X
Zdobądź pewne komepetencje w niepewnych czasach
30 szkoleń tematycznych online.
Nawet 5 szkoleń w cenie 1!
87,6% zadowolonych klientów
Kup >>
300 od 59

Pond 26 tysięcy metrów kw. nowoczesnej powierzchni z przeznaczeniem pod logistykę powstanie w Kielcach dla Grupy VIVE. Inwestycję zrealizuje Panattoni Europe, a umowa w tej sprawie została podpisana pod koniec września. Prace budowlane rozpoczną się na przełomie roku, ich zakończenie przewidziane jest na sierpień 2018.

O planach biznesowych związanych z centrum logistycznym mówią Bertus Servaas, właścicieli Grupy VIVE, i Grzegorz Woelke, prezes spółki VIVE Transport.

Głównym biznesem Grupy VIVE jest recykling i budowanie otoczenia dla tej działalności. Dzięki wyłożeniu kapitału na powstanie centrum logistycznego Grupa staje się też operatorem logistycznym. Z tej perspektywy decyzja o podjęciu tej inwestycji staje się strategiczna. Czy mam rację, twierdząc, że teraz Grupa VIVE będzie miała dwa stabilne filary biznesowe?

B.S.: Tak, ale ten drugi filar musi pasować do pierwszego. Cały towar do produkcji importujemy, rocznie to około 100 tysięcy ton. Ten towar musimy przetransportować do kraju, tak samo jak w świat wysłać produkcję. Każdego roku eksportujemy 80 tysięcy ton produktów do 60 krajów – do Ameryki Południowej, Afryki, na Daleki Wschód. Dlatego logistyka stała się bardzo ważną częścią naszego biznesu.

Nasze spółki prężnie się rozwijają, dlatego zaczęliśmy poszukiwać dużej powierzchni magazynowo‑logistycznej, którą moglibyśmy elastycznie zarządzać. Zdecydowaliśmy się na wynajęcie powierzchni w powstającym dopiero Panattoni Park Kielce ze względu na dogodną lokalizację i możliwość dostosowania jej do najwyższych standardów logistyki magazynowej. Jest to dla nas ważne, gdyż te standardy będą miały bezpośrednie przełożenie na obsługę klientów korzystających z usługi kompleksowego zarządzania operacjami magazynowymi i transportowymi. Część niewykorzystanej powierzchni przeznaczymy na sprzedaż usług logistycznych klientom zewnętrznym.

G.W.: Dziś rola logistyki polega (bardziej niż kiedykolwiek wcześniej) na zaspokajaniu potrzeb klienta. Strategia działania Grupy w tym obszarze nie zmienia się od 10 lat, kiedy spółka VIVE Transport wyłoniła się z VIVE i zaczęła działać jako odrębny podmiot gospodarczy, świadcząc usługi wewnątrzgrupowe oraz dla klientów zewnętrznych. Nasza decyzja jest więc tylko logiczną konsekwencją tego, aby skalowalny biznes, jakim jest właśnie logistyka, mógł się nadal dynamicznie rozwijać. Ta inwestycja jest faktycznie strategiczna ze względu na dostępność profesjonalnej kadry i potencjał rozwojowy związany z korzystnym położeniem komunikacyjnym. Pozwala klientom, przedsiębiorcom, którzy chcą zyskać przewagę nad konkurencją, ulokować operacje logistyczne w Kielcach i śledzić przesyłki zdalnie. Dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym i telemetrii można monitorować poszczególne etapy łańcucha dostaw, bez względu na kraj przeznaczenia i odległość.

Centrum logistyczne musi spełniać określone kryteria, aby nie było zwykłym obiektem magazynowym. Jakie atuty konkurencyjne będzie miał Panattoni Park Kielce w stosunku do innych magazynów, które są rozlokowane na tym terenie?

G.W.: Nowoczesne magazyny logistyczne są wyposażone w suwnice, dźwigi, wciągarki, tory jezdne i wiele innych urządzeń pomagających przenosić towar z miejsca na miejsca, a wszystkim steruje specjalistyczne oprogramowanie. Poza tym mają platformy przeładunkowe, biura, system zaopatrzenia środków transportu w paliwo i energię, punkt technicznej obsługi i napraw środków transportu. W naszym centrum zabraknie tylko punktu celnego, ale o tym już myślimy.

Inwestycja jest faktycznie strategiczna ze względu na dostępność profesjonalnej kadry i potencjał rozwojowy związany z korzystnym położeniem komunikacyjnym.

Druga istotna kwestia to korzystne położenie w infrastrukturze komunikacyjnej Kielc i dostęp do zasobów ludzkich, kluczowych dla operacji wysokoprzetworzonej logistyki. Jednak najważniejszą sprawą dla potencjalnych klientów jest szczególne położenie względem rynków zbytu. Nieodległa aglomeracja warszawska to blisko 3 miliony konsumentów, aglomeracja śląska razem z Krakowem to ponad 5 milionów, łódzka z okolicami to około 1,5 miliona. Choćby tylko z tego powodu decyzja o zlokalizowaniu operacji logistycznych, które z definicji powstają na wiele lat, musi uwzględniać nie tylko obecność powierzchni magazynowych, bo te można wybudować wszędzie. Ponad 60–70% kosztów logistycznych powstających na linii producent‑konsument to koszty przepakowania, konfekcjonowania, obsługi logistycznej, obsługi zamówienia itd., a 30–40% stanowią koszty usługi transportowej. Logistyka transportowa jest bardzo elastyczna, ponieważ profesjonalny przewoźnik, a takim jest VIVE Transport, przeprowadzi operacje transportowe w dowolnym miejscu. W usługach wysokoprzetworzonych w ostatecznym rozrachunku najważniejszy jest dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Dzisiaj Kielce eksportują do okolicznych dużych miast wykształconą kadrę menedżerów, spedytorów, dyspozytorów, ale też kierowców i operatorów magazynów. Koncepcja, aby oprzeć rozwój takiej firmy jak VIVE, ale też województwa świętokrzyskiego na usługach, a szczególnie na usługach logistycznych, jest rozsądną opcją. Świętokrzyskie nie ma dużego przemysłu, więc mało uciążliwe inwestycje w logistykę mogą stać się dużym impulsem rozwoju gospodarczego. Nie zaszkodzą też turystyce, ponieważ przy zastosowaniu nadwozi przemysłowych emisja CO2 jest stosunkowo niewielka. Tak samo jak elektryczne wózki widłowe lub napędzane gazem są bez porównania mniej szkodliwe niż wielkoprzemysłowe urządzenia.

Pięciu, dziesięciu najlepszych operatorów logistycznych w Polsce oferuje usługi typu commodity na tym samym poziomie. Konkurują ze sobą marką i kosztami. Naszą strategię logistyczną chcemy zbudować zupełnie inaczej. Tworzymy zindywidualizowane łańcuchy dostaw, nastawione na rozwiązanie problemu klienta, choćby przez zastosowanie wymiennego nadwozia w samochodach. Takie nadwozie pełni dwojaką funkcję – może być jednocześnie magazynem i środkiem transportu o najniżej emisji CO2. Jeśli producent ma okresowe wahania produkcji, to raz potrzebuje większego, innym razem mniejszego magazynu. W takiej sytuacji wymienne nadwozie jest nieocenione przy kompletacji dostawy. Stoi u naszego kontrahenta, w jego zakładzie produkcyjnym, i czeka na zapełnienie. Kiedy jest już załadowane, pojawia się kolejny pojazd z nadwoziem wymiennym. Następuje wymiana i pełne nadwozie jedzie do odbiorcy, gdzie przesyłka jest rozformowywana. W ten sposób VIVE tworzy pewnego rodzaju ruchomy magazyn, powiększając magazyn klienta. To jest nasza deklaracja elastyczności i zwinności.

Postrzegamy nasze usługi jako pewnego rodzaju trampolinę dla klientów, z której mogą się odbić na korzystne dla siebie rynki.

B.S.: Mam wrażenie, że najwięksi gracze w branży logistycznej ścigają się w tych samych obszarach usługi, nie zastanawiając się, gdzie tkwi rzeczywisty potencjał. Żyjemy w czasie nadprodukcji wielu rzeczy, dodatkowo dużą ich część stanowią artykuły sezonowe, o czym jako firma recyklingowa ciągle się przekonujemy. 25 lat działalności Grupy VIVE sprowokowało nas do postawienia pytania: co się z tymi rzeczami dzieje po sezonie? Nasze wewnętrzne badania marketingowe wyraźnie pokazały, że producenci nie wiedzą, czy po sezonie przechować artykuły do kolejnego, przerzucić na inne rynki, czy mocno obniżyć ceny. Podpowiadamy im: „Skupcie się na rozwoju waszego przedsiębiorstwa, nam pozwólcie się zająć sezonowością. Nie sprzedawajcie towaru w outletach, nie obniżajcie cen. Tworzymy centrum logistyczne, które zajmie się transportem waszych towarów i przy okazji rozwiąże problem sezonowości”.

Grupa VIVE wzmacnia biznes logistyczny

I w ten sposób VIVE będzie budować wartość dodaną do usługi?

B.S.: Tak. Budujemy wartość dla klienta, rozwiązując problem sezonowości artykułów przemysłowych. Wykorzystujemy też efekt synergii między działalnością recyklingową a działalnością logistyczną. Mamy kanały dystrybucyjne na całym świecie. Możemy zaoferować sprzedaż tymi kanałami towaru posezonowego na rynkach innych niż UE. Nasz klient w każdym sezonie będzie mógł zaspokoić oczekiwania konsumentów na nową kolekcję. Potem zaś, w bezpiecznym łańcuchu dostaw, pod opieką certyfikatu TAPA(1), przesłać ją na te rynki, które są dla niego mniej istotne. Tak samo jak my oferujemy używane tekstylia w ramach własnej sieci dystrybucji. Jeżeli klient będzie chciał tylko przechować towar do kolejnego sezonu, możemy go na ten czas zmagazynować albo podjąć się utylizacji tekstyliów, przerabiając je na paliwa alternatywne.

Grupa VIVE wzmacnia biznes logistyczny

Jaki będzie następny krok w rozwoju Grupy?

G.W.: W kolejnych latach w palecie usług VIVE Logistic Services pojawią się operacje związane z obsługą celną towarów, składem celnym oraz formowaniem i rozformowywaniem przesyłek kontenerowych na potrzeby wysyłek morskich i kolejowych oraz transportu multimodalnego. Uzupełnieniem tych usług będą zwinne łańcuchy dostaw zorganizowane z zastosowaniem nadwozi wymiennych. VIVE Transport, jako operator logistyczny, dysponuje jedną z największych flot nadwozi wymiennych w Europie. Dodatkowa współpraca z operatorami logistycznymi pozwoli na uzupełnienie łańcuchów dostaw o obsługę przesyłek paletowych, drobnicowych i paczek.

Będziemy oferować usługi wspierające sprzedaż (czyli konfekcjonowanie, przepakowanie, konsolidację wysyłek do odbiorców końcowych, debrading, etykietowanie itp.). Zamierzamy rozwijać obsługę e‑commerce, choć większość tych usług (w większym lub mniejszym wymiarze) już oferujemy spółkom Grupy VIVE. Jesteśmy pewni, że propozycja, z którą wychodzimy na rynek, jest odpowiednio dopracowana. Mamy wieloletnie doświadczenie. W konsekwencji, w nieodległej przyszłości, Kielce mogą stać się idealną lokalizacją dla importerów i eksporterów, którzy tu będą formować przesyłki i słać je dalej na południe Europy czy nawet Daleki Wschód.

Kielce mogą stać sie idealną lokalizacją dla importerów i eksporterów, jednak wiele zależy od władz lokalnych. Od zrozumienia roli centrum logistycznego dla rozwoju regionu.

Jest to jednak projekt wieloletni, a tempo realizacji zależy od zrozumienia roli tej inwestycji dla rozwoju regionu oraz korzystnego klimatu, który tworzą władze lokalne. W regionach o dużej koncentracji inwestycji magazynowych, czyli na przykład w okolicach Poznania, Wrocławia czy Strykowa, stopa bezrobocia wyraźnie zmalała. Atrakcyjna komunikacyjnie lokalizacja Panattoni Park Kielce, pierwszego nowoczesnego centrum magazynowo‑logistycznego w Świętokrzyskiem, oraz dostępność zasobów, szczególnie kadrowych, mogą dać impuls do rozwoju lokalnej gospodarki. Dlatego ważny będzie na przykład wpływ samorządu na kierunki edukacyjne, tak aby w następnych latach zaspokoić popyt na pracowników w obszarze spedycji i logistyki, informatyki oraz kierowców, pracowników magazynowych i operatorów wózków widłowych.

(1) TAPA (Technology Asset Protections Association) międzynarodowa organizacja zajmująca się szeroko pojętym bezpieczeństwem dostaw, na rynkach europejskich działa od 1999 r. Najbardziej istotnym przedsięwzięciem TAPA jest wprowadzenie Freight Security Requirement (FSR), czyli standardu dotyczącego bezpiecznego transportu. Firmy, które prowadzą działalność według Wymagań Bezpieczeństwa Przewozu (FSR), otrzymują od organizacji specjalne certyfikaty. Informują one klienta, że dany przewoźnik jest partnerem godnym zaufania i zapewnia nienaruszalność towarów podczas transportu i magazynowania.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy