X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

To logiczne, że doświadczenie czyni z nas lepszych pracowników. Nowe badanie wskazuje jednak na pewien wyjątek od tej reguły.

Osoby z większym doświadczeniem po otrzymaniu złych nowin na temat decyzji, jakie podjęły i wcieliły w życie, częściej niż inne trwają przy swoim zdaniu, zamiast wybrać lepsze podejście.

Naukowcy zbadali, jaki wpływ na kardiologów miało wydane przez Komisję do spraw Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration – FDA) ostrzeżenie dotyczące jednego ze stentów używanych w leczeniu choroby wieńcowej. Po ukazaniu się ostrzeżenia użycie stentu zmalało ogółem o 56% – ale im bardziej doświadczony był dany lekarz, tym większe było prawdopodobieństwo, że będzie on nadal używał tego wadliwego produktu. Późniejsze eksperymenty laboratoryjne potwierdziły tę regułę. I tak w jednym z nich uczestnicy odgrywali rolę menedżera wyższego szczebla, który ma zdecydować, który z dwóch pionów firmy otrzyma 5 milionów dolarów na prace badawczo‑rozwojowe. Po podjęciu decyzji połowa uczestników została poinstruowana, aby weszła w rolę ekspertów, a następnie wszyscy otrzymali informacje finansowe świadczące o tym, że pion, który wybrali, osiągnął wyniki gorsze od oczekiwań. Następnie uczestników poproszono o to, aby rozdzielili pomiędzy te dwa piony dodatkowe 10 milionów dolarów. Osoby, które poczuły się ekspertami, zainwestowały w słabo spisujący się pion więcej pieniędzy niż inni uczestnicy.

Dzieląc się informacjami, które powinny sprawić, że ludzie zmienią swoje przekonania, „menedżerowie muszą być przygotowani na to, aby osoby z doświadczeniem potraktować w szczególny sposób – piszą badacze. – Zabiegi menedżerów mogłyby polegać na... zadawaniu doświadczonym specjalistom ćwiczeń z zakresu przyjmowania różnych punktów widzenia w celu uświadomienia im, dlaczego człowiek z mniejszym doświadczeniem może lepiej zrozumieć sytuację. Być może doświadczonych pracowników trzeba będzie zachęcić do tego, aby sami poszukali dodatkowych negatywnych informacji. W celu zapewnienia tym pracownikom okazji do nauki menedżerowie mogliby dzielić się z nimi opowieściami o doświadczonych osobach, które zmieniły swój punkt widzenia”.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy