X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

Jak zapobiec zanikowi współpracy z powodu rankingów pracowników

(Nr 206-207, kwiecień - maj 2020)

1 min

Jak zapobiec zanikowi współpracy
z powodu rankingów pracowników

Powszechna praktyka klasyfikowania członków personelu ze względu na efektywność ich pracy ma pewną wadę: pracownicy mogą być mniej skorzy do współpracy ze swoimi kolegami z obawy, że na tym stracą. Pomyślmy o zespole handlowców, którego członkowie czerpią korzyści z tego, że dzielą się namiarami na klientów, ale są oceniani i wynagradzani na podstawie indywidualnej produktywności. Nowe badanie unaocznia ten efekt i wskazuje środek zaradczy. Podawanie informacji o tym, jak ludzie pomagają sobie nawzajem, to najlepszy sposób, aby przeciwdziałać zanikowi współpracy.

Badacze zwerbowali 592 osoby do uczestnictwa w grze decyzyjnej, w której gracze mogą podczas wielu rund przekazywać sobie nawzajem punkty. Gdy graczom pokazano rankingi, z których można się było dowiedzieć, kto posiadał ile punktów, liczba transferowanych punktów drastycznie spadła. Jednak gdy informacja zawierała również wzmiankę o tym, w jakim stopniu każdy uczestnik podzielił się swoimi punktami, współpraca odżyła i z czasem osiągnęła poziom notowany przed wprowadzeniem rankingów. Według badaczy stało się tak dlatego, że ludzie postanowili ograniczyć dysproporcje, jakie dostrzegli.

„Jeśli menedżerowie starają się wytworzyć kulturę wzajemnej pomocy opartej na zasadzie »podaj dalej«, muszą zwrócić baczną uwagę na potencjalnie szkodliwe efekty rankingów pracowników – piszą naukowcy. – Z naszych ustaleń wynika, że menedżerowie są w stanie, nie zmieniając ramowego systemu oceniania pracowników, podtrzymać lub przywrócić współpracę przez nagłaśnianie i nagradzanie ich prospołecznych zachowań”. W tym celu firmy mogą stosować systemy premii przyznawanych przez pracowników innym pracownikom, oferować nagrody i inne publiczne wyrazy uznania dla osób, które podjęły wysiłek pomocy innym, i wdrożyć systemy ocen zawierające znane wszystkim mierniki współpracy – twierdzą badacze.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Trzy tytuły – trzy perspektywy HBRP.pl, ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Najpopularniejsze tematy