X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

Częstochowa jest ważnym ośrodkiem religijnym, który szanuje i pielęgnuje swoje dziedzictwo historyczne. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich miast, a także dobrze skomunikowany ośrodek przemysłowy.

Częstochowa doskonale wykorzystuje swoją rozpoznawalność i dogodne położenie w centrum kraju. Za sprawą strategicznego położenia jest ona wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do ulokowania inwestycji – leży na szlaku krajowym łączącym południe z północą i wschód z zachodem. Główne arterie Polski przecinają miasto, na przykład DK1, lub są zaplanowane na jego terenie – autostrada A1 ma zapewnić wygodne połączenie miasta z Pomorzem i południową granicą państwa. Poza niewielką odległością od największych polskich miast, doskonale rozwiniętą siecią kolejową oraz drogową do atutów miasta należy również dostępność lotnisk – przede wszystkim katowickich Pyrzowic i krakowskich Balic.

Jednym z głównych czynników sprzyjających rozwojowi przemysłu jest ulokowanie na terenie miasta dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych w trzech lokalizacjach (SSE EURO‑PARK Mielec oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna). Umożliwiają one skorzystanie z pomocy publicznej i ulg strefowych. Tereny objęte statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o roboczej nazwie „Skorki”, znajdują się w najbliższym sąsiedztwie, zaledwie 50 metrów w linii prostej od przyszłej autostrady A1. Stanowią prawie 25 ha terenu przeznaczonego pod inwestycje. W Częstochowie znajduje się łącznie 300 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje, z czego objętych statusem SSE jest 70 ha.

W czerwcu 2014 roku przedstawiciele obu stref i Urzędu Miasta podpisali porozumienie trójstronne o wzajemnej współpracy i promocji terenów inwestycyjnych. Od tego czasu pozwolenie na działalność w SSE otrzymało już trzynaście firm, a liczba chętnych rośnie. Z możliwości rozwoju w częstochowskich strefach korzystają dosyć często małe i średnie firmy – część z nich to mocno związane z miastem i regionem przedsiębiorstwa rodzinne, co obala mit o dostępności strefy tylko dla wielkich korporacji, choć tych również nie brakuje. W Częstochowie inwestują międzynarodowe koncerny, takie jak: TRW, Guardian, Stolzle, CGR czy Cooper Standard Automotive.

Częstochowski samorząd, poza ulgami strefowymi, zachęca inwestorów przyjaznymi przepisami prawa miejscowego. Rada Miasta uchwaliła obniżenie podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, a także budujących obiekty biurowe w standardzie B+ i wyższym. Pomoc ze strony miasta nie dotyczy tylko przyszłych inwestorów. Wsparcie w rozwoju i rozbudowie firm już istniejących i funkcjonujących również jest jednym z priorytetów.

Od kilku lat w ramach „Programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na lata 2013–2018 w Częstochowie” jest realizowany projekt Młodzi Kreatywni, który ma na celu aktywizację uczniów częstochowskich szkół. W ramach projektu prowadzone są lekcje przedsiębiorczości w szkołach i na terenach SSE. Uczniowie pozyskują praktyczną wiedzę na temat tworzenia biznesplanu, procedur dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej oraz pozyskiwania dofinansowania od rozmaitych podmiotów. Prowadzone są też zajęcia wspierające młodych ludzi w świadomym wyborze przyszłego zawodu. Duży nacisk kładzie się na pokazanie uczniom potencjału miasta, między innymi przez przekazanie wiedzy o zasadach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Z naszych obserwacji wynika, że zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości istnieje nie tylko w szkołach, ale również na częstochowskich uczelniach.

Samorząd Częstochowy wspiera biznes. Poza ulgami strefowymi, zachęca inwestorów przyjaznymi przepisami prawa miejscowego.

Kilka lat temu, zanim jeszcze pojawiły się takie propozycje rządowe, miasto podjęło próby reaktywacji, kiedyś świetnie tu rozwiniętego, szkolnictwa zawodowego. Obecnie szkolnictwo zawodowe jest profilowane pod kątem lokalnego rynku pracy. Władze miasta wiedzą, że efektywna współpraca pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, samorządem a szkołami to jedyna gwarancja rozwoju regionu. Dzięki informacjom od przedsiębiorców wiadomo, jakich pracowników poszukują teraz i jakich będą potrzebować w ciągu najbliższych kilku lat. We wrześniu tego roku, dzięki współpracy z Polską Izbą Motoryzacji, udało się sprowadzić do miasta linię produkcyjną, która jeszcze dwa miesiące temu była wykorzystywana w fabryce Opla. Linia ma pomóc w praktycznej nauce zawodu uczniom szkół zawodowych, techników, a także uczelni wyższych. Częstochowscy przedsiębiorcy we współpracy ze szkołami zawodowymi i z samorządem organizują konkursy mające na celu zachęcić uczniów do wybierania zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Przykładem może być konkurs „Grasz o tron”, zorganizowany we współpracy z firmą Presmebel. Miał on przybliżyć młodzieży tajniki pracy tapicera i zachęcić do wybrania tego zawodu w nowo powstałej klasie.

W ramach programu Akademicka Częstochowa miasto bardzo ściśle współpracuje z dwiema największymi uczelniami wyższymi znajdującymi się na jego terenie. Dzięki takiej współpracy istnieje możliwość otworzenia specjalności pod potrzeby konkretnego pracodawcy. Przykładem jest utworzenie w tym roku po konsultacjach z przedsiębiorstwami sektora SSC nowej specjalizacji – księgowość w centrach usług wspólnych. W ramach współpracy z uczelniami miasto wyposażyło również pracownie na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w system operacyjny SAP oraz doposażyło pracownię mechatroniczną na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki tej samej uczelni.

Szkoły wyższe i średnie podpisują z firmami umowy patronackie dotyczące zatrudniania absolwentów określonych specjalności zawodowych. W wyniku tej współpracy, po zakończeniu roku szkolnego 2015/2016, zatrudnienie znaleźli już pierwsi absolwenci techników.

Dzięki aktywności gospodarczej poziom bezrobocia w mieście spadł w maju 2016 roku do 7,8% – najniższego poziomu od czasów koniunktury gospodarczej sprzed ośmiu lat. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z opinią Urzędów Pracy 4% to ten odsetek bezrobotnych, którzy nie mogą lub nie chcą z jakiegoś powodu zostać zaktywizowani, to bezrobocie w mieście jest na prawdę niskie. Inaczej sytuacja wygląda w powiecie i gminach ościennych, jednak dzięki ciągłemu rozwojowi Częstochowy, która jest stolicą subregionu północnego województwa śląskiego, mieszkańcy tychże mają szansę na znalezienie pracy właśnie tu.

Władze samorządowe w Częstochowie mają realny wpływ na tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju biznesu i poszczególnych sektorów gospodarki, uznając te kwestie za priorytetowe. Dlatego każdy przedsiębiorca, nie tylko „strefowy”, może liczyć na pomoc w rozwiązaniu istotnych dla niego kwestii. W UM kontaktami z przedsiębiorcami zajmuje się Centrum Obsługi Inwestora. Pracownicy COI pomagają przedsiębiorcom w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, sprawnym przejściu przez procesy administracyjne, w kontaktach z gestorami mediów, aktywizują również środowisko przedsiębiorców poprzez angażowanie ich do licznych projektów, które pomagają w promocji firmy, znalezieniu pracowników i nowych kontaktów biznesowych.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Bądź na bieżąco

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy