X
Zdobądź pewne komepetencje w niepewnych czasach
30 szkoleń tematycznych online.
Nawet 5 szkoleń w cenie 1!
87,6% zadowolonych klientów
Kup >>
300 od 59

Bez względu na to, jak sprawnie działa system, to właśnie człowiek powinien być najważniejszy. To założenie wyznacza kierunek rozwoju częstochowskiego samorządu. Stawiamy na innowacje społeczne, co sprawiło, że w 2018 roku miasto zostało uznane za najbardziej innowacyjne.

Partnerem materiału jest Urząd Miasta Częstochowa.

Dla mieszkańców, inwestorów

Częstochowa wdraża nowoczesne technologie, dzięki czemu rozwija się, staje się innowacyjna, atrakcyjna i otwarta zarówno dla inwestorów, jak i biznesu. Częstochowa stawia na innowacje społeczne. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, pomagające stworzyć miasto, w którym warto mieszkać i inwestować. Dzisiejsza Częstochowa, wracając do korzeni, znów stawia na rozwój przemysłu. Przemysł zresztą jest od dawna tu obecny. Pierwsza wzmianka o nadaniu kuźnicy na tych terenach pochodzi z 1377 roku, czyli pięć lat przed założeniem klasztoru jasnogórskiego. Częstochowa, położona na obszarze rudonośnym, obfitowała w wykwalifikowaną siłę roboczą, co w drugiej połowie XIX wieku stało się zachętą do budowania hut, odlewni i przędzalni. W okresie transformacji ustrojowej przedsiębiorczość mieszkańców pozwoliła im stosunkowo łagodnie – w porównaniu z innymi ówczesnymi miastami wojewódzkimi – przejść przez kryzys wywołany upadkiem wielkich zakładów produkcyjnych.

Sprawna komunikacja

Każdego dnia do pracy w Częstochowie przyjeżdża ponad 40 tysięcy mieszkańców innych gmin i powiatów. Aby ułatwić komunikację wewnętrzną, samorząd buduje trzy węzły przesiadkowe umożliwiające integrację wszystkich dostępnych w mieście środków transportu zbiorowego z transportem indywidualnym. Na potrzeby sprawnego funkcjonowania każdego z nich powstaną parkingi działające w systemie park & ride oraz bike & ride. Węzły scali system ścieżek rowerowych, które łączą też Częstochowę z ościennymi gminami. By podnieść efektywność komunikacji publicznej, węzły przesiadkowe oraz wybrane przystanki na terenie miasta zostaną objęte systemem dynamicznej informacji pasażerskiej. Prezentowane będą dane dotyczące obsługiwanej aktualnie linii, wariantu trasy, a także ewentualnego spóźnienia autobusu lub tramwaju. Dzięki tej inwestycji zmieni się otoczenie największych miejskich dworców kolejowych: Głównego, Stradom i Raków.

Innowacje dla bezpieczeństwa

Częstochowa jest miastem bezpiecznym. Ogólny poziom przestępczości nie jest wysoki, a wykrywalność przestępstw pospolitych przekracza 70%. W ostatnich latach na życzenie mieszkanek i mieszkańców zwiększono obszar monitorowania miasta, a tym samym liczbę obsługiwanych kamer. Odchodzi się już od modelu stałej, nieprzerwanej obserwacji obrazu przez operatorów. Nowy model wsparty rozwiązaniami programistycznymi zakłada zarządzanie przez operatora zdarzeniami wstępnie preselekcjonowanymi. Pilotażowo uruchomiono funkcję opartą ma module analityki automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, zawierającego tzw. czarną listę pojazdów skradzionych i poszukiwanych przez policję. Wpływa to na poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego. W zakresie ograniczonym przepisami o ochronie danych osobowych podobnie działa funkcja oparta na module rozpoznawania twarzy i porównaniu z bazą wizerunków osób zaginionych i poszukiwanych przez policję.

Dla mieszkańców, inwestorów

W Częstochowie są też podejmowane wysiłki, by wszystkie mieszkanki i mieszkańcy bez względu na pochodzenie, religię czy kolor skóry czuli się bezpiecznie, chcieli zakładać tu swoje rodziny, pracować, otwierać firmy. Różnorodne pochodzenie kapitału firm działających w Częstochowie sprawia, że pracują u nas nie tylko Europejczycy. Już w 2017 roku prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podpisał Kartę Różnorodności. Częstochowa była wówczas trzecim samorządem w Polsce, który zobowiązał się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności właśnie.

Miasto lepszej pracy

W ubiegłym roku kapituła miesięcznika „Forbes” uznała Częstochowę za najbardziej innowacyjne miasto w kraju. Przyczyniły się do tego innowacje społeczne, takie jak program „Teraz lepsza praca”, który jest jednym z trzech programów wytyczających kierunki rozwoju miasta. To szereg zintegrowanych projektów i działań mających zadbać o kapitał ludzki miasta. Program działa dwuwektorowo: z jednej strony samorząd zachęca właścicieli firm do podwyższania wynagrodzenia za pracę oraz do działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, z drugiej strony stara się przygotować na ich potrzeby wysoko wykwalifikowane kadry. Program „Teraz lepsza praca” powstał w wyniku rozmów z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Lepsza praca to ta lepiej płatna i wykonywana przez lepiej przygotowane kadry.

W ramach programu funkcjonują zadania stałe, takie jak konkurs Pracodawca Fair Play, promujący uczciwych pracodawców, a także konkurs Promotor Częstochowskiej Gospodarki czy konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i doktorską poruszającą tematykę związaną z Częstochową. Ponadto wprowadzono system ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, w którym zmieniono kryteria ich przyznawania. Obecnie firma musi zatrudniać minimum 80% pracowników bezpośrednio, na umowy o pracę, oraz płacić im minimum 150% płacy minimalnej.

W mieście działa również rzecznik praw pracownika, będący też pełnomocnikiem prezydenta ds. równych szans. Co więcej, przy Centrum Obsługi Inwestora powstało Centrum Lepszych Miejsc Pracy, w ramach którego działa m.in. portal „Teraz lepsza praca”, informujący o profilach nauczania w częstochowskich szkołach średnich i firmach poszukujących pracowników. Częstochowa realizuje również program „Dostępny lekarz”, zakładający system stypendiów dla studentów VI roku kierunków lekarskich, chcących pracować w częstochowskim szpitalu. Program zapewnia uczestniczącym w nim lekarzom mieszkanie w Częstochowie i szeroki wybór szkoleń podnoszących specjalistyczne kwalifikacje.

Szkolenia i kongresy

W ramach programu „Teraz lepsza praca” są organizowane m.in. Częstochowskie Targi Szkolne „Zawodowiec”, promujące częstochowskie szkoły techniczne i branżowe, ułatwiając młodym ludziom wybór ścieżki kariery. Ważnym elementem programu jest również Jurajski Kongres Gospodarczy, poświęcony rozwiązaniom prorozwojowym na rynku pracy, zagadnieniom z zakresu employer branding i promocji częstochowskich pracowników. We wrześniu rozpoczyna się też druga edycja projektu „Zawodowa współpraca”, zapewniającego wsparcie uczniom częstochowskich szkół średnich i branżowych w znalezieniu płatnych staży zawodowych, certyfikowanych kursów, a także specjalistycznego wyposażenia szkół. W ramach programu utworzono w szkołach kierunki kształcenia konsultowane z miejscowymi pracodawcami, w tym na przykład mechatronik ze specjalizacją zegarmistrzowską. Najbliższa szkoła kształcąca młodzież w tym kierunku znajduje się w Wiedniu.

Ofertę programu „Teraz lepsza praca” uzupełnia także Iron Oxide Festival, jedyny na świecie festiwal sztuki ulicznej, współtworzony z uczniami szkół średnich, promujący tereny inwestycyjne i kształtujący w młodych ludziach poczucie estetyki i troskę o ład w przestrzeni miejskiej. Wreszcie ostatnim istotnym elementem jest projekt o roboczej nazwie „Nianie”. Jako pierwszy tego typu projekt w Polsce gwarantuje rodzicom chcącym wrócić na rynek pracy dofinansowanie pensji opiekunki dla dziecka oraz tworzy nowe miejsca w żłobkach. Obecnie trwa już trzecia edycja „Niań”.

Przeczytaj pozostałe artykuły raportu »

Strefy dobrych inwestycji 

Aleksander Krakowski PL

Utworzone ćwierć wieku temu specjalne strefy ekonomiczne stały się wydajnym narzędziem przyciągania inwestorów i niwelowania różnic między silniej i słabiej rozwiniętymi regionami Polski.

Ludzie, doświadczenie, specjalizacja 

Rafał Bruski

Dogodne położenie, wykwalifikowana kadra, dostępne tereny pod inwestycje i nowoczesne powierzchnie biurowe – to atuty konkurencyjne Bydgoszczy, na które inwestorzy zwracają uwagę przy wyborze miejsca na rozwój swojego biznesu.

Siła przyciągania 

Grzegorz Benedykciński PL

Licząca prawie 46 tysięcy mieszkańców gmina Grodzisk Mazowiecki umiejętnie wykorzystuje swoje korzystne położenie na styku najważniejszych szlaków komunikacyjnych w kraju.

Więcej niż wielkie firmy 

Aleksander Krakowski PL

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to nie tylko duże przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym najważniejsze marki z branży motoryzacyjnej. Strefa coraz silniej przyciąga również małe i średnie firmy, a także wspiera samorządy.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy