jasne zasady. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych pracowników, którzy chcą mieć aktywny udział w realizacji działań społecznych. Oddolne działania pracowników sprawiły, że w 2015 roku uruchomiliśmy program wolontariacki Dobry MultiUczynek, z którego środków od roku 2018 korzystają również użytkownicy kart MultiSport, wspierający społeczności lokalne.

Zdrowie w centrum uwagi

Od lat analizujemy poziom aktywności fizycznej w Polsce. Badania MultiSport Index 2018 pokazują, że blisko 40% Polaków nie korzysta z ruchu nawet raz w miesiącu, włączając w to spacery czy jazdę na rowerze. W grupie nieaktywnych Polaków aż 60% stanowią osoby po sześćdziesiątym roku życia. Widząc, jak duże znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna, postanowiliśmy stworzyć programy, które zachęcają do ruchu najmniej aktywne grupy społeczne, czyli dzieci i seniorów. W 2018 roku uruchomiliśmy pierwszą w Polsce kartę sportową dla osób po sześćdziesiątym roku życia – MultiSport Senior. Wraz z Fundacją V4Sport stworzyliśmy także program edukacyjny dla dzieci Aktywne Szkoły MultiSport (ASM), którego celem jest wypracowanie odpowiednich nawyków ruchu dla prawidłowego rozwoju i zdrowia najmłodszych. W pierwszej edycji programu udział wzięło 35 szkół podstawowych z Dolnego Śląska, a w nich ponad 9 tysięcy dzieci wraz z rodzicami, nauczycielami i władzami samorządowymi. W ramach pierwszej edycji ASM aż 86% szkół poprawiło poziom sprawności fizycznej swoich uczniów, wprowadzając proste rozwiązania, takie jak aktywne lekcje czy przerwy. Inicjatywy te sprawiły, że uczniowie odzyskali 43% sprawności fizycznej, którą w latach 1999–2009 utracili ich rówieśnicy. Druga edycja programu obejmuje obecnie szkoły w województwie mazowieckim.

Jesteśmy B Corporation

Działania i wartości Benefit Systems w dziedzinie zrównoważonego rozwoju sprawiły, że dziś jesteśmy pierwszą spółką publiczną w regionie Europy Środkowo‑Wschodniej, która uzyskała certyfikat społecznej odpowiedzialności B Corp. Jako jedyna firma z polskim rodowodem dołączyliśmy do międzynarodowego ruchu B Corporation, skupiającego przedsiębiorstwa i organizacje, które w model swojej działalności trwale wpisują zasady CSR, realizując je w pięciu obszarach: ładu korporacyjnego, ochrony środowiska, wsparcia społeczności lokalnych, relacji z klientami i polityki zatrudnienia. B Corp to przede wszystkim platforma dialogu i wymiany doświadczeń między organizacjami. Certyfikowane firmy pełnią także rolę lokalnych ambasadorów społecznej odpowiedzialności biznesu. Do tej pory tytułem B Corporation wyróżnionych zostało blisko 2800 przedsiębiorstw na całym świecie, działających w 150 branżach. Znaczenie firm odpowiedzialnych społecznie zostało dostrzeżone także w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech, gdzie powstały specjalne regulacje prawne definiujące i wspierające rozwój firm pożytku publicznego, np. zapewniając im ulgi podatkowe.

Zmiany po stronie biznesu

Rozwiązania biznesowe mogą mieć realny wpływ na rzeczywistość, dlatego z radością obserwujemy, jak program MultiSport staje się narzędziem edukacji społecznej i katalizatorem zmian w zachowaniach Polaków. Możliwości biznesu w zakresie niwelowania problemów społecznych dostrzega także społeczeństwo. Według najnowszego badania The 2018 Deloitte Millenial Survey, ¾ respondentów uważa, że międzynarodowe korporacje mają wystarczający potencjał, by rozwiązywać problemy gospodarcze, społeczne czy te związane ze środowiskiem naturalnym. Aż 83% przedstawicieli pokolenia Y uznaje, że sukces przedsiębiorstwa powinien wykraczać poza wyniki finansowe. Taką ideę przedstawiciele młodego pokolenia wdrażają też w firmach, które sami tworzą. Według raportu Essence of Enterprise, sporządzonego przez bank HSBC, 69% przedsiębiorców z pokolenia Y deklaruje, że czynnikiem leżącym u podstaw decyzji o stworzeniu firmy była chęć wywierania pozytywnego wpływu na gospodarkę. Natomiast 59% twierdzi, że kierowała nimi chęć wywierania pozytywnego wpływu na lokalną społeczność. Stanowisko młodego pokolenia pokazuje ogromną zmianę w postrzeganiu społecznej odpowiedzialności biznesu, która staje się jednym z celów prowadzonej działalności.

Przeczytaj pozostałe artykuły raportu »

Dialog kluczem do sukcesu 

Ewelina Seget PL, Marzena Atkielska PL, Agnieszka Dolna PL, Adam Piwek PL, Magdalena Grońska PL, Joanna Socha PL

Walka z ubóstwem, zmniejszanie nierówności społecznych i redukowanie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko to tylko niektóre z bolączek, z którymi mierzą się firmy w Polsce.

Istniejemy dla ludzi 

Wolontariat pracowniczy, programy grantowe oraz program stypendialny to najważniejsze działania, jakie prowadzi Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego

Opakowanie przyszłości z przeszłości 

Konsumenci coraz większą wagę przykładają do zrównoważonego stylu życia, zaś w odpowiedzi na ich potrzeby przedstawiciele rozmaitych branż wprowadzają kolejne innowacje.

Stawiamy na wiedzę 

Agnieszka Dolna PL

Fundacja NUTRICIA od ponad 20 lat konsekwentnie realizuje misję, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.

Kierunek odpowiedzialność 

Wartość firmy można budować, łącząc cele biznesowe i społeczne. Udowadnia to PKN ORLEN, działając z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Z Polakami po zdrowie 

Adam Piwek PL

W ubiegłym roku ponad 230 tysięcy Polaków uczestniczyło w różnych formach aktywności związanych z promocją zdrowego stylu życia, wspieranych przez Santander Consumer Bank.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Trzy tytuły – trzy perspektywy HBRP.pl, ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Najpopularniejsze tematy